Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0737

2011/737/,Euratom: Komisijas Lēmums ( 2011. gada 9. novembris ), ar ko groza tās reglamentu

OJ L 296, 15.11.2011, p. 58–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/737/oj

15.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/58


KOMISIJAS LĒMUMS

(2011. gada 9. novembris),

ar ko groza tās reglamentu

(2011/737/ES, Euratom)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 249. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Komisijas 2010. gada 24. februāra Lēmumu 2010/138/ES, Euratom, ar ko groza tās reglamentu (1),

ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja 2011. gada 27. oktobra Lēmumu C(2011)8000,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Komisijas reglamenta 12. pantā pievieno šādu 5. punktu:

"5.   Jebkurš Komisijas loceklis, kurš vēlas apturēt rakstisko procedūru dalībvalstu ekonomikas un budžeta politikas koordinācijas un uzraudzības jomā, un jo īpaši eurozonā, nosūta priekšsēdētājam pamatotu pieprasījumu, kurā skaidri norāda lēmuma projekta elementus, uz kuriem tas attiecas, balstoties uz ierosinātā lēmuma grafika, struktūras, pamatojuma vai rezultāta objektīvu novērtējumu.

Ja priekšsēdētājs uzskata, ka šī argumentācija nav pamatota, un ja apturēšanas prasība tiek uzturēta, viņš var atteikt apturēšanu un nolemt, ka rakstiskā procedūra tiek turpināta; šajā gadījumā ģenerālsekretārs prasa Komisijas pārējo locekļu nostāju, lai nodrošinātu, ka tiek ievērots kvorums, kas noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību 250. pantā. Priekšsēdētājs var arī iekļaut šo punktu Komisijas nākamās sanāksmes darba kārtībā, lai to pieņemtu."

2. pants

Komisijas reglamenta 23. pantā pievieno šādu 5.a punktu:

"5.a.   Apspriešanās ar ģenerāldirektorātu, kas atbild par ekonomikas un finanšu lietām, ir obligāta attiecībā uz visām iniciatīvām, kas attiecas uz izaugsmi, konkurētspēju vai ekonomikas stabilitāti Eiropas Savienībā vai eurozonā vai kuras varētu ietekmēt izaugsmi, konkurētspēju vai ekonomikas stabilitāti Eiropas Savienībā vai eurozonā."

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2011. gada 9. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 55, 5.3.2010., 60. lpp.


Top