Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1160

Komisijas Regula (ES) Nr. 1160/2011 ( 2011. gada 14. novembris ) par atļauju piešķiršanu un atļaujas piešķiršanas atteikumu konkrētām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras attiecas uz slimības riska samazināšanu Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 296, 15.11.2011, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 159 - 161

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1160/oj

15.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/26


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1160/2011

(2011. gada 14. novembris)

par atļauju piešķiršanu un atļaujas piešķiršanas atteikumu konkrētām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras attiecas uz slimības riska samazināšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (1) un jo īpaši tās 17. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1924/2006 veselīguma norādes uz pārtikas produktiem ir aizliegtas, ja vien Komisija saskaņā ar minēto regulu tās nav atļāvusi un iekļāvusi atļauto norāžu sarakstā.

(2)

Regulā (EK) Nr. 1924/2006 paredzēts arī, ka uzņēmēji, kas iesaistīti pārtikas apritē, pieteikumus par atļauju piešķiršanu veselīguma norādēm var iesniegt dalībvalsts kompetentajai iestādei. Dalībvalsts kompetentā iestāde nosūta derīgus pieteikumus Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (EFSA), turpmāk “iestāde”.

(3)

Pēc pieteikuma saņemšanas iestāde par to nekavējoties informē pārējās dalībvalstis un Komisiju un sniedz atzinumu par attiecīgo veselīguma norādi.

(4)

Komisijai ir jālemj par atļaujas piešķiršanu veselīguma norādēm, ņemot vērā iestādes sniegto atzinumu.

(5)

Pēc tam, kad uzņēmums CreaNutrition AG iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu, iestādei lūdza sniegt atzinumu par veselīguma norādi saistībā ar auzu beta-glikāna ietekmi uz holesterīna līmeni asinīs (jautājums Nr. EFSA-Q-2008-681) (2). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja šādu norādes formulējumu: “Auzu beta-glikāna iekļaušana līdzsvarota uztura sastāvā var aktīvi mazināt zema blīvuma lipoproteīna (ZBL) līmeni asinīs un kopējo holesterīna līmeni.”

(6)

Pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, iestāde atzinumā, kuru Komisija un dalībvalstis saņēma 2010. gada 8. decembrī, secināja, ka pastāv cēloņsakarība starp auzu beta-glikāna lietošanu un ZBL holesterīna koncentrāciju asinīs. Attiecīgi veselīguma norāde, kas ir saskaņā ar šo secinājumu, jāuzskata par atbilstošu Regulā (EK) Nr. 1924/2006 noteiktajām prasībām, un tā jāiekļauj Savienības atļauto norāžu sarakstā.

(7)

Regulas (EK) Nr. 1924/2006 16. panta 4. punktā ir noteikts – ja atzinums ir labvēlīgs attiecībā uz atļaujas piešķiršanu veselīguma norādei, tajā jāiekļauj konkrētas ziņas. Attiecīgi šīm ziņām jābūt minētām šīs regulas I pielikumā attiecībā uz atļauto veselīguma norādi, un vajadzības gadījumā tajā jāiekļauj pārskatītais norādes formulējums, īpašie norādes lietošanas nosacījumi un attiecīgā gadījumā – pārtikas produkta lietošanas nosacījumi vai ierobežojumi un/vai papildu paziņojums vai brīdinājums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 noteikumiem un atbilstoši iestādes atzinumiem.

(8)

Viens no Regulas (EK) Nr. 1924/2006 mērķiem ir nodrošināt, lai veselīguma norādes būtu patiesas, skaidras, uzticamas un lietderīgas patērētājam, un saistībā ar iepriekš minēto tiek ņemts vērā veselīguma norāžu formulējums un noformējums. Tāpēc gadījumos, kad norāžu formulējums patērētājiem nozīmē to pašu, ko veselīguma norāde, par kuru jau ir izsniegta atļauja, jo tas liecina, ka pastāv tāda pati saikne, kāda ir starp pārtikas produktu kategoriju, pārtikas produktu vai kādu tā sastāvdaļu un veselību, uz to jāattiecina tādi paši lietošanas nosacījumi, kā minēts šīs regulas pielikumā.

(9)

Pēc tam, kad uzņēmums HarlandHall Ltd (Sojas proteīnu asociācijas, Eiropas Augu proteīnu asociācijas un Eiropas Dabisko sojas produktu ražotāju asociācijas uzdevumā) iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu, iestādei lūdza sniegt atzinumu par veselīguma norādi saistībā ar sojas proteīnu ietekmi uz holesterīna koncentrācijas samazināšanu asinīs (jautājums Nr. EFSA-Q-2009-00672) (3). Pieteikuma iesniedzēji ierosināja norādi formulēt šādi: “Ir pierādīts, ka sojas proteīni pazemina/samazina holesterīna līmeni asinīs; pazeminot holesterīna līmeni asinīs, samazinās risks saslimt ar sirds (asinsvadu) slimībām.”

(10)

Pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, iestāde atzinumā, kuru Komisija un dalībvalstis saņēma 2010. gada 30. jūlijā, secināja, ka nav noteikta cēloņsakarība starp sojas proteīnu lietošanu un norādīto ietekmi. Attiecīgi, tā kā minētā veselīguma norāde neatbilst Regulā (EK) Nr. 1924/2006 noteiktajiem kritērijiem, tai nevar piešķirt atļauju.

