Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1231

Padomes Regula (ES) Nr. 1231/2012 ( 2012. gada 17. decembris ), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 7/2010, ar ko atsevišķiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem ievieš autonomas Savienības tarifa kvotas un nosaka to pārvaldību

OJ L 350, 20.12.2012, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 41 - 47

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Atcelts ar 32013R1388

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1231/oj

20.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 350/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 1231/2012

(2012. gada 17. decembris),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 7/2010, ar ko atsevišķiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem ievieš autonomas Savienības tarifa kvotas un nosaka to pārvaldību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 31. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Savienībā nepietiekamā daudzumā ražotu preču pietiekamu un nepārtrauktu piegādi un nepieļautu nekādus tirgus traucējumus, konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem ar Padomes Regulu (ES) Nr. 7/2010 (1) ir ieviestas autonomas tarifa kvotas. Ražojumus, uz kuriem attiecas minētās tarifa kvotas, var importēt ar samazinātu vai nulles nodokļa likmi. Šo pašu iemeslu dēļ ražojumiem ar kārtas numuru 09.2658, 09.2659, 09.2660 un 09.2661 atbilstīgā apjomā ir jāievieš jaunas tarifa kvotas ar nulles nodokļa likmi, kuras būs spēkā no 2013. gada 1. janvāra.

(2)

Autonomo tarifa kvotu ar kārtas numuru 09.2628, 09.2634 un 09.2929 kvotas apjomi nav pietiekami, lai apmierinātu Savienības nozares vajadzības kārtējā kvotu laikposmā, kas beigsies 2012. gada 31. decembrī. Tāpēc minētie kvotas apjomi būtu jāpalielina no 2012. gada 1. jūlija. Tomēr autonomās tarifa kvotas ar kārtas numuru 09.2634 apjoma palielināšanai nevajadzētu turpināties pēc 2012. gada 31. decembra.

(3)

Autonomās tarifa kvotas ar kārtas numuru 09.2603 apjomu vajadzētu aizstāt ar apjomu, kas norādīts šīs regulas pielikumā.

(4)

Savienības interesēs vairs nav 2013. gadā turpināt piešķirt tarifa kvotas ražojumiem ar kārtas numuru 09.2615, 09.2636, 09.2640, 09.2813 un 09.2986. Tāpēc minētās kvotas būtu jāslēdz no 2013. gada 1. janvāra un attiecīgie ražojumi būtu jāsvītro no Regulas (ES) Nr. 7/2010 pielikuma.

(5)

Ņemot vērā daudzās veicamās izmaiņas, skaidrības labad Regulas (ES) Nr. 7/2010 pielikums būtu jāaizstāj pilnībā.

(6)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (ES) Nr. 7/2010.

(7)

Tarifa kvotām būtu jāstājas spēkā 2013. gada 1. janvārī, tādēļ šī regula būtu jāpiemēro no tās pašas dienas un tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 7/2010 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumā izklāstīto tekstu.

2. pants

No 2012. gada 1. jūlija Regulas (ES) Nr. 7/2010 pielikumā:

1)

autonomajai tarifa kvotai ar kārtas numuru 09.2628 kvotas apjomu nosaka 3 000 000 m2 apmērā;

2)

autonomajai tarifa kvotai ar kārtas numuru 09.2634 kvotas apjomu nosaka 8 000 tonnu apmērā laikposmam līdz 2012. gada 31. decembrim;

3)

autonomajai tarifa kvotai ar kārtas numuru 09.2929 kvotas apjomu nosaka 10 000 tonnu apmērā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2013. gada 1. janvāra, izņemot 2. pantu, kuru piemēro no 2012. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 17. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. ALETRARIS


(1)  OV L 3, 7.1.2010., 1. lpp.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Kārtas Nr.

KN kods

Taric

Apraksts

Kvotas ilgums

Kvotas lielums

Kvotas nodevas likme (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Saldētas Auricularia polytricha šķirnes sēnes, neapstrādātas vai vārītas ūdenī, vai tvaicētas, kuras izmanto gatavo ēdienu ražošanā (1)  (2)

1.1.–31.12.

700 tonnu

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

91

Dabīga neapstrādāta tabaka, sagriezta vienādos gabalos vai nesagriezta, kuras muitas vērtība nav mazāka par EUR 450/100 kg neto svara, ko izmanto kā aptinumu vai kā saistvielu, ražojot izstrādājumus, kas minēti apakšpozīcijā 2402 10 00 (1)

1.1.–31.12.

6 000 tonnu

0 %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2928

ex 2811 22 00

40

Silīcija dioksīdu saturošs pildījums granulu veidā ar silīcija dioksīda saturu vismaz 97 %

1.1.–31.12.

1 700 tonnu

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanādija oksīdi un hidroksīdi, tikai sakausējumu ražošanai (1)

1.1.–31.12.

13 000 tonnu

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Volframa trioksīds, tostarp zilais volframa oksīds (CAS RN 1314-35-8 + 39318-18-8)

1.1.–31.12.

