Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1029

Padomes Lēmums (ES) 2019/1029 (2019. gada 18. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem attiecīgajās Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas komitejās attiecībā uz priekšlikumiem izmainīt ANO Noteikumus Nr. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 un 145, attiecībā uz priekšlikumiem izmainīt Vispārējos tehniskos noteikumus (VTN) Nr. 15 un Nr. 19, attiecībā uz priekšlikumu grozīt Savstarpējo rezolūciju M.R.2, attiecībā uz priekšlikumu par vieniem jauniem ANO noteikumiem un attiecībā uz priekšlikumiem grozīt atļaujas izstrādāt VTN

ST/9871/2019/INIT

OJ L 167, 24.6.2019, p. 27–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1029/oj

24.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 167/27


PADOMES LĒMUMS (ES) 2019/1029

(2019. gada 18. jūnijs)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem attiecīgajās Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas komitejās attiecībā uz priekšlikumiem izmainīt ANO Noteikumus Nr. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 un 145, attiecībā uz priekšlikumiem izmainīt Vispārējos tehniskos noteikumus (VTN) Nr. 15 un Nr. 19, attiecībā uz priekšlikumu grozīt Savstarpējo rezolūciju M.R.2, attiecībā uz priekšlikumu par vieniem jauniem ANO noteikumiem un attiecībā uz priekšlikumiem grozīt atļaujas izstrādāt VTN

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Lēmumu 97/836/EK (1) Savienība pievienojās Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Nolīgumam vienotu tehnisko prasību apstiprināšanai riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzstādīt un/vai lietot riteņu transportlīdzekļos, un par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz šīm prasībām (“Pārskatītais 1958. gada nolīgums”). Pārskatītais 1958. gada nolīgums stājās spēkā 1998. gada 24. martā.

(2)

Ar Padomes Lēmumu 2000/125/EK (2) Savienība pievienojās Nolīgumam par vispārēju tehnisko noteikumu apstiprināšanu riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzstādīt un/vai lietot riteņu transportlīdzekļos (“Paralēlais nolīgums”). Paralēlais nolīgums stājās spēkā 2000. gada 15. februārī.

(3)

Ievērojot Pārskatītā 1958. gada nolīguma 1. pantu un Paralēlā nolīguma 6. pantu, Pārskatītā 1958. gada nolīguma Administratīvā komiteja un Paralēlā nolīguma Izpildkomiteja (“ANO EEK attiecīgās komitejas”) attiecīgā gadījumā var pieņemt priekšlikumus izmainīt ANO Noteikumus Nr. 14, 17, 24, 30, 44, 51, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139, 140 un 145, priekšlikumus izmainīt Vispārējos tehniskos noteikumus (VTN) Nr. 15 un Nr. 19, priekšlikumu grozīt Savstarpējo rezolūciju M.R.2, priekšlikumu par vieniem jauniem ANO noteikumiem un priekšlikumus grozīt atļaujas izstrādāt VTN (“megalēmums”).

(4)

Pasaules foruma 178. sesijā, kas notiks no 2019. gada 24. līdz 28. jūnijam, ANO EEK attiecīgās komitejas plāno pieņemt megalēmumu par administratīvajiem noteikumiem un vienotām tehniskajām prasībām riteņu transportlīdzekļu, aprīkojuma un detaļu, ko var uzstādīt un/vai lietot riteņu transportlīdzekļos, apstiprināšanai un vispārējiem tehniskajiem noteikumiem.

(5)

Ir lietderīgi noteikt nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem ANO EEK attiecīgajās komitejās attiecībā uz ANO noteikumu priekšlikumu pieņemšanu, jo ANO noteikumi Savienībai būs saistoši un varēs būtiski ietekmēt Savienības tiesību aktu saturu transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas jomā.

(6)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (3) dalībvalstu apstiprināšanas sistēmas tika aizstātas ar Savienības apstiprināšanas procedūru un tika izveidota saskaņota sistēma, kas ietver administratīvus noteikumus un vispārējas tehniskās prasības visiem jaunajiem transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām. Ar minēto direktīvu noteikumi, kas pieņemti saskaņā ar Pārskatīto 1958. gada nolīgumu (“ANO noteikumi”), tika iestrādāti ES tipa apstiprināšanas sistēmā vai nu kā tipa apstiprināšanas prasības, vai kā Savienības tiesību aktu alternatīvas. Kopš Direktīvas 2007/46/EK pieņemšanas ANO noteikumi aizvien plašāk ir tikuši iestrādāti Savienības tiesību aktos.

