Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2454

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/2454 (2015. gada 23. decembris), ar ko īsteno 17. panta 1. un 3. punktu Regulā (ES) Nr. 224/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā

OJ L 339, 24.12.2015, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2454/oj

24.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 339/36


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2454

(2015. gada 23. decembris),

ar ko īsteno 17. panta 1. un 3. punktu Regulā (ES) Nr. 224/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 224/2014 (2014. gada 10. marts) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā (1) un jo īpaši tās 17. panta 1. un 3. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 10. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 224/2014.

(2)

ANO Drošības padomes komiteja, kas izveidota, ievērojot ANO Drošības padomes Rezolūciju 2127 (2013) (“Sankciju komiteja”), 2015. gada 20. oktobrī atjaunināja identifikācijas informāciju attiecībā uz vienu tās sankciju sarakstā iekļautu personu.

(3)

Sankciju komiteja 2015. gada 17. decembrī to personu un vienību sarakstam, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, pievienoja divas personas.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) Nr. 224/2014 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (ES) Nr. 224/2014 I pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 23. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. ASSELBORN


(1)  OV L 70, 11.3.2014., 1. lpp.


PIELIKUMS

I.

Turpmāk norādītās personas tiek iekļautas Regulas (ES) Nr. 224/2014 I pielikumā izklāstītajā sarakstā:

A.   Personas

7.   Haroun GAYE (jeb: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye)

Amats: Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) politiskās koordinācijas referents

Dzimšanas datums: a) 1968. gada 30. janvāris; b) 1969. gada 30. janvāris

Pases Nr.: Centrālāfrikas Republikas numurs O00065772 (burts “O”, kam seko trīs nulles), derīga līdz 2019. gada 30. decembrim

Adrese: Bangui, Centrālāfrikas Republika

Sarakstā iekļaušanas datums: 2015. gada 17. decembris

Informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Haroun Gaye tika iekļauts sarakstā 2015. gada 17. decembrī, ievērojot Rezolūcijas 2196 (2015) 11. punktu un 12. punkta b) un f) apakšpunktu, kā tāds, “kas iesaistās vai atbalsta darbības, ar kurām apdraud mieru, stabilitāti vai drošību Centrālāfrikas Republikā”; “ir iesaistīt[..]s tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai veikšanā, ar kurām attiecīgā gadījumā tiek pārkāptas starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās humanitārās tiesības vai kuras rada cilvēktiesību aizskārumus vai pārkāpumus Centrālāfrikas Republikā, tostarp ar seksuālo vardarbību saistītas darbības, vardarbības vēršana pret civiliedzīvotājiem, uzbrukumi, kas balstīti uz etniskiem vai reliģiskiem motīviem, uzbrukumi skolām un slimnīcām un nolaupīšana un piespiedu pārvietošana”; un “ir iesaistīt[..]s tādu uzbrukumu plānošanā, vadīšanā, finansēšanā vai veikšanā, kas vērsti pret ANO misijām vai starptautisko drošības spēku klātbūtni, tostarp pret MINUSCA, Eiropas Savienības misijām un Francijas operācijām, ar ko tās atbalsta”.

Papildu informācija:

HAROUN GAYE kopš 2014. gada sākuma ir bijis viens no līderiem bruņotam grupējumam, kas darbojas Bangui pilsētas PK5 apkaimē. PK5 apkaimes pilsoniskās sabiedrības pārstāvji norāda, ka Gaye un viņa bruņotais grupējums uzkurina konfliktu Bangui, vēršoties pret samierināšanos un nepieļaujot iedzīvotāju kustību uz Bangui trešo rajonu un no tā. 2015. gada 11. maijāGaye un 300 demonstranti bloķēja piekļuvi Nacionālajai pārejas padomei, lai traucētu Bangui foruma pēdējās dienas norisei. Tiek ziņots, ka GAYE ir sadarbojies ar Antibalaka amatpersonām, lai koordinētu traucējumus.

2015. gada 26. jūnijāGaye un neliels skaits līdzgaitnieku izjauca vēlētāju reģistrācijas kampaņas atklāšanu Bangui pilsētas PK5 apkaimē, kā rezultātā reģistrācijas kampaņa tika slēgta.

MINUSCA2015. gada 2. augustā mēģināja Gaye aizturēt saskaņā ar Drošības padomes Rezolūcijas 2217 (2015) 32. punkta f) apakšpunkta i) punktu. Gaye, kurš, kā ziņo, bija iepriekš informēts par aizturēšanas mēģinājumu, tam bija gatavs, un viņa atbalstītāji bija bruņoti ar smagajiem ieročiem. Gaye spēki atklāja uguni uz MINUSCA apvienoto operatīvo grupu. Septiņas stundas ilgajā apšaudē Gaye cilvēki pret MINUSCA karavīriem izmantoja šaujamieročus, granātmetējus un rokas granātas un nogalināja vienu miera uzturētāju, bet ievainoja astoņus. Gaye bija iesaistīts vardarbīgu protestu un sadursmju kūdīšanā 2015. gada septembra beigās, kas, kā izskatās, bija puča mēģinājums nolūkā gāzt pārejas valdību. Puča mēģinājumu visdrīzāk vadīja bijušā prezidenta Bozize atbalstītāji oportūnistiskā aliansē ar Gaye un citiem FPRC līderiem. Izskatās, ka Gaye mērķis bija radīt atriebības uzbrukumu ciklu, kas apdraudētu gaidāmās vēlēšanas. Gaye bija atbildīgs par koordināciju ar Antibalaka marginalizētajiem elementiem.

