Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0763

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 763/2013 ( 2013. gada 7. augusts ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 637/2009 attiecībā uz dažu sugu augu klasifikāciju, lai noteiktu šķirņu nosaukumu piemērotību Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 213, 8.8.2013, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/763/oj

8.8.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 213/16


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 763/2013

(2013. gada 7. augusts),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 637/2009 attiecībā uz dažu sugu augu klasifikāciju, lai noteiktu šķirņu nosaukumu piemērotību

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/53/EK par lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējo katalogu (1) un jo īpaši tās 9. panta 6. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību (2) un jo īpaši tās 9. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Lai ņemtu vērā izmaiņas starptautiskajā botāniskajā klasifikācijā, attiecībā uz dažām sugām ir jāpielāgo klases, kas minētas I pielikumā Komisijas 2009. gada 22. jūlija Regulai (EK) Nr. 637/2009, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz lauksaimniecības augu sugu un dārzeņu sugu šķirņu nosaukumu piemērotību (3). Kopienas Augu šķirņu birojs 2012. gada novembrī šīs izmaiņas jau iekļāva “Pamatnostādnēs ar paskaidrojumiem par 63. pantu Padomes 1994. gada 27. jūlija Regulā (EK) Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību”.

(2)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 637/2009 būtu attiecīgi jāgroza.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības, dārzkopības un mežsaimniecības sēklu un pavairošanas materiāla pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 637/2009 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 7. augustā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.

(3)  OV L 191, 23.7.2009., 10. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 637/2009 I pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. tabulā “Klases ģintī” rindas, kas attiecas uz 4.1. un 4.2. klasi aizstāj ar šādām:

Klases

Zinātniskais nosaukums

“4.1. klase

Solanum tuberosum

4.2. klase

Solanum lycopersicum, tomātu un starpsugu hibrīdu potcelmi

4.3. klase

Solanum melongena

4.4. klase

Solanum, izņemot 4.1., 4.2., 4.3. klasi”;

2)

pielikuma 2. tabulā “Klases, kuras ietver vairāk nekā vienu ģinti” rindas, kas attiecas uz 201. un 203. klasi, aizstāj ar šādām:

Klases

Zinātniskais nosaukums

“201. klase

Secale, Triticum, xTriticosecale

203. klase (*)

Agrostis, Dactylis, Festuca, xFestulolium, Lolium, Phalaris, Phleum un Poa


Top