Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0020

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/20 (2018. gada 14. decembris), ar ko pieņem septīto atjaunināto Makaronēzijas bioģeogrāfiskā reģiona Kopienā nozīmīgo teritoriju sarakstu (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 8532)

C/2018/8532

OJ L 7, 9.1.2019, p. 359–366 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/20/oj

9.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 7/359


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/20

(2018. gada 14. decembris)

ar ko pieņem septīto atjaunināto Makaronēzijas bioģeogrāfiskā reģiona Kopienā nozīmīgo teritoriju sarakstu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 8532)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (1) un jo īpaši tās 4. panta 2. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 92/43/EEK 1. panta c) punkta iii) apakšpunktā minētais Makaronēzijas bioģeogrāfiskais reģions ietver Azoru un Madeiras salu arhipelāgus (Portugāle) un Kanāriju salas (Spānija) Atlantijas okeānā, kā noteikts bioģeogrāfiskajā kartē, kuru 2005. gada 20. aprīlī apstiprinājusi komiteja, kas izveidota saskaņā ar minētās direktīvas 20. pantu (“Biotopu komiteja”).

(2)

Makaronēzijas bioģeogrāfiskā reģiona Kopienā nozīmīgo teritoriju sākotnējais saraksts Direktīvas 92/43/EEK nozīmē tika pieņemts ar Komisijas Lēmumu 2002/11/EK (2). Šis saraksts pēdējoreiz atjaunināts ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/2330 (3).

(3)

Teritorijas, kas iekļautas Makaronēzijas bioģeogrāfiskā reģiona Kopienā nozīmīgo teritoriju sarakstā, ietilpst Natura 2000 tīklā, kas ir būtisks Savienības bioloģiskās daudzveidības aizsardzības elements. Lai panāktu turpmāku virzību Natura 2000 tīkla faktiskā izveidē, sakarā ar minētā tīkla dinamisko pielāgošanu Kopienā nozīmīgo teritoriju sarakstus regulāri pārskata.

(4)

Laikposmā no 2017. gada 19. jūnija līdz 2018. gada 2. martam dalībvalstis ir ierosinājušas par Makaronēzijas bioģeogrāfiskā reģiona Kopienā nozīmīgām teritorijām Direktīvas 92/43/EEK 1. panta nozīmē papildus noteikt arī citas teritorijas. Dalībvalstis ir arī iesniegušas izmaiņas informācijā par teritorijām, kas iekļautas Makaronēzijas bioģeogrāfiskā reģiona Kopienā nozīmīgo teritoriju sarakstā.

(5)

Pamatojoties uz saraksta projektu, kuru Komisija sagatavojusi, vienojoties ar katru attiecīgo dalībvalsti, un kurā turklāt norādīts, kurās teritorijās sastopami prioritāri dabīgie biotopi vai prioritāras sugas, būtu jāpieņem atjaunināts to teritoriju saraksts, kuras Makaronēzijas bioģeogrāfiskajā reģionā izraudzītas par Kopienā nozīmīgām teritorijām. Uz jauniekļautajām teritorijām attiecas Direktīvas 92/43/EEK 4. panta 4. punkts un 6. pants.

(6)

Direktīvas 92/43/EEK 11. pantā noteiktās uzraudzības gaitā zināšanas par dabīgo biotopu un sugu eksistenci un izplatību pastāvīgi papildinās. Tāpēc teritoriju izvērtēšanu un atlasi Savienības līmenī veica, izmantojot pilnīgāko tobrīd pieejamo informāciju.

(7)

Dažas dalībvalstis vēl nav ierosinājušas pietiekami daudz teritoriju, lai izpildītu Direktīvas 92/43/EEK prasības saistībā ar konkrētiem biotopiem un sugām. Turklāt zināšanas par dažu Direktīvas 92/43/EEK I pielikumā minēto dabīgo biotopu un dažu II pielikumā minēto sugu eksistenci un izplatību joprojām ir nepilnīgas. Tāpēc attiecībā uz šiem biotopiem un sugām Natura 2000 tīkla izveidi nevar uzskatīt par pabeigtu.

