Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0491

Padomes Lēmums 2014/491/KĀDP ( 2014. gada 22. jūlijs ), ar kuru groza Lēmumu 2013/189/KĀDP, ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu (EDAK)

OJ L 218, 24.7.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016; Iesaist. atcelta ar 32016D2382

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/491/oj

24.7.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 218/6


PADOMES LĒMUMS 2014/491/KĀDP

(2014. gada 22. jūlijs),

ar kuru groza Lēmumu 2013/189/KĀDP, ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu (EDAK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 42. panta 4. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2013. gada 22. aprīlī pieņēma Lēmumu 2013/189/KĀDP (1), ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu (EDAK).

(2)

Ar Lēmumu 2013/189/KĀDP ir noteikta finanšu atsauces summa EDAK darbības izmaksu segšanai pirmajos divpadsmit mēnešos pēc finansēšanas nolīguma noslēgšanas – no 2013. gada 1. augusta līdz 2014. gada 31. jūlijam.

(3)

Vadības komiteja, kas izveidota ar Lēmumu 2013/189/KĀDP, 2014. gada 25. martā vienojās, ka finansēšanas nolīguma laikposms būtu jāpielāgo gada pārskata laikposmam, kurš ilgst no 1. janvāra līdz 31. decembrim, lai no 2016. gada tiktu prasīts tikai viens pārskatu komplekts.

(4)

Tādēļ būtu jānosaka jauna finanšu atsauces summa laikposmam no 2014. gada 1. augusta līdz 2015. gada 31. decembrim.

(5)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2013/189/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2013/189/KĀDP 16. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Finanšu atsauces summa EDAK darbības izmaksu segšanai pirmajos 12 mēnešos pēc 3. punktā minētā finansēšanas nolīguma noslēgšanas ir EUR 535 000.

Finanšu atsauces summa EDAK darbības izmaksu segšanai laikposmā no 2014. gada 1. augusta līdz 2015. gada 31. decembrim, ir EUR 756 000.

Finanšu atsauces summu EDAK darbības izdevumu segšanai turpmākajiem laikposmiem nosaka Padome.”

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2014. gada 22. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  Padomes Lēmums 2013/189/KĀDP (2013. gada 22. aprīlis), ar ko izveido Eiropas Drošības un aizsardzības koledžu (EDAK) un atceļ Vienoto rīcību 2008/550/KĀDP (OV L 112, 24.4.2013., 22. lpp.).


Top