(11)

Pēc tam, kad uzņēmums Danone France iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu, iestādei lūdza sniegt atzinumu par veselīguma norādi saistībā ar Actimel®, fermentēta piena produkta, kas satur Lactobacillus casei DN-114 001 un jogurta simbiozi, ietekmi uz Clostridium difficile toksīnu klātbūtnes mazināšanu zarnās (jautājums Nr. EFSA-Q-2009-00776) (4). Pieteikuma iesniedzējs ierosināja norādi formulēt šādi: “Fermentēts piens, kas satur probiotisko Lactobacillus casei DN-114001 un jogurta simbiozi, mazina Clostridium difficile toksīnu klātbūtni zarnās (īpaši vecākiem cilvēkiem, kas ir pret tiem uzņēmīgāki). Clostridium difficile toksīnu klātbūtne ir saistīta ar akūtas diarejas gadījumiem.”

(12)

Pamatojoties uz iesniegtajiem datiem, iestāde savā atzinumā, kuru Komisija un dalībvalstis saņēma 2010. gada 8. decembrī, secināja, ka sniegtie pierādījumi ir nepietiekami, lai noteiktu cēloņsakarību starp Actimel® lietošanu un C. difficile diarejas riska mazināšanu, mazinoties C. difficile toksīnu klātbūtnei. Attiecīgi, tā kā minētā veselīguma norāde neatbilst Regulā (EK) Nr. 1924/2006 noteiktajiem kritērijiem, tai nevar piešķirt atļauju.

(13)

Nosakot šajā regulā paredzētos pasākumus, Komisija ņēma vērā atsauksmes, ko tā saņēmusi no pieteikuma iesniedzējiem un sabiedrības pārstāvjiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1924/2006 16. panta 6. punktu.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu, un ne Eiropas Parlaments, ne Padome pret tiem nav iebilduši,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Šīs regulas I pielikumā minēto veselīguma norādi ir atļauts lietot uz pārtikas produktiem Eiropas Savienības tirgū saskaņā ar minētajā pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

2.   Šā panta 1. punktā minēto veselīguma norādi iekļauj Regulas (EK) Nr. 1924/2006 14. panta 1. punktā paredzētajā Savienības atļauto norāžu sarakstā.

2. pants

Šīs regulas II pielikumā minētās veselīguma norādes neiekļauj Regulas (EK) Nr. 1924/2006 14. panta 1. punktā paredzētajā Savienības atļauto norāžu sarakstā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 14. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.

(2)  The EFSA Journal (2010); 8(12):1885.

(3)  The EFSA Journal 2010; 8(7):1688.

(4)  The EFSA Journal 2010; 8(12):1903.


I PIELIKUMS

ATĻAUTĀ VESELĪGUMA NORĀDE

Pieteikums – Regulas (EK) Nr. 1924/2006 attiecīgie noteikumi

Pieteikuma iesniedzējs, adrese

Uzturviela, viela, pārtikas produkts vai pārtikas produktu kategorija

Norāde

Norādes lietošanas nosacījumi

Pārtikas produkta lietošanas nosacījumi un/vai ierobežojumi un/vai papildu paziņojums vai brīdinājums

Atsauce uz EFSA atzinumu

14. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā veselīguma norāde, kas attiecas uz slimības riska samazināšanu

CreaNutrition AG, Business Park, 6301 Zug, Switzerland

Auzu beta-glikāns

Ir pierādīts, ka auzu beta-glikāns pazemina/samazina holesterīna līmeni asinīs. Augsts holesterīna līmenis ir riska faktors saslimšanai ar koronāro sirds slimību.

Patērētāji jāinformē par to, ka labvēlīgo ietekmi panāk, katru dienu lietojot pārtikā 3 g auzu beta-glikāna.

Norādi drīkst izmantot produktiem, kas satur vismaz 1 g auzu beta-glikāna aprēķinātajā porcijā.

 

Q-2008-681


II PIELIKUMS

NORAIDĪTĀS VESELĪGUMA NORĀDES

Pieteikums – Regulas (EK) Nr. 1924/2006 attiecīgie noteikumi

Uzturviela, viela, pārtikas produkts vai pārtikas produktu kategorija

Norāde

Atsauce uz EFSA atzinumu

14. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā veselīguma norāde, kas attiecas uz slimības riska samazināšanu

Sojas proteīns

Ir pierādīts, ka sojas proteīns pazemina/samazina holesterīna līmeni asinīs; pazeminot holesterīna līmeni asinīs, samazinās risks saslimt ar sirds (asinsvadu) slimībām.

Q-2009-00672

14. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā veselīguma norāde, kas attiecas uz slimības riska samazināšanu

ACTIMEL® Lactobacillus casei DN-114 001 un jogurta simbioze

Fermentēts piens, kas satur probiotisko Lactobacillus casei DN-114 001 un jogurta simbiozi, mazina Clostridium difficile toksīnu klātbūtni zarnās (īpaši vecākiem cilvēkiem, kas ir pret tiem uzņēmīgāki). Clostridium difficile toksīnu klātbūtne ir saistīta ar akūtas diarejas gadījumiem.

Q-2009-00776


Top