Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1234

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1234/2012 ( 2012. gada 19. decembris ), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 468/2010, ar ko izveido ES sarakstu ar kuģiem, kuri iesaistījušies nelegālā, nereģistrētā un neregulētā zvejā

OJ L 350, 20.12.2012, p. 38–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 011 P. 199 - 204

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1234/oj

20.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 350/38


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1234/2012

(2012. gada 19. decembris),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 468/2010, ar ko izveido ES sarakstu ar kuģiem, kuri iesaistījušies nelegālā, nereģistrētā un neregulētā zvejā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1936/2001 un (EK) Nr. 601/2004, un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) Nr. 1447/1999 (1), un jo īpaši tās 30. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1005/2008 V nodaļā ir izklāstītas procedūras, kā identificējami zvejas kuģi, kuri iesaistījušies nelegālā, nereģistrētā un neregulētā zvejā (NNN zvejas kuģi), kā arī procedūras, kā izveidojams Savienības saraksts ar šādiem kuģiem. Minētās regulas 37. pantā ir paredzēti pasākumi, kas veicami attiecībā uz šajā sarakstā iekļautiem zvejas kuģiem.

(2)

Pirmais Savienības saraksts ar NNN zvejas kuģiem tika izveidots ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 468/2010 (2) un pēc tam grozīts ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 724/2011 (3).

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1005/2008 30. panta 1. punktu Savienības sarakstā būtu jāiekļauj arī tie zvejas kuģi, kuri ir iekļauti reģionālu zvejniecības pārvaldības organizāciju pieņemtajos NNN zvejas kuģu sarakstos.

(4)

Visas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas ir pieņēmušas principu publicēt NNN zvejas kuģu sarakstu un atjaunināt attiecīgo sarakstu gadskārtējās sanāksmēs (4).

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1005/2008 30. pantu Komisija atjaunina Savienības sarakstu, tiklīdz no reģionālajām zvejniecības pārvaldības organizācijām ir saņemti to zvejas kuģu saraksti, kuri tiek turēti aizdomās par NNN zveju vai kuru iesaistīšanās šādā zvejā ir apstiprināta.

(6)

Komisija ir saņēmusi atjauninātos sarakstus, kas sagatavoti reģionālo zvejniecības pārvaldības organizāciju gadskārtējās sanāksmēs.

(7)

Ņemot vērā to, ka viens un tas pats kuģis sarakstos var būt minēts ar dažādiem vārdiem un/vai karogiem atkarībā no tā, kad tas iekļauts reģionālo zvejniecības pārvaldības organizāciju sarakstos, atjauninātajā Savienības sarakstā būtu jānorāda dažādie vārdi un/vai karogi, ko norādījušas attiecīgās reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas.

(8)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (ES) Nr. 468/2010.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Zvejniecības un akvakultūras komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 468/2010 pielikuma B daļu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 19. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 286, 29.10.2008., 1. lpp.

(2)  OV L 131, 29.5.2010., 22. lpp.

(3)  OV L 194, 26.7.2011., 14. lpp.

(4)  Pēdējie atjauninājumi – CCAMLR: 2011. gada NNN saraksts, kas pieņemts gadskārtējā sanāksmē CCAMLR-XXX no 2011. gada 24. oktobra līdz 4. novembrim; SEAFO: SEAFO savā NNN sarakstā iekļauj CCAMLR, NEAFC-B un NAFO sarakstu; ICCAT: 2012. gada NNN saraksts, kas pieņemts gadskārtējā sanāksmē 2011. gada novembrī (Ieteikums 11-18); IATTC: 2012. gada saraksts, kas pieņemts IATTC 83. sanāksmē 2012. gada jūnijā; NEAFC: NNN B saraksts AM 2011-18, kas pieņemts 30. gadskārtējā sanāksmē 2011. gada novembrī; NAFO: 2012. gada saraksts, kas pieņemts 33. gadskārtējā sanāksmē 2011. gada 19.–23. septembrī; WCPFC: WCPFC 2012. gada NNN zvejas kuģu saraksts, kas pieņemts 2012. gada 30. martā (spēkā no 2012. gada 30. maija).


PIELIKUMS

“B   DAĻA

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1005/2008 30. pantu iekļautie kuģi

SJO (1) piešķirtais kuģa identifikācijas numurs / RZPO atsauce

Kuģa vārds (iepriekšējais vārds) (2)

Karoga valsts vai karoga teritorija (saskaņā ar RZPO datiem) (2)

Iekļauts RZPO sarakstā (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Hondurasas)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Hondurasas)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (iepriekšējais karogs: Sentkitsas un Nevisas)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Tanzānija (iepriekšējie karogi: Togo, Hondurasas)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME (CCAMLR) / ICEBERG II, NOEMI (SEAFO))

Nav zināma (iepriekšējie karogi: Togo, Belizas)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC) / 20110011 (ICCAT)

BHASKARA No10

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Indonēzijas)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC) / 20110012 (ICCAT)

BHASKARA No9

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Indonēzijas)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Nav zināma

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Nav zināma

ICCAT

9407 (IATTC) / 20110013 (ICCAT)

