Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1373

Komisijas Lēmums (ES) 2017/1373 (2017. gada 24. jūlijs), ar ko Eiropas Savienības vārdā apstiprina grozījumu protokolā, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku

C/2017/5070

OJ L 193, 25.7.2017, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1373/oj

25.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 193/4


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2017/1373

(2017. gada 24. jūlijs),

ar ko Eiropas Savienības vārdā apstiprina grozījumu protokolā, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2016. gada 24. maija Lēmumu (ES) 2016/870 par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar kuru uz četriem gadiem nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku (1), un jo īpaši tā 3. pantu,

tā kā:

(1)

Ar 10. pantu Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku (2) (turpmāk “nolīgums”), kas apstiprināts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1801/2006 (3), ir izveidota Apvienotā komiteja, kuras uzdevums ir uzraudzīt minētā nolīguma piemērošanu un jo īpaši pārraudzīt tā izpildi, interpretāciju un piemērošanas pareizību.

(2)

Ar Lēmumu (ES) 2016/870 apstiprinātā protokola, ar kuru nosaka nolīgumā paredzētās zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu (turpmāk “protokols”), 3. panta 3.9. punktā ir noteikta kārtība, kādā izlietojams iepriekšējā protokolā zvejniecības ilgtspējīguma veicināšanai paredzētā 2013.–2014. gada nozares atbalsta pārpalikums.

(3)

Apmainoties ar 2017. gada 10. marta un 3. aprīļa vēstulēm, tika sarīkota Apvienotās komitejas ārkārtas sanāksme starp Savienību un Mauritānijas iestādēm, kurā Puses vienojās par protokola grozījumu, ar kuru maina minētā pārpalikuma izlietošanas termiņu.

(4)

Pirms Apvienotās komitejas attiecīgās sanāksmes Komisija nosūtīja Padomei sagatavošanas dokumentu ar sīku informāciju par paredzēto Savienības nostāju, un tas tika apstiprināts.

(5)

Šis protokola grozījums būtu jāapstiprina Savienības vārdā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināta protokola, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku, 3. panta 3.9. punkta otrā teikuma aizstāšana ar šā lēmuma pielikuma tekstu, par kuru vēstuļu apmaiņas veidā ir vienojušies ar minētā nolīguma 10. pantu izveidotās Apvienotās komitejas locekļi.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2017. gada 24. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 145, 2.6.2016., 1. lpp.

(2)  OV L 343, 8.12.2006., 4. lpp.

(3)  Padomes 2006. gada 30. novembra Regula (EK) Nr. 1801/2006, lai noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku (OV L 343, 8.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Ar 10. pantu Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku izveidotās Apvienotās komitejas locekļu sarakstes izraksts (protokola 3. panta 3.9. punkta otrā teikuma teksts).

“Minētajam 2013.–2014. gada nozares atbalsta pārpalikumam tomēr jābūt izlietotam vēlākais divdesmit (20) mēnešus pēc šā protokola provizoriskās piemērošanas sākuma dienas, pretējā gadījumā tas tiks uzskatīts par pilnībā apgūtu un vairs nebūs pārskaitāms.”


Top