Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0105

Padomes Lēmums (ES) 2015/105 ( 2014. gada 14. aprīlis ) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku par vispārējiem principiem Azerbaidžānas Republikas līdzdalībai Savienības programmās

OJ L 19, 24.1.2015, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/105/oj

24.1.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/2


PADOMES LĒMUMS (ES) 2015/105

(2014. gada 14. aprīlis)

par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku par vispārējiem principiem Azerbaidžānas Republikas līdzdalībai Savienības programmās

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 212. pantu saistībā ar 218. panta 5. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2007. gada 18. jūnijā pilnvaroja Komisiju risināt sarunas par Protokola noslēgšanu Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses (1), par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku par vispārējiem principiem Azerbaidžānas Republikas līdzdalībai Savienības programmās (“protokols”).

(2)

Sarunas ir pabeigtas.

(3)

Protokola mērķis ir paredzēt finanšu un tehniskos noteikumus, kas ļautu Azerbaidžānas Republikai piedalīties konkrētās Savienības programmās. Horizontālie principi, ko nosaka protokols, veido ekonomisku, finanšu un tehnisku sadarbības pasākumu, kurš dod piekļuvi atbalstam, jo īpaši finansiālam atbalstam, ko saskaņā ar programmām sniegtu Savienība. Minētie principi ir piemērojami tikai tām programmām, kurās Azerbaidžānas Republikas iespēju piedalīties paredz attiecīgie izveides tiesību akti. Tāpēc protokola parakstīšana un provizoriska piemērošana neietver tādu pilnvaru īstenošanu, ko paredz programmās realizētā dažādu nozaru politika un kas tiek īstenotas, izveidojot minētās programmas.

(4)

Protokols būtu jāparaksta Savienības vārdā, un tas būtu jāpiemēro provizoriski, kamēr tiek pabeigtas procedūras tā noslēgšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek atļauts Eiropas Savienības vārdā parakstīt Protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku par vispārējiem principiem Azerbaidžānas Republikas līdzdalībai Savienības programmās (turpmāk “protokols”), ņemot vērā minētā protokola noslēgšanu.

Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas ir tiesīgas parakstīt protokolu Savienības vārdā.

3. pants

Protokolu provizoriski piemēro no tā parakstīšanas dienas (2), kamēr tiek pabeigtas procedūras, kas nepieciešamas tā noslēgšanai.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2014. gada 14. aprīlī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 246, 17.9.1999., 3. lpp.

(2)  Protokola parakstīšanas dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


Top