(8)

Skaidrības un pārredzamības labad Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2330 būtu jāatceļ.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biotopu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo pieņem septīto atjaunināto Makaronēzijas bioģeogrāfiskā reģiona Kopienā nozīmīgo teritoriju sarakstu, kas izklāstīts pielikumā.

2. pants

Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/2330 atceļ.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 14. decembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Karmenu VELLA


(1)  OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.

(2)  Komisijas 2001. gada 28. decembra Lēmums 2002/11/EK, ar ko pieņemts Kopienas nozīmes teritoriju saraksts Makaronēzijas bioģeogrāfiskajā reģionā atbilstīgi Padomes Direktīvai 92/43/EEK (OV L 5, 9.1.2002., 16. lpp.).

(3)  Komisijas 2016. gada 9. decembra Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2330, ar kuru pieņem sesto atjaunināto Makaronēzijas bioģeogrāfiskā reģiona Kopienā nozīmīgo teritoriju sarakstu (OV L 353, 23.12.2016., 94. lpp.).


PIELIKUMS

Septītais atjauninātais Makaronēzijas bioģeogrāfiskā reģiona Kopienā nozīmīgo teritoriju saraksts

Katru Kopienā nozīmīgo teritoriju (KNT) identificē pēc Natura 2000 formātā iesniegtās informācijas, kura ietver atbilstošo karti. Šo informāciju valsts kompetentās iestādes ir nosūtījušas saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK 4. panta 1. punkta otro daļu.

Tabulā norādīta šāda informācija:

A

:

KNT kods, ko veido deviņas rakstu zīmes, no kurām pirmās divas ir dalībvalsts ISO kods;

B

:

KNT nosaukums;

C

:

zvaigznīte (*) nozīmē to, ka KNT atrodams vismaz viens prioritārais dabīgais biotops un/vai prioritārā suga Direktīvas 92/43/EEK 1. panta nozīmē;

D

:

KNT platība hektāros vai KNT garums kilometros;

E

:

KNT ģeogrāfiskās koordinātas (ģeogrāfiskais platums un ģeogrāfiskais garums) decimālgrādos.

Visa informācija pievienotajā Savienības sarakstā ir pamatota ar datiem, kurus ierosinājusi, nosūtījusi un validējusi Spānija un Portugāle.

A

B

C

D

E

KNT kods

KNT nosaukums

*

KNT platība (ha)

KNT garums (km)

KNT ģeogrāfiskās koordinātas

 

 

 

 

 

Ģeogrāfiskais garums

Ģeogrāfiskais platums

ES0000041

Ojeda, Inagua y Pajonales

*

3 527,6

0

-15,6985

27,9438

ES0000043

Caldera de Taburiente

*

4 354,7

0

-17,8668

28,7215

ES0000044

Garajonay

*

3 785,4

0

-17,2481

28,1306

ES0000096

Pozo Negro

*

9995

0

-13,9505

28,2868

ES0000102

Garoé

*

1124

0

-17,94482

27,79702

ES0000108

Los Órganos

*

149,7

0

-17,26805

28,21324

ES0000111

Tamadaba

*

7 448,7

0

-15,72664

28,03428

ES0000112

Juncalillo del Sur

 

186,3

0

-15,47867

27,7971

ES0000113

Macizo de Tauro

*

1 244,1

0

-15,7043

27,87739

ES0000141

Parque Nacional de Timanfaya

 

