Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0599

Komisijas Lēmums (ES) 2017/599 (2017. gada 22. marts) par ierosināto pilsoņu iniciatīvu “ES pilsonība eiropiešiem: vienoti daudzveidībā, neraugoties uz jus soli un jus sanguinis” (izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 2001)

C/2017/2001

OJ L 81, 28.3.2017, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/599/oj

28.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 81/18


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2017/599

(2017. gada 22. marts)

par ierosināto pilsoņu iniciatīvu “ES pilsonība eiropiešiem: vienoti daudzveidībā, neraugoties uz jus soli un jus sanguinis

(izziņots ar dokumenta numuru C(2017) 2001)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu (1) un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ierosinātā pilsoņu iniciatīva “ES pilsonība eiropiešiem: vienoti daudzveidībā, neraugoties uz jus soli un jus sanguinis” attiecas uz “Savienības pilsonības raksturu un mērķi, jo īpaši saistībā ar pilsonību; dalībvalsts izstāšanos no Savienības un tās ietekmi; ES tiesību garantētajām pilsoņu tiesībām”.

(2)

Savienības pilsonība papildina, nevis aizstāj valsts pilsonību. Dalībvalsts pilsonība ir priekšnosacījums, lai persona varētu būt Savienības pilsonis. Tāpēc Savienības pilsonību persona iegūst tad, ja vismaz viena valsts, kuras valstspiederība ir šai personai, ir Savienības dalībvalsts.

(3)

Saikne starp Savienības dalībvalsts valstspiederību un Savienības pilsonību ir noteikta Līgumos. Līgumos nav juridiskā pamata, kas pilnvarotu ES iestādes Līgumu īstenošanas labad pieņemt Savienības tiesību aktu, kura mērķis būtu piešķirt Savienības pilsonību personām, kas nav kādas Savienības dalībvalsts valstspiederīgie.

(4)

Taču Līgumu īstenošanas labad ir iespējams pieņemt Savienības tiesību aktu, kas attiektos uz tādu trešo valstu valstspiederīgo tiesībām, kuri likumīgi uzturas kādā dalībvalstī, ieskaitot nosacījumus, kas reglamentē pārvietošanās un uzturēšanās brīvību citās ES dalībvalstīs. Tāpēc ar šādu tiesību aktu tādas valsts pilsoņiem, kura, ievērojot LES 50. pantu, izstājusies no Savienības, var piešķirt konkrētas tiesības, kas būtu līdzīgas ar Savienības pilsonību saistītajām tiesībām.

(5)

Līgums par Eiropas Savienību (LES) nostiprina Savienības pilsonību un turpina nostiprināt Savienības demokrātisko darbību, cita starpā nosakot, ka katram pilsonim ir tiesības piedalīties Savienības demokrātiskajā dzīvē, izmantojot Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

(6)

Tādēļ procedūrām un noteikumiem, kas nepieciešami pilsoņu iniciatīvai, vajadzētu būt skaidriem, vienkāršiem, viegli īstenojamiem un samērojamiem ar pilsoņu iniciatīvas būtību, lai veicinātu pilsoņu līdzdalību un padarītu Savienību viņiem pieejamāku.

(7)

Minēto iemeslu dēļ ir lietderīgi uzskatīt, ka ierosinātā pilsoņu iniciatīva, ciktāl tās mērķis Līgumu īstenošanas labad ir izstrādāt Savienības tiesību akta priekšlikumu, kas attiektos uz tādu trešo valstu valstspiederīgo tiesībām, kuri likumīgi uzturas kādā dalībvalstī, ieskaitot nosacījumus, kas reglamentē pārvietošanās un uzturēšanās brīvību citās ES dalībvalstīs, un jo īpaši ar ko tādas valsts pilsoņiem, kura, ievērojot LES 50. pantu, izstājusies no Savienības, tiktu piešķirtas konkrētas tiesības, kas būtu līdzīgas ar Savienības pilsonību saistītajām tiesībām, saskaņā ar regulas 4. panta 2. punkta b) apakšpunktu nav acīmredzami ārpus Komisijas pilnvarām iesniegt tiesību akta priekšlikumu, lai īstenotu Līgumus.

(8)

Tāpēc būtu jāreģistrē ierosinātā pilsoņu iniciatīva “ES pilsonība eiropiešiem: vienoti daudzveidībā, neraugoties uz jus soli un jus sanguinis”. Par ierosināto pilsoņu iniciatīvu, ciktāl tās mērķis Līgumu īstenošanas labad ir izstrādāt Savienības tiesību akta priekšlikumu, kas attiektos uz tādu trešo valstu valstspiederīgo tiesībām, kuri likumīgi uzturas kādā dalībvalstī, ieskaitot nosacījumus, kas reglamentē pārvietošanās un uzturēšanās brīvību citās ES dalībvalstīs, un jo īpaši ar ko tādas valsts pilsoņiem, kura, ievērojot LES 50. pantu, izstājusies no Savienības, tiktu piešķirtas konkrētas tiesības, kas būtu līdzīgas ar Savienības pilsonību saistītajām tiesībām, būtu jāvāc paziņojumi par atbalstu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Ar šo reģistrē ierosināto pilsoņu iniciatīvu “ES pilsonība eiropiešiem: vienoti daudzveidībā, neraugoties uz jus soli un jus sanguinis”.

2.   Attiecībā uz minēto ierosināto pilsoņu iniciatīvu var vākt paziņojumus par atbalstu, pamatojoties uz tādu izpratni, ka iniciatīvas mērķis ir izstrādāt Savienības tiesību akta priekšlikumu, kas nodrošinātu, ka pēc dalībvalsts izstāšanās, kas notiktu saskaņā ar LES 50. pantu, šādas valsts pilsoņi arī turpmāk var izmantot tiesības, kas būtu līdzīgas tiesībām, kuras tiem būtu, ja attiecīgā valsts būtu dalībvalsts.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2017. gada 27. martā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts ierosinātās pilsoņu iniciatīvas “ES pilsonība eiropiešiem: vienoti daudzveidībā, neraugoties uz jus soli un jus sanguinis” organizētājiem (pilsoņu komitejas locekļiem), kurus kontaktpersonu statusā pārstāv [pēc apspriešanās ar organizētājiem personas dati dzēsti].

Briselē, 2017. gada 22. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja vietnieks

Frans TIMMERMANS


(1)  OV L 65, 11.3.2011., 1. lpp.


Top