Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0790

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 790/2014 ( 2014. gada 22. jūlijs ), ar ko īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 125/2014

OJ L 217, 23.7.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/03/2015; Atcelts ar 32015R0513

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/790/oj

23.7.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 217/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 790/2014

(2014. gada 22. jūlijs),

ar ko īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 125/2014

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2580/2001 (2001. gada 27. decembris) par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām (1), un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 10. februārī pieņēma Īstenošanas regulu (ES) Nr. 125/2014 (2), ar kuru īsteno Regulas (EK) Nr. 2580/2001 2. panta 3. punktu, izveidojot atjauninātu to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro Regulu (EK) Nr. 2580/2001 (“saraksts”).

(2)

Padome praktisko iespēju robežās visām personām, grupām un vienībām ir sniegusi paziņojumu par iemesliem, kāpēc tās ir iekļautas sarakstā.

(3)

Publicējot paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, Padome informēja sarakstā uzskaitītās personas, grupas un vienības, ka tā ir nolēmusi arī turpmāk atstāt tās sarakstā. Attiecīgajām personām, grupām un vienībām Padome paziņoja arī to, ka ir iespējams pieprasīt paziņojumu par iemesliem, kādēļ Padome tās ir iekļāvusi sarakstā, ja tās vēl tādu nav saņēmušas.

(4)

Padome ir pārskatījusi sarakstu, kā prasīts Regulas (EK) Nr. 2580/2001 2. panta 3. punktā. To darot, Padome ņēma vērā apsvērumus, ko tai bija iesniegušas attiecīgās personas, grupas un vienības.

(5)

Padome ir secinājusi, ka vairs nav iemesla atstāt vienu personu sarakstā.

(6)

Padome secināja, ka šīs regulas pielikumā uzskaitītās personas, grupas un vienības ir bijušas iesaistītas terora aktos Padomes Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP (3) 1. panta 2. un 3. punkta nozīmē, ka attiecībā uz tām lēmumu ir pieņēmusi kompetenta iestāde minētās kopējās nostājas 1. panta 4. punkta nozīmē un ka tādēļ būtu jāturpina uz tām attiecināt konkrētus ierobežojošus pasākumus, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 2580/2001.

(7)

Attiecīgi būtu jāatjaunina saraksts un būtu jāatceļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 125/2014,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2580/2001 2. panta 3. punktā paredzētais saraksts ir izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 125/2014 atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 22. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 344, 28.12.2001., 70. lpp.

(2)  Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 125/2014 (2014. gada 10. februāris), ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 714/2013 (OV L 40, 11.2.2014., 9. lpp.).

(3)  Padomes Kopējā nostāja 2001/931/KĀDP (2001. gada 27. decembris) par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu (OV L 344, 28.12.2001., 93. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas 1. pantā minētais personu, grupu un vienību saraksts

I.   PERSONAS

1.

ABDOLLAHI Hamed (jeb Mustafa Abdullahi), dzimis 1960. gada 11. augustā Irānā. Pase: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, dzimis Al Ihsa (Saūda Arābija), Saūda Arābijas pilsonis.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, dzimis 1966. gada 16. oktobrīTarut (Saūda Arābija), Saūda Arābijas pilsonis.

4.

ARBABSIAR Manssor (jeb Mansour Arbabsiar), dzimis 1955. gada 6. vai 15. martā Irānā. Irānas un ASV pilsonis. Pase: C2002515 (Irāna); pase: 477845448 (ASV). Personas apliecība Nr. 07442833, derīguma termiņš: 2016. gada 15. marts (ASV transportlīdzekļa vadītāja apliecība).

5.

BOUYERI, Mohammed (jeb Abu ZUBAIR, SOBIAR, Abu ZOUBAIR), dzimis 1978. gada 8. martā Amsterdamā (Nīderlande) – Hofstadgroep loceklis.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (jeb GARBAYA, Ahmed, SA-ID, SALWWAN, Samir), libānietis, dzimis 1963. gadā Libānā, Libānas pilsonis.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (jeb ALI, Salem, BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, HENIN, Ashraf Refaat Nabith, WADOOD, Khalid Adbul), dzimis 1965. gada 14. aprīlī vai 1964. gada 1. martā Pakistānā, pase Nr. 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (jeb Abdol Reza Shala'i, Abd-al Reza Shalai, Abdorreza Shahlai, Abdolreza Shahla'i, Abdul-Reza Shahlaee, Hajj Yusef, Haji Yusif, Hajji Yasir, Hajji Yusif un Yusuf Abu-al-Karkh), dzimis aptuveni 1957. gadā Irānā. Adreses: 1) Kermanshah, Irāna; 2) Mehran militārā bāze, Ilam (Ilāmas) province, Irāna.

9.

SHAKURI Ali Gholam, dzimis aptuveni 1965. gadā Teherānā Irānā.

10.

SOLEIMANI Qasem (jeb Ghasem Soleymani, Qasmi Sulayman, Qasem Soleymani, Qasem Solaimani, Qasem Salimani, Qasem Solemani, Qasem Sulaimani un Qasem Sulemani), dzimis 1957. gada 11. martā Irānā. Irānas valstspiederīgais. Pase: 008827 (Irānas diplomātiskā pase), izdota 1999. gadā. Pakāpe: ģenerālmajors.

II.   GRUPAS UN VIENĪBAS

1.

Abu Nidal OrganisationANO (jeb Fatah Revolutionary Council, Arab Revolutionary Brigades, Black September, Revolutionary Organisation of Socialist Muslims).

2.

Al-Aqsa Martyrs' Brigade.

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir un Al-Hijra.

5.

Babbar Khalsa.

6.

Communist Party of the Philippines, arī New People's ArmyNPA, Filipīnas.

7.

Gama'a al-Islamiyya (jeb Al-Gama'a al-Islamiyya) (Islamic GroupIG).

8.

İslami Büyük Doğu Akıncılar CephesiIBDA-C (Great Islamic Eastern Warriors Front).

9.

Hamas, arī Hamas-Izz al-Din al-Qassem.

10.

Hizballah Military Wing (jeb Hezbollah Military Wing, Hizbullah Military Wing, Hizbollah Military Wing, Hezballah Military Wing, Hisbollah Military Wing, Hizbu'llah Military Wing, Hizb Allah Military Wing, Jihad Council (un visas vienības tā pakļautībā, tostarp Ārējās drošības organizācija (External Security Organisation)).

11.

Hizbul MujahideenHM.

12.

Hofstadgroep.

13.

Holy Land Foundation for Relief and Development.

14.

International Sikh Youth FederationISYF.

15.

Khalistan Zindabad ForceKZF.

16.

Kurdistan Workers' PartyPKK (jeb KADEK, KONGRA-GEL).

17.

Liberation Tigers of Tamil EelamLTTE.

18.

Ejército de Liberación Nacional (National Liberation Army).

19.

Palestinian Islamic JihadPIJ.

20.

Popular Front for the Liberation of PalestinePFLP.

21.

Popular Front for the Liberation of PalestineGeneral Command (jeb PFLPGeneral Command).

22.

Fuerzas armadas revolucionarias de ColombiaFARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia).

23.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-CephesiDHKP/C (jeb Devrimci Sol (Revolutionary Left), Dev Sol) (Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party).

24.

Sendero LuminosoSL (Shining Path).

25.

Teyrbazen Azadiya KurdistanTAK (jeb Kurdistan Freedom Falcons, Kurdistan Freedom Hawks).


Top