Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1228

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1228 (2017. gada 20. marts) par nosacījumiem uz organisko saistvielu bāzes veidotu ārējo un iekšējo apmešanas maisījumu, ko aptver saskaņotais standarts EN 15824, un apmešanas javu, ko aptver saskaņotais standarts EN 998-1, ugunsreakcijas klasificēšanai bez testēšanas (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/1703

OJ L 177, 8.7.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1228/oj

8.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/4


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/1228

(2017. gada 20. marts)

par nosacījumiem uz organisko saistvielu bāzes veidotu ārējo un iekšējo apmešanas maisījumu, ko aptver saskaņotais standarts EN 15824, un apmešanas javu, ko aptver saskaņotais standarts EN 998-1, ugunsreakcijas klasificēšanai bez testēšanas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (1), jo īpaši tās 27. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/364 (2) tika pieņemta sistēma būvizstrādājumu ugunsdrošības klasifikācijai pēc ugunsreakcijas. Starp būvizstrādājumiem, uz kuriem attiecas minētā deleģētā regula, ir uz organisko saistvielu bāzes veidoti ārējās un iekšējās apmešanas maisījumi un apmešanas javas.

(2)

Testos pierādījies, ka uz organisko saistvielu bāzes veidotiem ārējās un iekšējās apmešanas maisījumiem, ko aptver saskaņotais standarts EN 15824, un apmešanas javām, ko aptver saskaņotais standarts EN 998-1, ir stabila un paredzama ugunsdrošība to ugunsreakcijas ziņā, ja tie atbilst noteiktiem nosacījumiem, kas attiecas uz organisko vielu maksimālo saturu izstrādājumā, pamatnei uzlikto maksimālo masu virsmas laukuma vienībā un pamatnes ugunsdrošību.

(3)

Tādēļ uz organisko saistvielu bāzes veidoti ārējās un iekšējās apmešanas maisījumi, ko aptver saskaņotais standarts EN 15824, un apmešanas javas, ko aptver saskaņotais standarts EN 998-1, būtu jāuzskata par atbilstošiem noteiktai Deleģētās regulas (ES) 2016/364 ugunsizturības klasei, neprasot turpmāku testēšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uz organisko saistvielu bāzes veidotus ārējās un iekšējās apmešanas maisījumus, ko aptver saskaņotais standarts EN 15824, un apmešanas javas, ko aptver saskaņotais standarts EN 998-1, kuri atbilst pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, bez testēšanas uzskata par atbilstošiem pielikumā norādītajām ugunsdrošības klasēm.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 20. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 88, 4.4.2011., 5. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 1. jūlija Deleģētā regula (ES) 2016/364 par būvizstrādājumu ugunsdrošības klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 (OV L 68, 15.3.2016., 4. lpp.).


PIELIKUMS

Izstrādājumi (1)

Organisko vielu maksimālais saturs (2)

(masas %)

Maksimālā masa virsmas laukuma vienībā (3)

(kg/m2)

Ugunsdrošības klase (4)

Uz organisko saistvielu bāzes veidoti ārējās un iekšējās apmešanas maisījumi, ko aptver saskaņotais standarts EN 15824

≤ 9,0

≤ 4,0

B-s2, d0

Uz organisko saistvielu bāzes veidoti ārējās un iekšējās apmešanas maisījumi, ko aptver saskaņotais standarts EN 15824

un

apmetuma javas, ko aptver saskaņotais standarts EN 998-1

≤ 2,5

≤ 6,0

A2 – s1, d0

≤ 4,0

≤ 4,0

≤ 5,0

≤ 2,0


(1)  Izstrādājumi, ko piegādā pastas vai pulvera veidā un izmanto ārsienu, kolonnu, starpsienu un griestu apmešanai iekšdarbos un ārdarbos. Pamatnes ugunsdrošība atbilst vismaz klasei A2 – s1, d0, un blīvums nav mazāks par 525 kg/m3.

(2)  Attiecas uz cietvielu saturu (salīdzināmu ar pilnīgi izžuvušu apmetumu uz pamatnes).

(3)  Attiecas uz slapju izstrādājumu (lietošanai gatavu).

(4)  Klases noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2016/364 pielikuma 1. tabulā.


Top