5 180,7

0

-13,78003

29,01412

ES7010002

Barranco Oscuro

*

33,4

0

-15,59283

28,06487

ES7010003

El Brezal

*

109,1

0

-15,60015

28,11345

ES7010004

Azuaje

*

456,3

0

-15,565

28,08157

ES7010005

Los Tilos de Moya

*

89

0

-15,59407

28,08729

ES7010006

Los Marteles

*

2 803,7

0

-15,52273

27,95212

ES7010007

Las Dunas de Maspalomas

*

360

0

-15,58285

27,74278

ES7010008

Güigüí

*

2 897,7

0

-15,81301

27,9519

ES7010010

Pilancones

*

5 781,6

0

-15,61747

27,87087

ES7010011

Amagro

*

487,6

0

-15,67927

28,13163

ES7010012

Bandama

*

592,9

0

-15,45776

28,02919

ES7010014

Cueva de Lobos

*

7 612,77

0

-14,2654

28,289

ES7010016

Área marina de La Isleta

*

8 562,092

0

-15,3814

28,1833

ES7010017

Franja marina de Mogán

*

29 993,086

0

-15,7585

27,7766

ES7010018

Riscos de Tirajana

*

749,6

0

-15,57267

27,94895

ES7010019

Roque de Nublo

*

446,4

0

-15,61391

27,96763

ES7010020

Sebadales de La Graciosa

*

1 191,995

0

-13,5018

29,2228

ES7010021

Sebadales de Guasimeta

*

1 276,054

0

-13,5905

28,9323

ES7010022

Sebadales de Corralejo

*

1 946,691

0

-13,8256

28,7087

ES7010023

Malpaís de la Arena

 

849,8

0

-13,93194

28,63463

ES7010024

Vega de Río Palmas

*

365,7

0

-14,08512

28,39819

ES7010025

Fataga

*

2 725,9

0

-15,5734

27,86079

ES7010027

Jinámar

*

30,7

0

-15,39996

28,03273

ES7010028

Tufia

*

51,3

0

-15,38194

27,95991

ES7010031

Islote de Lobos

*

452,7

0

-13,82162

28,75013

ES7010032

Corralejo

*

2 689,3

0

-13,84671

28,67956

ES7010033

Jandía

*

14 972,5

0

-14,33852

28,11601

ES7010034

Montaña Cardón

*

1 233,6

0

-14,1599

28,25599

ES7010035

Playa de Sotavento de Jandía

*

5 461,114

0

-14,1949

28,1673

ES7010036

Punta del Mármol

*

29,9

0

-15,61535

28,14994

ES7010037

Bahía del Confital

*

634,273

0

-15,4421

28,1378

ES7010038

Barranco de La Virgen

*

559,4

0

-15,59

28,04775

ES7010039

El Nublo II

*

13956

0

-15,66796

27,96504

ES7010040

Hoya del Gamonal

*

627,3

0

-15,56447

27,97365

ES7010041

Barranco de Guayadeque

*

709,4

0

-15,48573

27,93271

ES7010042

La Playa del Matorral

*

95,58

0

-14,32957

28,0489

ES7010044

Los Islotes

 

151,2

0

-13,53283

29,29793

ES7010045

Archipiélago Chinijo

*

8 865,3

0

-13,53377

29,20411

ES7010046

Los Volcanes

*

9 986,1

0

-13,75002

29,00622

ES7010047

La Corona

*

2 602,4

0

-13,44876

29,18136

ES7010048

Bahía de Gando

*

477,765

0

-15,3742

27,9228

ES7010049

Arinaga

*

92,4

0

-15,39188

27,8683

ES7010052

Punta de la Sal

*

136

0

-15,39018

27,87829

ES7010053

Playa del Cabrón

*

956,203

0

-15,3804

27,8545

ES7010054

Los Jameos

 

234,79

0

-13,42591

29,1518

ES7010055

Amurga

*

5 341,2

0

-15,54218

27,8277

ES7010056

Sebadales de Playa del Inglés

*

2 721,58

0

-15,5526

27,7463

ES7010062

Betancuria

*

3 328,8

0

-14,06585

28,39047

ES7010063

Nublo

*

7 107,5

0

-15,77399

27,89374

ES7010064

Ancones-Sice

 

223,3

0

-14,06631

28,33666

ES7010065

Malpaís del Cuchillo

 

