2003L0030 — LV — 01.01.2012 — 002.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2003/30/EK

(2003. gada 8. maijs)

par biodegvielas un citu atjaunojamo veidu degvielas izmantošanas veicināšanu transportā

(OV L 123, 17.5.2003, p.42)

atcelta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

Nr.

Lappuse

Datums

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/28/EK (2009. gada 23. aprīlis)

L 140

16

5.6.2009