(7)

Ņemot vērā pieredzi un tehnikas attīstību, ir jāpapildina prasības attiecībā uz dažiem elementiem vai rādītājiem, uz kuriem attiecas ANO Noteikumi Nr. 17, 24, 30, 44, 64, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 115, 117, 129, 138, 139 un 140, un jāgroza ANO Vispārējie tehniskie noteikumi Nr. 15 un Nr. 19. Turklāt ir jālabo daži noteikumi ANO Noteikumos Nr. 14, 51, 83, 129 un 145 un ANO Vispārējos tehniskajos noteikumos Nr. 15. Visbeidzot, ir jāpieņem jaunas prasības attiecībā uz uzlaboto ārkārtas bremzēšanas sistēmu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostāja, kas Pasaules foruma 178. sesijā, kura notiks no 2019. gada 24. līdz 28. jūnijam, Savienības vārdā jāieņem Pārskatītā 1958. gada nolīguma Administratīvajā komitejā un Paralēlā nolīguma Izpildkomitejā, ir balsojumā atbalstīt šā lēmuma pielikumā norādītos priekšlikumus.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2019. gada 18. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. DAEA


(1)  Padomes Lēmums 97/836/EK (1997. gada 27. novembris) par Eiropas Kopienas pievienošanos ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Nolīgumam vienotu tehnisko prasību apstiprināšanai riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzstādīt un/vai lietot riteņu transportlīdzekļos, un par nosacījumiem to apstiprinājumu savstarpējai atzīšanai, kas piešķirti, pamatojoties uz šīm prasībām (“Pārskatītais 1958. gada nolīgums”) (OV L 346, 17.12.1997., 78. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums 2000/125/EK (2000. gada 31. janvāris) par noslēgto Nolīgumu par vispārēju tehnisko noteikumu apstiprināšanu riteņu transportlīdzekļiem, aprīkojumam un detaļām, ko var uzstādīt un/vai lietot riteņu transportlīdzekļos (“Paralēlais nolīgums”) (OV L 35, 10.2.2000., 12. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/46/EK (2007. gada 5. septembris), ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (“pamatdirektīva”) (OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Noteikumi Nr.

Darba kārtības punkts

Dokumenta atsauce (1)

14

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 14 (Drošības jostu stiprinājumi) 07. grozījumu sērijas 6. papildinājuma 1. labojumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/56

17

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 17 (Sēdekļu izturība) 09. grozījumu sērijas 1. papildinājumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/35

24

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 24 (Redzami piesārņotāji, kompresijaizdedzes motoru jaudas mērīšana (dīzeļmotoru dūmainība)) 03. grozījumu sērijas 5. papildinājumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/41

30

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 30 (Vieglo automobiļu un to piekabju riepas) 02. grozījumu sērijas 21. papildinājumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/50

44

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 44 (Bērnu ierobežotājsistēmas) 04. grozījumu sērijas 16. papildinājumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/36

51

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 51 (M un N kategorijas transportlīdzekļu troksnis) 03. grozījumu sērijas 4. papildinājumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/51

64

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 64 (Pagaidu lietošanas rezerves vienība, nulles spiediena riepas) 03. grozījumu sērijas 1. papildinājumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/52

75

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 75 (Motociklu/mopēdu riepas) sākotnējās grozījumu sērijas 18. papildinājumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/53

78

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 78 (Motociklu bremzēšana) 04. grozījumu sērijas 1. papildinājumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/46

79

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 79 (Stūres iekārta) 03. grozījumu sērijas 1. papildinājumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/73

83

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 83 (M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļu emisijas) 06. grozījumu sērijas 13. papildinājumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/42

83

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 83 (M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļu emisijas) 07. grozījumu sērijas 9. papildinājumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/43

83

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 83 (M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļu emisijas) 07. grozījumu sērijas 8. papildinājuma 1. labojumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/60

85

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 85 (Lietderīgās jaudas un 30 minūšu jaudas mērīšana) 9. papildinājumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/44

90

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 90 (Bremžu maiņas detaļas) 02. grozījumu sērijas 5. papildinājumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/47

115

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 115 (Sašķidrinātās naftas gāzes jeb LPG un saspiestās dabasgāzes jeb CNG modernizētās sistēmas) 8. papildinājumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/45

117

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 117 (Riepu rites pretestība, rites troksnis un saķere ar slapju virsmu) 02. grozījumu sērijas 10. papildinājumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/54

