Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0239

Padomes Lēmums (ES) 2015/239 ( 2015. gada 10. februāris ) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku

OJ L 40, 16.2.2015, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/239/oj

16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 40/4


PADOMES LĒMUMS (ES) 2015/239

(2015. gada 10. februāris)

par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. pantu saistībā ar 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu un 218. panta 7. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)

Padome 2007. gada 23. jūlijā apstiprināja Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku un Eiropas Kopienu (turpmāk “partnerattiecību nolīgums”), pieņemot Regulu (EK) Nr. 894/2007 (1).

(2)

Pēdējā protokola (2), ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti partnerattiecību nolīgumā, piemērošana beidzās 2014. gada 12. maijā.

(3)

Savienība ir risinājusi sarunas ar Santomi un Prinsipi, lai uz četriem gadiem noslēgtu jaunu protokolu, ar kuru Savienības kuģiem piešķir zvejas iespējas ūdeņos, kas attiecībā uz zveju ir Santomes un Prinsipi Demokrātiskās Republikas suverenitātē vai jurisdikcijā.

(4)

Šis jaunais protokols ir parakstīts saskaņā ar Padomes Lēmumu 2014/334/ES (3) un tiek provizoriski piemērots no tā parakstīšanas dienas.

(5)

Jaunais protokols būtu jāapstiprina.

(6)

Ar partnerattiecību nolīgumu ir izveidota Apvienotā komiteja, kuras uzdevums ir kontrolēt šā nolīguma piemērošanu. Turklāt saskaņā ar protokolu Apvienotā komiteja var apstiprināt konkrētus grozījumus protokolā. Lai atvieglotu šo grozījumu apstiprināšanu, ar zināmiem nosacījumiem būtu jāpilnvaro Komisija tos apstiprināt vienkāršotā procedūrā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības vārdā tiek apstiprināts Protokols, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku (turpmāk “protokols”) (4).

2. pants

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz protokola 15. pantā paredzēto paziņojumu (5).

3. pants

Ievērojot pielikumā izklāstītos noteikumus un nosacījumus, Komisija tiek pilnvarota Savienības vārdā apstiprināt Apvienotās komitejas veiktos protokola grozījumus.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2015. gada 10. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. RINKĒVIČS


(1)  Padomes Regula (EK) Nr. 894/2007 (2007. gada 23. jūlijs), lai noslēgtu Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku (OV L 205, 7.8.2007., 35. lpp.).

(2)  Protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumā starp Eiropas Savienību un Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku (OV L 136, 24.5.2011., 5. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums 2014/334/ES (2014. gada 19. maijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku (OV L 168, 7.6.2014., 1. lpp.).

(4)  Protokols ir publicēts OV L 168, 7.6.2014., 3. lpp. kopā ar lēmumu par parakstīšanu.

(5)  Protokola spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


PIELIKUMS

Pilnvarojuma darbības joma un Savienības nostājas procedūra Apvienotajā komitejā

1)

Komisija ir pilnvarota risināt sarunas ar Santomes un Prinsipi Demokrātisko Republiku un – vajadzības gadījumā un ja ir ievērots šā pielikuma 3. punkts – vienoties par protokola grozījumiem attiecībā uz šādiem jautājumiem:

a)

lēmums par nozares atbalsta īstenošanas kārtību saskaņā ar protokola 3. pantu;

b)

to noteikumu pielāgošana, kas attiecas uz zvejas nosacījumiem un protokola un pielikumu piemērošanu, saskaņā ar protokola 5. panta 2. punktu.

2)

Apvienotajā komitejā, kas izveidota saskaņā ar partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē, Savienība:

a)

rīkojas atbilstīgi mērķiem, kurus Savienība tiecas sasniegt saistībā ar kopējās zivsaimniecības politiku;

b)

ievēro Padomes 2012. gada 19. marta secinājumus attiecībā uz paziņojumu par kopējās zivsaimniecības politikas ārējo dimensiju;

c)

iedrošina nostājas, kas atbilst attiecīgajiem noteikumiem, ko pieņēmušas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas.

3)

Ja lēmumu par 1. punktā minētajiem protokola grozījumiem ir paredzēts pieņemt Apvienotās komitejas sanāksmē, veic vajadzīgos pasākumus, lai nostājā, ko paredzēts paust Savienības vārdā, tiktu ņemti vērā statistikas un bioloģijas dati un cita Komisijai nodotā jaunākā informācija.

Tālab un pamatojoties uz minēto informāciju, Komisijas dienesti pietiekošā laikā pirms attiecīgās Apvienotās komitejas sanāksmes Padomei vai tās darba sagatavošanas struktūrām izskatīšanai un apstiprināšanai nosūta dokumentu ar sīku un konkrētu informāciju par sagatavoto Savienības nostājas priekšlikumu.

Sagatavošanas dokumentā paredzēto Savienības nostāju uzskata par pieņemtu, ja vien dalībvalstis – atkarībā no tā, kurš no šiem notikumiem ir pirmais,– bloķējošajam mazākumam atbilstošā skaitā neiebilst Padomes darba sagatavošanas struktūras sanāksmes laikā vai divdesmit dienās pēc sagatavošanas dokumenta saņemšanas. Ja ir iebildumi, jautājumu nodod Padomei.

Ja turpmāko sanāksmju laikā, tostarp klātienē, nav iespējams panākt vienošanos, lai Savienības nostājā iekļautu jaunos elementus, šo jautājumu nodod Padomei vai tās darba sagatavošanas struktūrām.

Komisija tiek aicināta laicīgi pieņemt Apvienotās Komitejas lēmuma turpinājumā vajadzīgos pasākumus, nepieciešamības gadījumā ietverot attiecīgā lēmuma publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un jebkura tāda priekšlikuma iesniegšanu, kas ir vajadzīgs minētā lēmuma īstenošanai.


Top