Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2281

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2281 (2017. gada 11. decembris), ar ko atļauj paaugstināt tāda vīna bagātināšanas robežvērtības, kas ražots no vīnogām, kuras 2017. gadā ievāktas dažos Vācijas vīnogu audzēšanas reģionos un visos Dānijas, Nīderlandes un Zviedrijas vīnogu audzēšanas reģionos

C/2017/8265

OJ L 328, 12.12.2017, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2281/oj

12.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 328/17


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/2281

(2017. gada 11. decembris),

ar ko atļauj paaugstināt tāda vīna bagātināšanas robežvērtības, kas ražots no vīnogām, kuras 2017. gadā ievāktas dažos Vācijas vīnogu audzēšanas reģionos un visos Dānijas, Nīderlandes un Zviedrijas vīnogu audzēšanas reģionos

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 91. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 VIII pielikuma I daļas A.3. punktā ir paredzēts, ka gados, kuros klimatiskie apstākļi bijuši īpaši nelabvēlīgi, dalībvalstis var lūgt paaugstināt vīna spirta tilpumkoncentrācijas palielināšanai (bagātināšanai) noteiktās robežvērtības par 0,5 %.

(2)

Dānija, Vācija, Nīderlande un Zviedrija ir lūgušas šādu bagātināšanai noteikto robežvērtību paaugstinājumu vīnam, kas ražots no 2017. gadā ievāktām vīnogām, jo to augšanas periodā klimatiskie apstākļi bijuši īpaši nelabvēlīgi. Dānija, Nīderlande un Zviedrija šādu lūgumu ir iesniegušas attiecībā uz visiem valsts vīnogu audzēšanas reģioniem. Vācija ir lūgusi paaugstināt robežvērtību tikai tāda vīna bagātināšanai, kas Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz un Rheinhessen reģionā ražots no vīna vīnogu šķirnes 'Dornfelder'.

(3)

Laikapstākļi 2017. gadā bijuši īpaši nelabvēlīgi, tāpēc Regulas (ES) Nr. 1308/2013 VIII pielikuma I daļas A.2. punktā noteiktās robežvērtības dabiskās spirta tilpumkoncentrācijas palielinājumiem dažos vīnogu audzēšanas reģionos nedod iespēju no visām vai dažām vīnogu šķirnēm ražot parasti tirgū pieprasītu vīnu ar atbilstošu spirta tilpumkoncentrāciju.

(4)

Tādēļ ir lietderīgi atļaut paaugstināt noteiktās vīna bagātināšanas robežvērtības tādam vīnam, kas ražots, izmantojot visu vai dažu šķirņu vīna vīnogas, kas 2017. gadā ievāktas Dānijas, Vācijas, Nīderlandes un Zviedrijas vīnogu audzēšanas reģionos.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1308/2013 VIII pielikuma I daļas A.2. punkta, vīnogu audzēšanas reģionos vai to daļās, kas uzskaitītas šīs regulas pielikumā, un attiecībā uz visām vai dažām, minētajā pielikumā norādītajām, vīna vīnogu šķirnēm dabiskās spirta tilpumkoncentrācijas paaugstinājums 2017. gadā ievāktajām svaigajām vīnogām, vīnogu misai, rūgstošai vīnogu misai, rūgstošam jaunvīnam un vīnam, kas ražots no 2017. gadā ievāktajām vīnogām, nedrīkst pārsniegt 3,5 tilp. %.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 11. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.


PIELIKUMS

Vīna vīnogu šķirnes un vīnogu audzēšanas reģioni vai to daļas, kurās saskaņā ar 1. pantu ir atļauts paaugstināt vīna bagātināšanai noteikto robežvērtību

Dalībvalsts

Vīnogu audzēšanas reģions vai tā daļa (vīnogu audzēšanas zona)

Šķirnes

Dānija

Visi vīnogu audzēšanas reģioni (A zona)

Visas atļautās vīnogu šķirnes

Vācija

Ahr vīnogu audzēšanas reģions (A zona)

'Dornfelder'

Mittelrhein vīnogu audzēšanas reģions (A zona)

Mosel vīnogu audzēšanas reģions (A zona)

Nahe vīnogu audzēšanas reģions (A zona)

Pfalz vīnogu audzēšanas reģions (A zona)

Rheinhessen vīnogu audzēšanas reģions (A zona)

Nīderlande

Visi vīnogu audzēšanas reģioni (A zona)

Visas atļautās vīnogu šķirnes

Zviedrija

Visi vīnogu audzēšanas reģioni (A zona)

Visas atļautās vīnogu šķirnes


Top