Help Print this page 

Document 31990L0119

Title and reference
Padomes Direktīva (1990. gada 5. marts) par vaislas cūku hibrīdiem vaislai
  • No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2016; Atcelts ar 32016R1012
OJ L 71, 17.3.1990, p. 36–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 84 - 85
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 84 - 85
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 241 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 241 - 241
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 10 - 10

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/119/oj
Multilingual display
Text

31990L0119Oficiālais Vēstnesis L 071 , 17/03/1990 Lpp. 0036 - 0036
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 32 Lpp. 0084
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 32 Lpp. 0084


Padomes direktīva

(1990. gada 5. marts)

par vaislas cūku hibrīdiem vaislai

(90/119/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 19. decembra Direktīvu 88/661/EEK par zootehniskiem standartiem, kas piemērojami cūku sugu vaislas dzīvniekiem [1], un jo īpaši tās 8. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā Direktīva 88/661/EEK paredz pakāpeniski liberalizēt Kopienas iekšējo tirgu ar vaislas cūku hibrīdiem; tā kā šim nolūkam nepieciešama papildu saskaņošana attiecībā uz šādu dzīvnieku atzīšanu par derīgiem vaislai;

tā kā noteikumi atzīšanai par derīgiem vaislai attiecas kā uz dzīvniekiem, tā arī uz to spermu, olšūnām un embrijiem;

tā kā šai ziņā jānovērš valsts noteikumos aizlieguma, ierobežojuma vai traucējuma radīšana Kopienas iekšējā tirgū attiecībā uz vaislas cūku hibrīdu un to spermas, olšūnu un embriju atzīšanu par derīgiem vaislai vai nu dabīgā veidā, vai mākslīgā apsēklošanā, vai ņemot olšūnas un embrijus;

tā kā saistībā ar vaislu uz vaislas cūku hibrīdu kuiļiem un sivēnmātēm, to spermu, olšūnām un embrijiem nedrīkst attiecināt aizliegumus, ierobežojumus vai radīt šķēršļus;

tā kā vēlamā rezultāta sasniegšanu var garantēt noteikums, ka sperma, olšūnas un embriji jāapstrādā valsts apstiprinātam personālam;

tā kā ievērojot pašlaik Spānijā un Portugālē pastāvošos īpašos nosacījumus, šīs direktīvas ieviešanai šajās dalībvalstīs jānodrošina papildu laiks,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka, neskarot dzīvnieku veselības noteikumus, neaizliedz, neierobežo vai netraucē:

- vaislas cūku hibrīdu sivēnmātes atzīt par derīgām vaislai,

- vaislas cūku hibrīdu kuiļus atzīt par derīgiem aplecināšanai,

- atzīt par derīgiem mākslīgajai apsēklošanai vaislas cūku hibrīdu kuiļus, kuru līnijai testēta snieguma kontrolei un veikts ģenētiskās vērtības novērtējums,

- izmantot trešajā ievilkumā minēto dzīvnieku spermu,

- atzīt par derīgiem oficiālai testēšanai vaislas cūku hibrīdu kuiļus vai izmantot šādu kuiļu spermu daudzumos, kādi nepieciešami, lai veiktu testus to snieguma kontrolei un ģenētiskās vērtības novērtēšanai,

- izmantot vaislas cūku hibrīdu sivēnmāšu olšūnas un embrijus.

2. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka, neskarot veterinārsanitārās normas, spermu, olšūnas un embrijus Kopienas iekšējam tirgum savāc, apstrādā un uzglabā valsts apstiprinātos centros vai valsts apstiprināts personāls.

3. pants

Dalībvalstīs līdz 1991. gada 1. janvārim stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo direktīvu. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Tomēr Spānijas Karalistei un Portugāles Republikai šīs direktīvas ieviešanai ir piešķirts trīs gadu papildus laikposms.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1990. gada 5. martā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. Walsh

[1] OV L 382, 31.12.1988., 36. lpp.

--------------------------------------------------

Top