55,4

0

-13,64926

29,10843

ES7010066

Costa de Sardina del Norte

*

1 426,555

0

-15,7073

28,154

ES7011001

Los Risquetes

 

9,1

0

-13,65972

29,11199

ES7011002

Cagafrecho

*

633,173

0

-13,6631

28,9134

ES7011003

Pino Santo

*

1 564,8

0

-15,50053

28,06024

ES7011004

Macizo de Tauro II

 

5 117,6

0

-15,6878

27,82852

ES7011005

Sebadales de Güigüí

*

7 219,745

0

-15,872

27,9528

ES7020001

Mencáfete

*

454,6

0

-18,0918

27,73914

ES7020002

Roques de Salmor

 

3,5

0

-17,99544

27,82329

ES7020003

Tibataje

*

592,7

0

-17,98513

27,79381

ES7020004

Risco de Las Playas

*

966,9

0

-17,96308

27,71276

ES7020006

Timijiraque

*

375,1

0

-17,91941

27,77541

ES7020008

Pinar de Garafía

*

1 027,5

0

-17,87548

28,7803

ES7020009

Guelguén

*

1 062,4

0

-17,87002

28,8262

ES7020010

Las Nieves

*

5 114,6

0

-17,8111

28,7454

ES7020011

Cumbre Vieja

*

7 522,1

0

-17,83994

28,58156

ES7020012

Montaña de Azufre

 

75,8

0

-17,77179

28,56128

ES7020014

Risco de la Concepción

*

65,7

0

-17,77542

28,67598

ES7020015

Costa de Hiscaguán

*

249,9

0

-17,98323

28,79761

ES7020016

Barranco del Jorado

 

98,2

0

-17,96078

28,70312

ES7020017

Franja marina Teno-Rasca

*

69 489,681

0

-16,8918

28,1932

ES7020018

Tubo volcánico de Todoque

 

1,7

0

-17,89252

28,60237

ES7020020

Tablado

*

223,6

0

-17,88241

28,81543

ES7020021

Barranco de las Angustias

*

1699

0

-17,90936

28,69094

ES7020022

Tamanca

*

2 073,1

0

-17,87238

28,54592

ES7020024

Juan Mayor

*

28,3

0

-17,78277

28,68487

ES7020025

Barranco del Agua

*

74,2

0

-17,75004

28,72451

ES7020026

La Caldereta

*

18

0

-18,01425

27,74198

ES7020028

Benchijigua

*

483,2

0

-17,22132

28,09872

ES7020029

Puntallana

*

285,7

0

-17,11531

28,12746

ES7020030

Majona

*

1 975,7

0

-17,16044

28,14385

ES7020032

Roque Cano

*

57,1

0

-17,25764

28,18258

ES7020033

Roque Blanco

*

29,8

0

-17,24561

28,16612

ES7020034

La Fortaleza

*

53,1

0

-17,27539

28,09964

ES7020035

Barranco del Cabrito

*

1 160,4

0

-17,15953

28,08185

ES7020037

Lomo del Carretón

*

248,5

0

-17,3175

28,1464

ES7020039

Orone

*

1 706,6

0

-17,26804

28,07828

ES7020041

Charco del Conde

 

9,2

0

-17,33776

28,08616

ES7020042

Charco de Cieno

*

5,2

0

-17,34747

28,098

ES7020043

Parque Nacional del Teide

*

18 993,1

0

-16,61811

28,26468

ES7020044

Ijuana

*

901,8

0

-16,1381

28,5563

ES7020045

Pijaral

*

295,7

0

-16,18258

28,56112

ES7020046

Los Roques de Anaga

*

9,8

0

-16,15854

28,59656

ES7020047

Pinoleris

*

178,4

0

-16,48957

28,38626

ES7020048

Malpaís de Güímar

*

286

0

-16,37093

28,30936

ES7020049

Montaña Roja

*

163,96

0

-16,54801

28,03251

ES7020050

Malpaís de la Rasca

 