129

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 129 (Uzlabotās bērnu ierobežotājsistēmas) sākotnējās grozījumu sērijas 9. papildinājumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/37

129

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 129 (Uzlabotās bērnu ierobežotājsistēmas) 01. grozījumu sērijas 6. papildinājumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/38

129

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 129 (Uzlabotās bērnu ierobežotājsistēmas) 02. grozījumu sērijas 5. papildinājumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/39

129

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 129 (Uzlabotās bērnu ierobežotājsistēmas) 03. grozījumu sērijas 2. papildinājumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/40

129

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 129 (Uzlabotās bērnu ierobežotājsistēmas) sākotnējās redakcijas 3. labojumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/58

129

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 129 (Uzlabotās bērnu ierobežotājsistēmas) 03. grozījumu sērijas 1. labojumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/59

138

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 138 (Klusi autotransporta līdzekļi) 01. grozījumu sērijas 1. papildinājumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/55

139

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 139 (Bremžu palīgsistēmas) 2. papildinājumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/48

140

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 140 (Elektroniskā stabilitātes vadība) 3. papildinājumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/49

145

Priekšlikums par ANO Noteikumu Nr. 145 (ISOFIX stiprinājumu sistēmas, ISOFIX augšējās siksnas stiprinājumi un i-Size sēdvietas) sākotnējās redakcijas 1. labojumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/57

Jauni ANO noteikumi

Priekšlikums par jauniem ANO noteikumiem: vienoti noteikumi par transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz uzlabotu avārijas bremzēšanas sistēmu (AEBS) M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļiem

ECE/TRANS/WP.29/2019/61


VTN Nr.

Darba kārtības punkts

Dokumenta atsauce

15

Priekšlikums par ANO VTN Nr. 15 (Vispārēji harmonizētās vieglo transportlīdzekļu testa procedūras (WLTP)) 5. grozījumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/62

15

Priekšlikums par ANO VTN Nr. 15 (Vispārēji harmonizētās vieglo transportlīdzekļu testa procedūras (WLTP)) labojumu; tikai franču valodas teksts

ECE/TRANS/WP.29/2019/66

 

Priekšlikums par ANO VTN Nr. 15 (Vispārēji harmonizētās vieglo transportlīdzekļu testa procedūras (WLTP)) 1. grozījuma labojumu; tikai franču valodas teksts

ECE/TRANS/WP.29/2019/67

 

Priekšlikums par ANO VTN Nr. 15 (Vispārēji harmonizētās vieglo transportlīdzekļu testa procedūras (WLTP)) 2. grozījuma labojumu; tikai franču valodas teksts

ECE/TRANS/WP.29/2019/68

 

Priekšlikums par ANO VTN Nr. 15 (Vispārēji harmonizētās vieglo transportlīdzekļu testa procedūras (WLTP)) 3. grozījuma labojumu; tikai franču valodas teksts

ECE/TRANS/WP.29/2019/69

 

Priekšlikums par ANO VTN Nr. 15 (Vispārēji harmonizētās vieglo transportlīdzekļu testa procedūras (WLTP)) 4. grozījuma labojumu; tikai franču valodas teksts

ECE/TRANS/WP.29/2019/70

19

Priekšlikums par ANO VTN Nr. 19 (Iztvaikošanas emisiju testa procedūras Vispārēji harmonizētajām vieglo transportlīdzekļu testa procedūrām (EVAP WLTP)) 2. grozījumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/64


Savstarpējās rezolūcijas Nr.

Darba kārtības punkts

Dokumenta atsauce

M.R.2

Priekšlikums par Savstarpējās rezolūcijas Nr. 2 par transportlīdzekļa spēkiekārtas sistēmas definīcijām 1. grozījumu

ECE/TRANS/WP.29/2019/71


Dažādi

Darba kārtības punkts

Dokumenta atsauce

 

Pārskatītā atļauja izstrādāt ANO Vispārējo tehnisko noteikumu Nr. 16 (Riepas) 2. grozījumu

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/48/Rev.1

 

Priekšlikums par grozījumiem atļaujā izstrādāt ANO VTN par vispārējām emisijām reālos braukšanas apstākļos

ECE/TRANS/WP.29/2019/72

 

Atļauja izstrādāt jaunus ANO VTN par elektrotransportlīdzekļu jaudas noteikšanu (DEVP)

ECE/TRANS/WP.29/AC.3/53


(1)  Visi tabulā minētie dokumenti ir pieejami šeit: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2018.html


Top