Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0616

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 616/2013 ( 2013. gada 24. jūnijs ) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

OJ L 175, 27.6.2013, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 186 - 187

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/616/oj

27.6.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 175/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 616/2013

(2013. gada 24. jūnijs)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) un jo īpaši tās 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Regulai (EEK) Nr. 2658/87 pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē saskaņā ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstoši 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, ko attiecībā uz preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, šīs izziņas turētājs var turpināt izmantot trīs mēnešus saskaņā ar 12. panta 6. punktu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (2).

(5)

Muitas kodeksa komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, ko izdevušas dalībvalstu muitas iestādes, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 12. panta 6. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 24. jūnijā

Komisijas un tās priekšsēdētāja vārdā

Komisijas loceklis

Algirdas ŠEMETA


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Izstrādājums izgatavots no cietas veidnētas plastmasas ar trim vai četriem izvirzījumiem.

Izstrādājumam nav kustīgu daļu (piemēram, riteņu, lodīšu vai rullīšu), mīkstu izciļņu vai citu kustīgu detaļu.

Tas ir konstruēts darbināšanai ar roku, lai masētu ķermeni, vienu vai vairākus izvirzījumus pārvietojot turp un atpakaļ pāri attiecīgajām ķermeņa daļām. Masāžas iedarbību panāk ar spiediena spēku, ko pieliek persona, kas veic masāžu.

 (1) Skatīt attēlus

9019 10 90

Klasifikācija noteikta, ievērojot 1. un 6. vispārīgo kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu un KN kodu 9019, 9019 10 un 9019 10 90 formulējumu.

Ņemot vērā specifisko formu, izstrādājumu ir paredzēts darbināt ar roku, lai masētu ķermeni.

Izstrādājuma darbībā izmanto berzi. Kustīgu daļu trūkums neliedz to klasificēt kā masāžas aparātu (sk. arī HS skaidrojumus par pozīciju 9019 II punkta otro rindkopu, kur ir minēti vienkārši gumijas rotējoši rullīši un tamlīdzīgas masāžas ierīces).

Tāpēc izstrādājums klasificējams ar KN kodu 9019 10 90 pie masāžas aparātiem.


Image

Image

Image


(1)  Attēli pievienoti tikai informācijai.


Top