2015. gada 1. oktobrīPK5 apkaimē notika Eugène Barret Ngaïkosset, marginalizēta Antibalaka grupējuma locekļa, un Gaye tikšanās, kuras nolūks bija plānot kopīgu uzbrukumu Bangui sestdien, 3. oktobrī. Gaye grupējums neļāva cilvēkiem, kas atradās PK5 apkaimē, to pamest nolūkā stiprināt musulmaņu iedzīvotāju kopienas identitāti, lai saasinātu starpetnisko saspīlējumu un nepieļautu samierināšanos. 2015. gada 26. oktobrīGaye un viņa grupējums iztraucēja tikšanos starp Bangui arhibīskapu un Bangui Galvenās mošejas imamu un draudēja delegācijai, kurai bija jādodas prom no Galvenās mošejas un jābēg no PK5 apkaimes.

8.   Eugène BARRET NGAÏKOSSET (jeb: a) Eugene Ngaikosset; b) Eugene Ngaikoisset; c) Eugene Ngakosset; d) Eugene Barret Ngaikosse; e) Eugene Ngaikouesset; mazāk uzticami alias: f) “The Butcher of Paoua”; g) Ngakosset

Amats: a) bijušais kapteinis, Centrālāfrikas Republikas Prezidenta gvarde; b) bijušais kapteinis, Centrālāfrikas Republikas Jūras spēki

Valsts identifikācijas Nr.: Centrālāfrikas Republikas Bruņoto spēku (FACA) militārais identifikācijas numurs 911-10-77

Adrese: a) Bangui, Centrālāfrikas Republika

Sarakstā iekļaušanas datums: 2015. gada 17. decembris

Cita informācija: kapteinis Eugène Barret Ngaïkosset ir bijušā prezidenta François Bozizé (CFi.001) Prezidenta gvardes bijušais loceklis un ir saistīts ar kustību Antibalaka. Pēc izdošanas no Brazavilas viņš 2015. gada 17. maijā izbēga no cietuma un izveidoja pats savu Antibalaka atzaru, kurā iekļauti bijušie FACA cīnītāji.

Informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Eugène BARRET NGAÏKOSSET tika iekļauts sarakstā 2015. gada 17. decembrī, ievērojot Rezolūcijas 2196 (2015) 11. punktu un 12. punkta b) un f) apakšpunktu, kā tāds, “kas iesaistās vai atbalsta darbības, ar kurām apdraud mieru, stabilitāti vai drošību Centrālāfrikas Republikā”; “ir iesaistīt[..]s tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai veikšanā, ar kurām attiecīgā gadījumā tiek pārkāptas starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās humanitārās tiesības vai kuras rada cilvēktiesību aizskārumus vai pārkāpumus Centrālāfrikas Republikā, tostarp ar seksuālo vardarbību saistītas darbības, vardarbības vēršana pret civiliedzīvotājiem, uzbrukumi, kas balstīti uz etniskiem vai reliģiskiem motīviem, uzbrukumi skolām un slimnīcām un nolaupīšana un piespiedu pārvietošana”; un “ir iesaistīt[..]s tādu uzbrukumu plānošanā, vadīšanā, finansēšanā vai veikšanā, kas vērsti pret ANO misijām vai starptautisko drošības spēku klātbūtni, tostarp pret MINUSCA, Eiropas Savienības misijām un Francijas operācijām, ar ko tās atbalsta”.

Papildu informācija:

Ngaïkosset ir viena no galvenajām personām, kas vainojamas vardarbības uzliesmojumā Bangui 2015. gada septembra beigās. Ngaïkosset un citi Antibalaka kaujinieki darbojās kopā ar marginalizētiem ex-Séléka locekļiem, lai destabilizētu Centrālāfrikas Republikas pagaidu valdību. Naktī no 2015. gada 27. septembra uz 28. septembriNgaïkosset un citas personas mēģināja iebrukt Izamo žandarmērijā, lai nolaupītu ieročus un munīciju; šis mēģinājums iebrukt neizdevās. 28. septembrī grupa aplenca Centrālāfrikas Republikas valsts radio birojus.

