Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1354

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1354/2013 ( 2013. gada 17. decembris ), ar kuru paredz ICES 27. un 28.2. apakšrajonā 2014. gadā nepiemērot konkrētus zvejas piepūles limitus atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 1098/2007, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto

OJ L 341, 18.12.2013, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1354/oj

18.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 341/34


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1354/2013

(2013. gada 17. decembris),

ar kuru paredz ICES 27. un 28.2. apakšrajonā 2014. gadā nepiemērot konkrētus zvejas piepūles limitus atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 1098/2007, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 18. septembra Regulu (EK) Nr. 1098/2007, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, groza Regulu (EEK) Nr. 2847/93 un atceļ Regulu (EK) Nr. 779/97 (1), un jo īpaši tās 29. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1098/2007 ir paredzēti noteikumi par zvejas piepūles limitu noteikšanu attiecībā uz mencu krājumiem Baltijas jūrā.

(2)

Pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1098/2007, Padomes Regulas (ES) Nr. 1180/2013 (2) II pielikumā ir noteikti zvejas piepūles limiti Baltijas jūrā 2014. gadam.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1098/2007 29. panta 2. punktu Komisija var nolemt ICES 27. un 28.2. apakšrajonā nepiemērot konkrētus zvejas piepūles limitus, ja iepriekšējā pārskata periodā mencu nozveja ir bijusi mazāka par noteiktu robežvērtību.

(4)

Ņemot vērā dalībvalstu iesniegtos ziņojumus un Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas ieteikumu, 2014. gadā ICES 27. un 28.2. apakšrajonā minētie zvejas piepūles limiti nebūtu jāpiemēro.

(5)

Regulu (ES) Nr. 1180/2013 piemēros no 2014. gada 1. janvāra. Lai nodrošinātu atbilstību minētajai regulai, arī šī regula būtu jāpiemēro no 2014. gada 1. janvāra.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

ICES 27. un 28.2. apakšrajonā 2014. gadā nepiemēro Regulas (EK) Nr. 1098/2007 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta, 3., 4. un 5. punkta noteikumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 248, 22.9.2007., 1. lpp.

(2)  Padomes 2013. gada 19. novembra Regula (ES) Nr. 1180/2013 ar ko 2014. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā (OV L 313, 22.11.2013., 4. lpp.).


Top