312,7

0

-16,69202

28,0113

ES7020051

Barranco del Infierno

*

1 824,1

0

-16,70818

28,12081

ES7020052

Chinyero

*

2380

0

-16,77542

28,31258

ES7020053

Las Palomas

*

582,7

0

-16,4587

28,40098

ES7020054

Corona Forestal

*

41 067,7

0

-16,59861

28,27104

ES7020055

Barranco de Fasnia y Güímar

*

151,1

0

-16,44492

28,25449

ES7020056

Montaña Centinela

 

130,7

0

-16,45656

28,15502

ES7020057

Mar de Las Calmas

*

9 898,429

0

-18,0544

27,6587

ES7020058

Montañas de Ifara y Los Riscos

 

284,9

0

-16,53194

28,08527

ES7020061

Roque de Jama

*

92,5

0

-16,64428

28,09072

ES7020064

Los Sables

*

3,1

0

-17,91944

28,80741

ES7020065

Montaña de Tejina

*

167,7

0

-16,75361

28,19002

ES7020066

Roque de Garachico

 

3,04

0

-16,76254

28,37964

ES7020068

La Rambla de Castro

*

45

0

-16,58544

28,39922

ES7020069

Las Lagunetas

*

3 568,3

0

-16,41844

28,41857

ES7020070

Barranco de Erques

*

262,7

0

-16,7701

28,16419

ES7020071

Montaña de la Centinela

*

15

0

-17,76739

28,61151

ES7020072

Montaña de la Breña

*

26,1

0

-17,78116

28,63346

ES7020073

Los Acantilados de la Culata

*

440,9

0

-16,75058

28,3667

ES7020074

Los Campeches, Tigaiga y Ruiz

*

543,5

0

-16,61375

28,37169

ES7020075

La Resbala

*

590,6

0

-16,48761

28,38445

ES7020076

Riscos de Bajamar

*

26

0

-17,77042

28,66472

ES7020077

Acantilado de la Hondura

 

32,5

0

-16,42212

28,20657

ES7020078

Tabaibal del Porís

 

