Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0175

Komisijas Regula (ES) 2018/175 (2018. gada 2. februāris), ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību

C/2018/0530

OJ L 32, 6.2.2018, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/175/oj

6.2.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 32/48


KOMISIJAS REGULA (ES) 2018/175

(2018. gada 2. februāris),

ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Regulu (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (1) un jo īpaši tās 26. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 110/2008 II pielikumā ir noteikts, ka 9. kategorijas (“Augļu spirti”) stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecības nosaukumā pirms vārda “spirts” jābūt minētam izmantoto augļu, ogu vai augu nosaukumam. Tomēr dažās oficiālajās valodās tādi tirdzniecības nosaukumi tradicionāli tiek darināti no paša augļa nosaukuma, kam pievienots piedēklis jeb sufikss. Tāpēc tajās oficiālajās valodās augļu spirtu marķējumā būtu jāļauj norādīt tirdzniecības nosaukumu, kas ir ar piedēkli atvasināts augļa nosaukums.

(2)

Regulas (EK) Nr. 110/2008 II pielikumā 10. kategorijas (“Sidra spirts un bumbieru sidra spirts”) tehniskajos parametros nav skaidri paredzēta iespēja, ka šīs kategorijas stiprais alkoholiskais dzēriens var tikt ražots, destilējot kopā gan sidru, gan bumbieru sidru. Tomēr dažos gadījumos šo stipro alkoholisko dzērienu tradicionāli iegūst, kopā destilējot sidru un bumbieru sidru. Tāpēc būtu jāmaina šīs kategorijas stipro alkoholisko dzērienu definīcija, lai skaidri pieļautu iespēju, ka sidrs un bumbieru sidrs tiek destilēts kopā, ja to paredz tradicionālās ražošanas metodes. Minētajiem gadījumiem vajag arī paredzēt noteikumus par atbilstošo tirdzniecības nosaukumu. Lai neradītu grūtības uzņēmējiem, ir arī lietderīgi ieviest pārejas noteikumu par to stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecības nosaukumu, kas ražoti pirms šīs regulas stāšanās spēkā.

(3)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regulas (EK) Nr. 110/2008 II pielikums.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Stipro alkoholisko dzērienu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 110/2008 II pielikumu groza šādi:

1)

pielikumā 9. kategorijas f) punktu aizstāj ar šādu:

“f)

Augļu spirta tirdzniecības nosaukumā pirms vārda “spirts” ir minēts attiecīgo augļu, ogu vai augu nosaukums, piemēram: ķiršu spirts jeb kirsch, plūmju spirts jeb sļivovica, mirabeļu, persiku, ābolu, bumbieru, aprikožu, vīģu, citrusu vai vīnogu spirts vai citu augļu spirts. Čehu, horvātu, grieķu, poļu, slovāku, slovēņu un rumāņu valodā šo tirdzniecības nosaukumu var darināt, attiecīgā augļa nosaukumam pievienojot sufiksu.

Tos var saukt arī par wasser, pievienojot augļa nosaukumu.

Tikai šādiem augļiem vārdu “spirts”, pirms kura ir augļa nosaukums, var aizstāt ar paša augļa nosaukumu:

mirabeles (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

plūmes (Prunus domestica L.),

cvečes (Prunus domestica L.),

lielaugļu zemeņkoka augļi (Arbutus unedo L.),

‘Golden Delicious’ šķirnes āboli.

Ja pastāv varbūtība, ka galapatērētāji nesaprot kādu no šiem tirdzniecības nosaukumiem, ja tajos nav ietverts vārds “spirts”, marķējumā ir vārds “spirts”, iespējams, līdz ar paskaidrojumu.”;

2)

pielikuma 10. kategoriju aizstāj ar šādu:

“10.

Sidra spirts, bumbieru sidra spirts un sidra un bumbieru sidra spirts

a)

Sidra spirts, bumbieru sidra spirts un sidra un bumbieru sidra spirts ir stiprie alkoholiskie dzērieni, kuri atbilst šādiem nosacījumiem:

i)

tos ražo, tikai un vienīgi destilējot sidru vai bumbieru sidru līdz spirta tilpumkoncentrācijai, kas mazāka par 86 %, lai destilātam būtu augļu aromāts un garša;

ii)

tajos gaistošu vielu daudzums vienā hektolitrā 100 tilp. % spirta ir 200 grami vai vairāk;

iii)

tajos maksimāli pieļaujamais metanola daudzums vienā hektolitrā 100 tilp. % spirta ir 1 000 grami.

i) apakšpunktā minētais nosacījums neizslēdz stipros alkoholiskos dzērienus, kas ražoti ar tradicionālām ražošanas metodēm, kuras pieļauj sidru un bumbieru sidru destilēt kopā. Minētajos gadījumos tirdzniecības nosaukums ir “sidra un bumbieru sidra spirts”.

b)

Spirta tilpumkoncentrācija sidra spirtā, bumbieru sidra spirtā un sidra un bumbieru sidra spirtā ir ne mazāka par 37,5 %.

c)

Nepievieno atšķaidītu vai neatšķaidītu spirtu, kā definēts I pielikuma 5. punktā.

d)

Ne sidra spirtu, ne bumbieru sidra spirtu, ne sidra un bumbieru sidra spirtu nearomatizē.

e)

Sidra spirtam, bumbieru sidra spirtam un sidra un bumbieru sidra spirtam drīkst pievienot tikai karamelizētu cukuru, lai pielāgotu krāsu.”

2. pants

Stipros alkoholiskos dzērienus, kuri pieder pie Regulas (EK) Nr. 110/2008 II pielikumā aprakstītās 10. kategorijas un kuru tirdzniecības nosaukumi šīs regulas spēkā stāšanās laikā atbilst minētās regulas prasībām, var turpināt laist tirgū, līdz ir beigušies krājumi.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 2. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 39, 13.2.2008., 16. lpp.


Top