Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2310

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/2310 (2015. gada 10. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2013/189/KĀDP, ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu

OJ L 326, 11.12.2015, p. 64–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016; Iesaist. atcelta ar 32016D2382

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2310/oj

11.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 326/64


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/2310

(2015. gada 10. decembris),

ar kuru groza Lēmumu 2013/189/KĀDP, ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 42. panta 4. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2013. gada 22. aprīlī pieņēma Lēmumu 2013/189/KĀDP, ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu (1).

(2)

Padome 2014. gada 22. jūlijā pieņēma Lēmumu 2014/491/KĀDP, ar kuru groza Lēmumu 2013/189/KĀDP (2).

(3)

Lēmumā 2013/189/KĀDP, kas grozīts ar Lēmumu 2014/491/KĀDP, ir paredzēta finanšu atsauces summa pirmajiem 12 mēnešiem no 2013. gada 1. augusta līdz 2014. gada 31. jūlijam un turpmākajam laikposmam no 2014. gada 1. augusta līdz 2015. gada 31. decembrim.

(4)

Vadības komiteja, kas izveidota ar Lēmumu 2013/189/KĀDP, 2014. gada 25. martā vienojās, ka finansēšanas nolīguma laikposms būtu jāpielāgo gada pārskata laikposmam, kurš ilgst no 1. janvāra līdz 31. decembrim, lai no 2016. gada tiktu prasīts tikai viens pārskatu komplekts.

(5)

Tāpēc būtu jānosaka jauna finanšu atsauces summa laikposmam no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.

(6)

Tādēļ Lēmums 2013/189/KĀDP būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2013/189/KĀDP 16. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Finanšu atsauces summa EDAK darbības izmaksu segšanai pirmajos 12 mēnešos pēc 3. punktā minētā finansēšanas nolīguma noslēgšanas ir EUR 535 000.

Finanšu atsauces summa EDAK darbības izmaksu segšanai laikposmā no 2014. gada 1. augusta līdz 2015. gada 31. decembrim ir EUR 756 000.

Finanšu atsauces summa EDAK darbības izmaksu segšanai laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim ir EUR 630 000.

Finanšu atsauces summu EDAK darbības izmaksu segšanai turpmākajiem laikposmiem nosaka Padome.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2015. gada 10. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

F. BAUSCH


(1)  Padomes Lēmums 2013/189/KĀDP (2013. gada 22. aprīlis), ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu (EDAK) un atceļ Vienoto rīcību 2008/550/KĀDP (OV L 112, 24.4.2013., 22. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums 2014/491/KĀDP (2014. gada 22. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu 2013/189/KĀDP, ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu (EDAK) (OV L 218, 24.7.2014., 6. lpp.).


Top