47,5

0

-16,42935

28,17709

ES7020081

Interián

*

100,2

0

-16,79581

28,36356

ES7020082

Barranco de Ruiz

*

95,3

0

-16,62575

28,38295

ES7020084

Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe

*

5 561,7

0

-17,8926

28,7605

ES7020085

El Paso y Santa Cruz de La Palma

*

1 390,5

0

-17,85444

28,67256

ES7020086

Santa Cruz de La Palma

*

216

0

-17,81665

28,68829

ES7020087

Breña Alta

*

60,8

0

-17,81898

28,62252

ES7020088

Sabinar de Puntallana

*

14,1

0

-17,73651

28,73763

ES7020089

Sabinar de La Galga

*

81

0

-17,76323

28,77214

ES7020090

Monteverde de Don Pedro-Juan Adalid

*

483,1

0

-17,91104

28,82991

ES7020091

Monteverde de Gallegos-Franceses

*

1 408,6

0

-17,84063

28,81154

ES7020092

Monteverde de Lomo Grande

*

494,9

0

-17,79362

28,78191

ES7020093

Monteverde de Barranco Seco-Barranco del Agua

*

1 939,1

0

-17,78193

28,73021

ES7020094

Monteverde de Breña Alta

*

823,2

0

-17,81132

28,67256

ES7020095

Anaga

*

10 340,6

0

-16,23801

28,53789

ES7020096

Teno

*

6 119,7

0

-16,84855

28,31761

ES7020097

Teselinde-Cabecera de Vallehermoso

*

2 340,9

0

-17,27602

28,17905

ES7020098

Montaña del Cepo

*

1162

0

-17,22796

28,19248

ES7020099

Frontera

*

8 807,4

0

-18,0584

27,71718

ES7020100

Cueva del Viento

*

137,7

0

-16,70092

28,34369

ES7020101

Laderas de Enchereda

*

682,6

0

-17,19086

28,15087

ES7020102

Barranco de Charco Hondo

*

392,4

0

-17,25167

28,06712

ES7020103

Barranco de Argaga

*

187,1

0

-17,32061

28,08601

ES7020104

Valle Alto de Valle Gran Rey

*

706,8

0

-17,31237

28,11618

ES7020105

Barranco del Águila

*

164,4

0

-17,1245

28,13739

ES7020106

Cabecera Barranco de Aguajilva

*

140,3

0

-17,17719

28,12601

ES7020107

Cuenca de Benchijigua-Guarimiar

*

1 341,4

0

-17,2193

28,07262

ES7020108

Taguluche

*

139,5

0

-17,33239

28,13717

ES7020109

Barrancos del Cedro y Liria

*

584,18

0

-17,2093

28,15566

ES7020110

Barranco de Niágara

*

38,7

0

-16,76649

28,1931

ES7020111

Barranco de Orchilla

*

18,4

0

-16,60914

28,11153

ES7020112

Barranco de las Hiedras-El Cedro

*

166,4

0

-16,50081

28,19148

ES7020113

Acantilado costero de Los Perros

*

65,9

0

-16,69844

28,38747

ES7020114

Riscos de Lara

*

103,4

0

-16,82

28,25359

ES7020115

Laderas de Chío

*

197,1

0

-16,79718

28,25129

ES7020116

Sebadales del sur de Tenerife

*

2 692,677

0

-16,5868

28,0209

ES7020117

Cueva marina de San Juan

 

0,777

0

-16,8069

28,1729

ES7020118

Barranco de Icor

*

36,5

0

-16,46735

28,21441

ES7020119

Lomo de Las Eras

 

1,7

0

-16,42502

28,19856

ES7020120

Sebadal de San Andrés

*

582,794

0

-16,1901

28,496

ES7020121

Barranco Madre del Agua

*

9,8

0

-16,48027

28,21442

ES7020122

Franja marina de Fuencaliente

*

7 055,246

0

-17,8979

28,5356

ES7020123

Franja marina Santiago-Valle Gran Rey

*

13 139,089

0

-17,2938

28,027

ES7020124

Costa de Garafía

*

3 475,355

0

-17,8883

28,8501

ES7020125

Costa de los Órganos

*

1 161,356

0

-17,293

28,2107

ES7020126

Costa de San Juan de la Rambla

*

1 602,908

0

-16,6354

28,4063

ES7020127

Risco de la Mérica

*

38,3

0

-17,34271

28,10239

ES7020128

Sebadales de Antequera

*

272,616

0

-16,1341

28,5261

ES7020129

Piña de mar de Granadilla

 

