Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1234

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1234 (2017. gada 3. jūlijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

C/2017/4753

OJ L 177, 8.7.2017, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1234/oj

8.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/29


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/1234

(2017. gada 3. jūlijs)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 57. panta 4. punktu un 58. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (2) pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, nepieciešams pieņemt noteikumus par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, kas izdota attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas šī regula, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot noteiktu laikposmu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu. Būtu jānosaka, ka minētais laikposms ir trīs mēneši.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 3. jūlijā

Komisijas

un tās priekšsēdētāja vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Stephen QUEST


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija (KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Salikts izstrādājums, kas sastāv no šādiem komponentiem:

vertikāls alumīnija statnis (apmēram 95 cm augsts) ar asi pie pamatnes un abos ass galos piestiprinātiem plastmasas riteņiem,

salokāma, horizontāla alumīnija plāksne, kura paredzēta stāvēšanai un kuras tālajā galā piestiprināts plastmasas ritenis ar tam piesaistītu bremžu mehānismu,

ceļasoma, kuras ārējā virsma izgatavota no veidnētas plastmasas, kuras aptuvenie izmēri ir 55 cm × 30 cm × 20 cm un kura piestiprināta pie vertikālā statņa ar skavām, ko var atvērt.

Izstrādājumu var izmantot, sākot no 8 gadu vecuma. Tā preču pārvadāšanas funkciju var apvienot ar skrejrata funkciju, vai arī, ja horizontālo plāksni paceļ uz augšu, to var vilkt vai stumt kā ceļasomu uz riteņiem.

Skatīt izstrādājuma attēlus. (*1)

4202 12 50

Klasifikācija noteikta, ievērojot 1., 3. b) un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu un KN kodu 4202 , 4202 12 un 4202 12 50 aprakstu.

Izstrādājums ir salikta prece. Tā galvenā funkcija ir preču pārvadāšana ceļasomā. To var darīt, vai nu stāvot uz horizontālās plāksnes un atsperoties virzot izstrādājumu uz priekšu (kad plāksne ir nolocīta uz leju), vai stumjot vai velkot to kā parastu ceļasomu uz riteņiem (kad plāksne uzlocīta uz augšu).

Skrejrata komponenti (komponenti, kas parasti nav somu uz riteņiem sastāvā, t. i., salokāma horizontāla plāksne ar plastmasas riteni (kas aprīkots ar bremzēm)) ir sekundāri un atvieglo ceļasomā esošo preču pārvadāšanu. Tāpēc tieši ceļasoma nosaka izstrādājuma pamatīpašības. Tāpēc klasificēšana pozīcijā 8716 pie citādiem transportlīdzekļiem vai pozīcijā 9503 pie skrejratiem nav iespējama.

Tāpēc izstrādājums ir klasificējams ar KN kodu 4202 12 50 kā ceļasoma, kuras ārējā virsma izgatavota no veidnētas plastmasas.

Image


(*1)  Attēli pievienoti tikai informācijai.


Top