02013R1387 — LV — 01.01.2022 — 016.001


Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

PADOMES REGULA (ES) Nr. 1387/2013

(2013. gada 17. decembris),

ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem un atceļ Regulu (ES) Nr. 1344/2011

(OV L 354, 28.12.2013, p.201)

Atcelta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

Nr.

Lappuse

Datums

 

Padomes Regula (ES) 2021/2278 (2021. gada 20. decembris),

L 466

1

29.12.2021

 
Pēdējā konsolidētā versija pirms atcelšanas ir pieejama šādā tīmekļa vietnē:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02013R1387-20210701