12 000 tonnu

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Trihloretilēns (CAS RN 79-01-6)

1.1.–31.12.

10 000 tonnu

0 %

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromohlorometāns (CAS RN 74-97-5)

1.1.–31.12.

600 tonnu

0 %

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-dihlorbenzols (CAS RN 541-73-1)

1.1.–31.12.

2 600 tonnu

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Hloretanols apakšpozīcijā 4002 99 90 iekļauto šķidro tioplastu ražošanai (CAS RN 107-07-3) (1)

1.1.–31.12.

15 000 tonnu

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Krezols, kura tīrība nav mazāka kā 98,5 % no svara (CAS RN 95-48-7)

1.1.–31.12.

20 000 tonnu

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanilīns (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehīds) (CAS RN 121-32-4)

1.1.–31.12.

950 tonnu

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Etiķskābe ar tīrības pakāpi 99 % vai augstāku (CAS RN 64-19-7)

1.1.–31.12.

1 000 000 tonnu

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Etiķskābes anhidrīds (CAS RN 108-24-7)

1.1.–31.12.

20 000 tonnu

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimetilsebacāts (CAS RN 106-79-6)

1.1.–31.12.

1 300 tonnu

0 %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Dodekanediokskābe, ar tīrības pakāpi vairāk kā 98,5 % (CAS RN 693-23-2)

1.1.–31.12.

4 600 tonnu

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

o-Acetilsalicilskābe (CAS RN 50-78-2)

1.1.–31.12.

120 tonnu

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3’,4,4’-tetrakarbonskābes dianhidrīds (CAS RN 2421-28-5)

1.1.–31.12.

1 000 tonnu

0 %

09.2632

ex 2921 22 00

10

Heksametilēndiamīns (CAS RN 124-09-4)

1.1.–31.12.

40 000 tonnu

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenilēndiamīns (CAS RN 95-54-5)

1.1.–31.12.

1 800 tonnu

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Akrilnitrils (CAS RN 107-13-1)

1.1.–31.12.

75 000 tonnu

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cistīns (CAS RN 56-89-3)

1.1.–31.12.

600 tonnu

0 %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Bis-(3-trietoksisililpropils) tetrasulfīds (CAS RN 40372-72-3)

1.1.–31.12.

9 000 tonnu

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Tetrahidrofurāns (CAS RN 109-99-9)

1.1.–31.12.

20 000 tonnu

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamons (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.–31.12.

300 tonnu

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Heksān-6-olīds (CAS RN 502-44-3)

1.1.–31.12.

4 000 tonnu

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilamino)benzimidazolons (CAS RN 26576-46-5)

1.1.–31.12.

200 tonnu

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksiloze (CAS RN 58-86-6)

1.1.–31.12.

400 tonnu

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Ar nātrija hidroksīdu kalcinēta diatomīta zeme

1.1.–31.12.

30 000 tonnu

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Nātrija lignosulfonāts

1.1.–31.12.

40 000 tonnu

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfātterpentīns

1.1.–31.12.

25 000 tonnu

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kolofonijskābe un sveķskābe kas iegūtas no svaigiem oleosveķiem

1.1.–31.12.

280 000 tonnu

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizators, kas sastāv no titāna dioksīda un volframa trioksīda

1.1.–31.12.

3 000 tonnu

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Nešķīstošo atlikumu cietie ekstrakti alifātiskajos šķīdinātājos, kas iegūti, ekstrahējot sveķus no koksnes, ar šādām īpašībām:

ar sveķskābju saturu, kas nepārsniedz 30 % no svara,

ar skābuma skaitli, kas nepārsniedz 110,

un

ar kušanas temperatūru ne zemāku par 100 °C

1.1.–31.12.

1 600 tonnu

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Fitosterīnu maisījums, pulverveida, kas satur pēc masas:

75 % vai vairāk sterīnu,

ne vairāk kā 25 % stanolu, izmantošanai sterīnu/stanolu vai sterīnu/stanolu esteru ražošanā (1)

1.1.–31.12.

2 500 tonnu

0 %

09.2644

ex 3824 90 97

96

Preparāts, kura sastāvā ir:

55 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 78 % dimetilglutarāta,

10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 28 % dimetiladipāta un

ne vairāk kā 25 % dimetilsukcināta

1.1.–30. 6.2013.

7 500 tonnu

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Terciāru amīnu maisījums ar:

2,0–4,0 % N,N-dimetil-1-oktanamīnu

vismaz 94 % N,N-dimetil-1-dekanamīnu

ne vairāk kā 2 % N,N-dimetil-1-dodekanamīnu

1.1.–31.12.

4 500 tonnu

0 %

09.2660

ex 3902 30 00

96

Etilēna un propilēna kopolimērs ar kausējuma viskozitāti ne augstāku par 1 700 mPa 190 °C grādos, kā noteikts saskaņā ar ASTM D 3236 metodi

1.1.–31.12.

500 tonnu

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poli(vinilspirts), kas satur vai nesatur nehidrolizētas acetātgrupas

1.1.–31.12.

