Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0619

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 619/2013 ( 2013. gada 26. jūnijs ), ar ko aizliedz ar riņķvadu zvejojošiem kuģiem, kuri ir Francijas, Grieķijas, Itālijas, Maltas un Spānijas karoga kuģi vai Francijā, Grieķijā, Itālijā, Maltā un Spānijā reģistrēti kuģi, veikt zilo tunzivju zvejas darbības Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā

OJ L 175, 27.6.2013, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 012 P. 173 - 174

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/619/oj

27.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/43


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 619/2013

(2013. gada 26. jūnijs),

ar ko aizliedz ar riņķvadu zvejojošiem kuģiem, kuri ir Francijas, Grieķijas, Itālijas, Maltas un Spānijas karoga kuģi vai Francijā, Grieķijā, Itālijā, Maltā un Spānijā reģistrēti kuģi, veikt zilo tunzivju zvejas darbības Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 2013. gada 21. janvāra Regulā (ES) Nr. 40/2013, ar ko 2013. gadam nosaka ES ūdeņos pieejamās zvejas iespējas un ES kuģu zvejas iespējas konkrētos ūdeņos, kas nav ES ūdeņi, no konkrētiem zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, kuras ir starptautisku sarunu vai nolīgumu priekšmets (2), ir noteikts, kādu daudzumu zilo tunzivju Eiropas Savienības zvejas kuģi un ar zivju krātiņveida lamatām 2013. gadā drīkst nozvejot Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā.

(2)

Padomes 2009. gada 6. aprīļa Regulā (EK) Nr. 302/2009 par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā, par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 43/2009 un par Regulas (EK) Nr. 1559/2007 atcelšanu (3) ir noteikts, ka dalībvalstīm jāinformē Komisija par individuālajām kvotām, kas iedalītas to kuģiem, kuri garāki par 24 metriem. Attiecībā uz nozvejotājkuģiem, kuru garums nepārsniedz 24 m, un zivju krātiņveida lamatām dalībvalstīm Komisija jāinformē vismaz par tām kvotām, kas iedalītas ražotāju organizācijām vai kuģu grupām, kas zvejo ar tamlīdzīgiem zvejas rīkiem.

(3)

Kopējās zivsaimniecības politikas mērķis ir nodrošināt zvejniecības dzīvotspēju ilgtermiņā, saskaņā ar piesardzības pieeju ilgtspējīgā veidā izmantojot ūdeņu dzīvos resursus.

(4)

Padomes Regulas (EK) Nr. 1224/2009 36. panta 2. punktā noteikts, ka tad, ja Komisija, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju vai citu tās rīcībā esošo informāciju, konstatē, ka Eiropas Savienībai, dalībvalstij vai dalībvalstu grupai pieejamās zvejas iespējas var uzskatīt par pilnībā izmantotām attiecībā uz vienu vai vairākiem zvejas rīkiem vai flotēm, Komisija informē par to attiecīgās dalībvalstis un aizliedz zvejas darbības attiecībā uz konkrēto apgabalu, zvejas rīku, krājumu, krājumu grupu vai konkrētajās zvejas darbībās iesaistīto floti.

(5)

Komisijas rīcībā esošā informācija liecina, ka zvejas iespējas, kas zilo tunzivju zvejai Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā iedalītas ar riņķvadu zvejojošiem kuģiem, kuri ir Francijas, Grieķijas, Itālijas, Maltas un Spānijas karoga kuģi vai Francijā, Grieķijā, Itālijā, Maltā un Spānijā reģistrēti kuģi, ir uzskatāmas par pilnībā izmantotām.

(6)

Francija 3., 5., 8. un 17. jūnijā informēja Komisiju par to, ka ir aizliegusi veikt zvejas darbības 17 ar riņķvadu zvejojošiem kuģiem, kuri 2013. gadā aktīvi darbojās zilo tunzivju zvejā; 10 kuģiem aizliegumu piemēroja no 3. jūnija, četriem kuģiem – no 5. jūnija, diviem kuģiem - no 8. jūnija un vēl vienam kuģim – no 17. jūnija, tādējādi no 2013. gada 17. jūnija plkst. 17.22 tika aizliegts veikt visas darbības.

(7)

Grieķija 3. jūnijā informēja Komisiju par to, ka no 2013. gada 3. jūnija plkst. 8.00 ir aizliegusi veikt zvejas darbības ar riņķvadu zvejojošajam kuģim, kas 2013. gadā aktīvi darbojās zilo tunzivju zvejā.

(8)

Itālija 13. jūnijā informēja Komisiju par to, ka ir aizliegusi veikt zvejas darbības 12 ar riņķvadu zvejojošiem kuģiem, kuri 2013. gadā aktīvi darbojās zilo tunzivju zvejā; četriem kuģiem aizliegumu piemēroja no 5. jūnija, četriem kuģiem – no 6. jūnija, trim kuģiem - no 9. jūnija un vēl vienam kuģim – no 13. jūnija, tādējādi no 2013. gada 13. jūnija plkst. 15.27 tika aizliegts veikt visas darbības.