2015. gada 1. oktobrīPK5 apkārtnē notika Ngaïkosset un Centrālāfrikas atdzimšanas tautas frontes (Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique – FPRC) līdera Haroun Gaye tikšanās, kuras nolūks bija plānot kopīgu uzbrukumu Bangui sestdien, 3. oktobrī.

2015. gada 8. oktobrī Centrālāfrikas Republikas tieslietu ministrs paziņoja, ka tiek plānots veikt izmeklēšanu par Ngaïkosset un citu personu lomu 2015. gada septembrī Bangui notikušajos vardarbības aktos. Ngaïkosset un pārējie tika identificēti kā personas, kas iesaistītas “brutālā uzvedībā, kas sastāv no valsts iekšējās drošības pārkāpšanas, sazvērestības, kūdīšanas uz pilsoņu karu, pilsoniskas nepakļaušanās, naida un līdzdalības noziegumos”. Centrālāfrikas Republikas tiesu iestādēm tika dots norādījums sākt izmeklēšanu, lai meklētu un arestētu vainīgos un to līdzvainīgos.

Tiek uzskatīts, ka 2015. gada 11. oktobrīNgaïkosset viņa pakļautībā esošajiem Antibalaka kaujiniekiem prasīja veikt nolaupīšanas, īpaši koncentrējoties uz Francijas valstspiederīgajiem, bet arī Centrālāfrikas Republikas politiķiem un ANO amatpersonām, ar mērķi piespiedu kārtā panākt pagaidu prezidentes Catherine Samba-Panza aiziešanu no amata.

II.

Padomes Regulas (ES) Nr. 224/2014 I pielikuma ierakstu Nr. 6 aizstāj ar šādu:

6.   Oumar YOUNOUS ABDOULAY (jeb: a) Oumar Younous; b) Omar Younous; c) Oumar Sodiam; d) Oumar Younous M'Betibangui)

Amats: bijušais Séléka ģenerālis

Dzimšanas datums: 1970. gada 2. aprīlis

Valstspiederība: Sudāna, Centrālāfrikas Republikas diplomātiskā pase Nr. D00000898, izdošanas datums: 2013. gada 11. aprīlis (derīga līdz 2018. gada 10. aprīlim)

Adrese: a) Bria, Centrālāfrikas Republika (tālr. +236 75507560); b) Birao, Centrālāfrikas Republika; c) Tullus, southern Darfur, Sudāna (iepriekšējā vieta)

Cita informācija: viņš ir dimantu kontrabandists un Séléka trīszvaigžņu ģenerālis, kā arī tuva uzticības persona bijušajam Centrālāfrikas Republikas pagaidu prezidentam Michel Djotodia. Ārējā izskata apraksts: mati – melni, augums – 180 cm, pieder pie fulani tautības. Fotoattēls ir pieejams iekļaušanai Interpola un ANO Drošības padomes īpašajā paziņojumā.

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2015. gada 20. augusts (grozīts 2015. gada 20. oktobrī)

Informācija no apraksta par iemesliem iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Oumar Younous sarakstā tika iekļauts 2015. gada 20. augustā saskaņā ar Rezolūcijas 2196 (2015) 11. punktu un 12. punkta d) apakšpunktu kā tāds, kurš “iesaistās vai atbalsta darbības, ar kurām apdraud mieru, stabilitāti vai drošību Centrālāfrikas Republikā, tostarp darbības, kas apdraud vai pārkāpj pārejas nolīgumus vai kas apdraud vai kavē politisko pārejas procesu, tostarp pāreju uz brīvām un godīgām demokrātiskām vēlēšanām, vai kas uzkurina vardarbību”; un kas “sniedz atbalstu bruņotiem grupējumiem vai noziedznieku tīkliem, nelikumīgi izmantojot vai tirgojot dabas resursus, tostarp dimantus, zeltu, savvaļas dzīvniekus, kā arī savvaļas dzīvnieku izcelsmes produktus Centrālāfrikas Republikā”.

Papildu informācija:

Oumar Younous kā bijušās alianses Séléka ģenerālis un dimantu kontrabandists ir sniedzis atbalstu bruņotam grupējumam ar nelikumīgu dabas resursu, tostarp dimantu, izmantošanu un tirdzniecību Centrālāfrikas Republikā.

Bijušais dimantu uzpirkšanas sabiedrības SODIAM vadītājs Oumar Younous 2008. gada oktobrī pievienojās nemiernieku grupējumam Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). 2013. gada decembrī Oumar Younous tika identificēts kā Séléka trīszvaigžņu ģenerālis un tuva uzticības persona pagaidu prezidentam Michel Djotodia.

Younous ir iesaistīts dimantu tirdzniecībā no Brias (Bria) un Sam Uandjas (Sam Ouandja) uz Sudānu. No informācijas avotiem saņemti ziņojumi, ka Oumar Younous ir iesaistījies Briā apslēpto dimantu sūtījumu savākšanā nu nogādāšanā Sudānā pārdošanas nolūkiem.


Top