0,93

0

-16,50675

28,07374

ESZZ15001

Banco de la Concepción

*

610 067,135

0

-12,6785

30,0074

ESZZ15002

Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura

*

1 432 842,48

0

-14,0695

28,0046

PTCOR0001

Costa e Caldeirão — Ilha do Corvo

*

975,15

0

-31,11

39,71

PTDES0001

Ilhas Desertas

*

11457

0

-16,4916

32,5

PTFAI0004

Caldeira e Capelinhos — Ilha do Faial

*

2 086,21

0

-28,76

38,59

PTFAI0005

Monte da Guia — Ilha do Faial

*

383,16

0

-28,64

38,52

PTFAI0006

Ponta do Varadouro — Ilha do Faial

*

17,61

0

-28,78

38,57

PTFAI0007

Morro de Castelo Branco — Ilha do Faial

*

126,42

0

-28,75

38,52

PTFLO0002

Zona Central — Morro Alto — Ilha das Flores

*

2 938,89

0

-31,22

39,45

PTFLO0003

Costa Nordeste — Ilha das Flores

*

1 254,01

0

-31,19

39,50

PTGRA0015

Ilhéu de Baixo — Restinga Ilha Graciosa

*

243,67

0

-27,95

39,0139

PTGRA0016

Ponta Branca — Ilha Graciosa

*

68,64

0

-28,04

39,03

PTJOR0013

Ponta dos Rosais — Ilha de S. Jorge

*

307,07

0

-28,31

38,75

PTJOR0014

Costa NE e Ponta do Topo — Ilha de S. Jorge

*

3 965,08

0

-27,94

38,62

PTMAD0001

Laurissilva da Madeira

*

15462

0

-17,0347

32,7855

PTMAD0002

Maciço Montanhoso Central da Ilha da Madeira

*

6 224,31

0

-16,9241

32,7316

PTMAD0003

Ponta de S. Lourenço

*

3 182,38

0

-16,7266

32,7511

PTMAD0004

Ilhéu da Viúva

*

1 709,71

0

-16,8639

32,8069

PTMAD0005

Achadas da Cruz

 

184,91

0

-17,2122

32,8441

PTMAD0006

Moledos — Madalena do Mar

 

29,25

0

-17,1361

32,7028

PTMAD0007

Pináculo

*

70,79

0

-16,8592

32,6397

PTMAD0009

Paul do Mar — Jardim do Mar

*

187,77

0

-17,215

32,75

PTMAD0010

Ribeira Brava

*

230,07

0

-17,0457

32,6885

PTMAD0011

Cabo Girão

 

83,69

0

-17,0199

32,6544

PTMAD0012

Caniço de Baixo

 

10,29

0

-16,8285

32,6449

PTMAD0013

Porto Novo

 

48,05

0

-16,8111

32,6602

PTMAD0014

Machico

 

11,18

0

-16,7622

32,71

PTMAD0015

Pico do Facho

*

118,03

0

-16,749

32,724

PTMAZ0001

Menez Gwen

 

9 523,21

0

-31,53

37,82

PTMAZ0002

Lucky Strike

 

19 125,85

0

-32,31

37,28

PTMIG0019

Lagoa do Fogo — Ilha de S. Miguel

*

1 262,62

0

-25,4667

37,7667

PTMIG0020

Caloura-Ponta da Galera — Ilha de S. Miguel

*

199,59

0

-25,51

37,71

PTMIG0021

Banco D. João de Castro (Canal Terceira — S. Miguel)

 

1 648,39

0

-26,6083

38,2264

PTMIG0024

Serra da Tronqueira / Planalto dos Graminhais

*

2 010,63

0

-25,21

37,80

PTMMD0001

Cetáceos da Madeira

*

681 498,69

0

-16,7396

32,7779

PTPIC0008

Baixa do Sul (Canal do Faial)

 

50,06

0

-28,59

38,51

PTPIC0009

Montanha do Pico, Prainha e Caveiro — Ilha do Pico

*

8 462,65

0

-28,33

38,47

PTPIC0010

Ponta da Ilha — Ilha do Pico

*

398,29

0

-28,0333

38,4167

PTPIC0011

Lajes do Pico — Ilha do Pico

*

142,71

0

-28,26

38,39

PTPIC0012

Ilhéus da Madalena — Ilha do Pico

*

143,21

0

-28,5472

38,5333

PTPOR0001

Ilhéus do Porto Santo

 

209,49

0

-16,3833

33,0042

PTPOR0002

Pico Branco — Porto Santo

 

127,22

0

-16,2994

33,09

PTSEL0001

Ilhas Selvagens

 

9 471,1

0

-15,8672

30,1553

PTSMA0022

Ponta do Castelo — Ilha de Sta. Maria

*

316,6

0

-25,04

36,93

PTSMA0023

Ilhéu das Formigas e Recife Dollabarat (Canal S. Miguel — Sta. Maria)

 

3 593,52

0

-24,74

37,25

PTTER0017

Serra Santa Bárbara e Pico Alto — Ilha da Terceira

*

4 730,93

0

-27,27

38,74

PTTER0018

Costa das Quatro Ribeiras — Ilha da Terceira

*

267,63

0

-27,21

38,80


Top