(9)

Malta 8. jūnijā informēja Komisiju par to, ka no 2013. gada 8. jūnija plkst. 21.56 ir aizliegusi veikt zvejas darbības ar riņķvadu zvejojošajam kuģim, kas 2013. gadā aktīvi darbojās zilo tunzivju zvejā.

(10)

Spānija 3. un 17. jūnijā informēja Komisiju par to, ka ir aizliegusi veikt zvejas darbības sešiem ar riņķvadu zvejojošiem kuģiem, kuri 2013. gadā aktīvi darbojās zilo tunzivju zvejā; pieciem kuģiem aizliegumu piemēroja no 3. jūnija un vēl vienam kuģim — no 17. jūnija, tādējādi no 2013. gada 17. jūnija plkst. 00.00 tika aizliegts veikt visas darbības.

(11)

Neskarot iepriekš minēto Francijas, Grieķijas, Itālijas, Maltas un Spānijas rīcību, Komisijai ir jāapstiprina aizliegums zvejot zilās tunzivis Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā ar riņķvadu zvejojošiem kuģiem, kuri ir attiecīgo dalībvalstu karoga kuģi vai attiecīgajās dalībvalstīs reģistrēti kuģi, vēlākais no 2013. gada 17. jūnija plkst. 17.22 attiecībā uz Franciju, no 2013. gada 3. jūnija plkst. 8.00 attiecībā uz Grieķiju, vēlākais no 2013. gada 13. jūnija plkst. 15.27 attiecībā uz Itāliju, no 2013. gada 8. jūnija plkst. 21.56 attiecībā uz Maltu un vēlākais no 2013. gada 17. jūnija plkst. 00.00 attiecībā uz Spāniju.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Zilo tunzivju zveja Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā ar riņķvadu zvejojošiem kuģiem, kuri ir Francijas karoga kuģi vai Francijā reģistrēti kuģi, ir aizliegta vēlākais no 2013. gada 17. jūnija plkst. 17.22.

Zilās tunzivis, kuras no minētā datuma ir nozvejotas ar minētajiem kuģiem, ir aizliegts paturēt uz kuģa, ievietot sprostos nobarošanai vai audzēšanai, pārkraut citā kuģī, pārvietot vai izkraut krastā.

2. pants

Zilo tunzivju zveja Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā ar riņķvadu zvejojošiem kuģiem, kuri ir Grieķijas karoga kuģi vai Grieķijā reģistrēti kuģi, ir aizliegta no 2013. gada 3. jūnija plkst. 08.00.

Zilās tunzivis, kuras no minētā datuma ir nozvejotas ar minētajiem kuģiem, ir aizliegts paturēt uz kuģa, ievietot sprostos nobarošanai vai audzēšanai, pārkraut citā kuģī, pārvietot vai izkraut krastā.

3. pants

Zilo tunzivju zveja Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā ar riņķvadu zvejojošiem kuģiem, kuri ir Itālijas karoga kuģi vai Itālijā reģistrēti kuģi, ir aizliegta vēlākais no 2013. gada 13. jūnija plkst. 15.27.

Zilās tunzivis, kuras no minētā datuma ir nozvejotas ar minētajiem kuģiem, ir aizliegts paturēt uz kuģa, ievietot sprostos nobarošanai vai audzēšanai, pārkraut citā kuģī, pārvietot vai izkraut krastā.

4. pants

Zilo tunzivju zveja Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā ar riņķvadu zvejojošiem kuģiem, kuri ir Maltas karoga kuģi vai Maltā reģistrēti kuģi, ir aizliegta no 2013. gada 8. jūnija plkst. 21.56.

Zilās tunzivis, kuras no minētā datuma ir nozvejotas ar minētajiem kuģiem, ir aizliegts paturēt uz kuģa, ievietot sprostos nobarošanai vai audzēšanai, pārkraut citā kuģī, pārvietot vai izkraut krastā.

5. pants

Zilo tunzivju zveja Atlantijas okeānā uz austrumiem no 45° rietumu garuma un Vidusjūrā ar riņķvadu zvejojošiem kuģiem, kuri ir Spānijas karoga kuģi vai Spānijā reģistrēti kuģi, ir aizliegta vēlākais no 2013. gada 17. jūnija plkst. 00.00.

Zilās tunzivis, kuras no minētā datuma ir nozvejotas ar minētajiem kuģiem, ir aizliegts paturēt uz kuģa, ievietot sprostos nobarošanai vai audzēšanai, pārkraut citā kuģī, pārvietot vai izkraut krastā.

6. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad tā publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 26. jūnijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas locekle

Maria DAMANAKI


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  OV L 23, 25.1.2013., 1. lpp.

(3)  OV L 96, 15.4.2009., 1. lpp.


Top