CAMELOT

Nav zināma

IATTC, ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (iepriekšējie karogi: Ekvatoriālās Gvinejas, Apvienotās Karalistes)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC) / 20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

Nav zināma

IATTC, ICCAT

20080001 (ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Gvinejas Republika (Konakri)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Nav zināma (iepriekšējie karogi: Krievijas, Gruzijas (NAFO))

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Nav zināma

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (iepriekšējais karogs: Seišelu Salu)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Gruzija

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II / ROAGAN)

Nav zināma (pēdējie zināmie karogi: Lībijas, Menas salas)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

Nav zināma

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO / VEA RANGER V)

Nigērija (CCAMLR) / Nigēra (SEAFO) (iepriekšējais karogs: Belizas)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Nav zināma (pēdējie zināmie karogi: Sjerraleones, Panamas (NAFO))

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Nav zināma

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY VEA (CCAMLR) / HEAVY SEAS (SEAFO)

(DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Nav zināma (iepriekšējais karogs: Malaizijas)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 (CCAMLR) / SIMA QIAN BARU 22 (SEAFO) (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS (CCAMLR) / CORVUS, GALAXY (SEAFO))

Tanzānija (iepriekšējie karogi: Ziemeļkorejas (KTDR), Panamas)

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Panama (NAFO, SEAFO) / nav zināma (NEAFC)

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

Taivāna

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Nav zināma

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Irāna (iepriekšējais karogs: Spānijas)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN (CCAMLR) / TYPHOON-1, ARTIC RANGER (SEAFO))

Nav zināma (iepriekšējie karogi: Mongolijas, Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Nav zināma (iepriekšējie karogi: Mongolijas, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Panamas)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Nav zināma (pēdējie zināmie karogi: Togo, Ganas)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Nav zināma

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Nav zināma

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I (SEAFO))

Gvinejas Republika (Konakri)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Bolīvija

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

Nav zināma

ICCAT

9435 (IATTC) / 20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Kolumbija

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Panamas)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Panamas)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Togo (NAFO) / Portugāles (SEAFO))

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Gruzija

IATTC, ICCAT, WCPFC,

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Panamas)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Hondurasas)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Hondurasas)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Ķīna (iepriekšējie karogi: Gruzijas, Krievijas)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Nav zināma

ICCAT

7826233

OCEAN LION

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Ekvatoriālās Gvinejas)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC) /

ORCA

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Belizas)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Hondurasas)

ICCAT

5062479

PERLON (CCAMLR) / CHERNE (SEAFO) (CHERNE, BIGARO, (CCAMLR) / BIGARO, LUGALPESCA (SEAFO))

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Mongolijas, Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION (CCAMLR) / THE BIRD (SEAFO)

(THE BIRD, CHU LIN (CCAMLR) / (ULYSES, GALE (SEAFO))

Hondurasa (CCAMLR) / nav zināma (SEAFO) (pēdējie zināmie karogi: Mongolijas, Togo, (CCAMLR) / Ekvatoriālās Gvinejas, Urugvajas (SEAFO))

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY (CCAMLR) / KILY (SEAFO) (KILY, CONSTANT (CCAMLR) / CONSTANT, ISLA GRACIOSA (SEAFO))

Beliza (pēdējie zināmie karogi: Mongolijas, Ekvatoriālās Gvinejas)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama (iepriekšējais karogs: Gvinejas Republikas (Konakri))

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (IATTC) /

REYMAR 6

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Belizas)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA / GOLD DRAGON)

Nigērija (pēdējie zināmie karogi: Togo, Ekvatoriālās Gvinejas)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I / POSEIDON)

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Lībijas, Apvienotās Karalistes)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Sentvinsentas un Grenadīnu)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

Nav zināma

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING (CCAMLR) / REX, AROSA CUARTO (SEAFO))

Nav zināma (pēdējie zināmie karogi: Togo, Seišelu Salu)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

Nav zināma (pēdējie zināmie karogi: Panamas, Belizas)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Belizas)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Ķīna (iepriekšējie karogi: Gruzijas, Krievijas)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44) (CCAMLR) / YANGZI HUA 44 (SEAFO)

(YANGZI HUA 44, TROSKY (CCAMLR) / TROSKY, JIAN HUAN (SEAFO))

Tanzānija (CCAMLR) / nav zināma (SEAFO) (iepriekšējie karogi: Mongolijas, Namībijas)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY (CCAMLR) / DRACO-1, CARRAN (SEAFO))

Tanzānija (iepriekšējie karogi: Ziemeļkorejas (KTDR), Panamas)

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Taivāna

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Nav zināma (pēdējais zināmais karogs: Gruzijas)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN (NEAFC, SEAFO) / YUCUTAN BASIN (NAFO) (ENXEMBRE / FONTE NOVA)

Panama (iepriekšējais karogs: Marokas)

NEAFC, NAFO, SEAFO


(1)  Starptautiskā Jūrniecības organizācija.

(2)  Papildinformāciju var iegūt reģionālo zvejniecības pārvaldības organizāciju (RZPO) tīmekļa vietnēs.”


Top