18 000 tonnu

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsiloksāns ar polimerizācijas pakāpi, kas ir vienāda ar 2 800 monomēru vienībām (± 100)

1.1.–31.12.

1 300 tonnu

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Celulozes acetāta pārslas

1.1.–31.12.

75 000 tonnu

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Nātrija hialuronāts, nesterils, kura:

masas vidējā molekulmasa (Mw) ir ne lielāka par 900 000,

endotoksīna līmenis ir ne lielāks par 0,008 endotoksīna vienībām (EU)/mg,

etanola saturs ir mazāks vai vienāds ar 1 % no masas,

izopropanola saturs ir mazāks vai vienāds ar 0,5 % no masas

1.1.–31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Polimetilmetakrilāta loksnes, kas atbilst standartiem:

EN 4364 (MIL-P-5425E) un DTD5592A vai

EN 4365 (MIL-P-8184) un DTD5592A

1.1.–31.12.

100 tonnu

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Reģenerētas celulozes šūnu bloks, piesūcināts ar magnija hlorīda un četrvērtīgā amonija savienojumu saturošu ūdeni, izmēri 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.–31.12.

1 300 tonnu

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Ugunsizturīgie ķieģeļi, kuru:

šķautnes garums ir lielāks par 300 mm,

TiO2 saturs nepārsniedz 1 % masas,

Al2O3 saturs nepārsniedz 0,4 % masas un

tilpuma izmaiņas 1 700 °C temperatūrā nepārsniedz 9 %

1.1.–31.12.

75 tonnu

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

No stiklšķiedras austs un ar plastmasu pārklāts tīkls, kura svars ir vienāds ar 120 g/m2 (± 10 g/m2), ko parasti izmanto, ražojot izrullējamus un cietos rāmjos pretinsektu aizsegus

1.1.–31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferohroms ar oglekļa masas saturu 1,5 % vai vairāk, bet ne vairāk par 4 % un ar hroma masas saturu ne vairāk par 70 %

1.1.–31.12.

50 000 tonnu

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Teleskopisks alumīnija rokturis, ko izmanto ceļojuma somu ražošanā (1)

1.1.–31.12.

800 000 vienību

0 %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Vienfāzes maiņstrāvas elektromotori ar kolektoru, kuru izejas jauda ir lielāka par 750 W, patērētā jauda ir lielāka par 1 600 W, bet ne lielāka par 2 700 W, ārējais diametrs ir lielāks par 120 mm (± 0,2 mm), bet ne lielāks par 135 mm (± 0,2 mm) un nominālais apgriezienu skaits ir lielāks par 30 000 apgr./min, bet ne lielāks par 50 000 apgr./min, kuri ir aprīkoti ar sauso vakuumsūkni, paredzēti izmantošanai putekļsūcēju ražošanai (1)

1.1.–31.12.

2 000 000 vienību

0 %

09.2642

ex 8501 40 80

40

Bloks, kas sastāv no:

vienfāzes maiņstrāvas kolektora elektromotora ar izejas jaudu no 480 W līdz 1 400 W, patērēto jaudu no 900 W līdz 1 600 W, ārējo diametru no 119,8 mm līdz 135,2 mm un kura nominālais apgriezienu skaits ir no 30 000 apgr./min līdz 50 000 apgr./min,

centrbēdzes ventilatora izmantošanai putekļsūcēju ražošanai (1)

1.1.–31.12.

120 000 vienību

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Elektriskais taisngriezis, kura jauda nepārsniedz 1 kVA un kuru paredzēts izmantot epilācijas aparātu ražošanā (1)

1.1.–31.12.

4 500 000 vienību

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Pozīcijā 8521 un 8528 klasificējamu preču ražošanai paredzētas barošanas plates (1)

1.1.–31.12.

1 038 000 vienību

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Komplekts GPS sistēmai ar vietas noteikšanas funkciju

1.1.–31.12.

3 000 000 vienību

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Ar spriegumu vadāmi frekvences ģeneratori, kas sastāv no aktīviem un pasīviem elementiem, kuri uzmontēti uz iespiestas shēmas, kas ir apvalkā, kura ārējie izmēri nepārsniedz 30 mm × 30 mm

1.1.–31.12.

1 400 000 vienību

0 %

09.2635

ex 9001 10 90

20

Optiskās šķiedras pozīcijā 8544 klasificēto optiskās šķiedras kabeļu ražošanai (1)

1.1.–31.12.

3 300 000 km

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Neiemontētas stikla lēcas, prizmas un cementēti elementi, kas paredzēti tādu preču ražošanai, kuru KN kods ir 9002, 9005, 9013 10 un 9015 (1)

1.1.–31.12.

5 000 000 vienību

0 %


(1)  Uz muitas nodokļa samazinājumu attiecas 291.–300. pants Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.).

(2)  Pasākums tomēr nav atļauts, ja apstrādi veic mazumtirdzniecības vai pārtikas apgādes uzņēmumi.”


Top