Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1153

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1153/2011 ( 2011. gada 30. augusts ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 998/2003 Ib pielikumu attiecībā uz tehniskajām prasībām vakcinācijai pret trakumsērgu Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 296, 15.11.2011, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 289 - 289

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; Atcelts ar 32013R0576

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2011/1153/oj

15.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/13


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1153/2011

(2011. gada 30. augusts),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 998/2003 Ib pielikumu attiecībā uz tehniskajām prasībām vakcinācijai pret trakumsērgu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Regulu (EK) Nr. 998/2003 par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/65/EEK (1), un jo īpaši tās 19.a panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 998/2003 paredzētas dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas regulas I pielikuma A un B daļā uzskaitīto suņu, kaķu un balto sesku nekomerciālai pārvietošanai dalībvalstīs. Tajā noteikts, ka, pārvietojot šos dzīvniekus, tiem līdzi jābūt pasei, kas apliecina, ka attiecīgais dzīvnieks ir vakcinēts pret trakumsērgu saskaņā ar Ib pielikumu. Regulā (EK) Nr. 998/2003 arī paredzēts, ka tehniskās prasības attiecībā uz vakcināciju pret trakumsērgu, kas noteiktas Ib pielikumā, var grozīt ar deleģētajiem tiesību aktiem.

(2)

Regulas (EK) Nr. 998/2003 Ib pielikumā noteikts, ka vakcināciju pret trakumsērgu var uzskatīt par derīgu tikai tad, ja cita starpā vakcinācijas datums nav agrāks par mikročipa ievietošanas datumu, kas norādīts pasē vai pievienotajā dzīvnieka veselības sertifikātā. Tomēr tiek uzskatīts, ka dzīvnieks ir identificēts atbilstoši minētajai regulai arī tad, ja tam ir skaidri saskatāms tetovējums, kas izveidots pirms 2011. gada 3. jūlija. Tāpēc Savienības tiesību aktu skaidrības labad ir jāgroza Regulas (EK) Nr. 998/2003 Ib pielikums, lai nodrošinātu, ka vakcināciju pret trakumsērgu uzskata par derīgu, ja cita starpā vakcinācijas pret trakumsērgu datums nav agrāks par mikročipa ievietošanas datumu vai tetovēšanas datumu.

(3)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regulas (EK) Nr. 998/2003 Ib pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 998/2003 Ib pielikuma 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

datums, kas norādīts a) apakšpunktā, nevar būt agrāks par mikročipa ievietošanas datumu vai tetovēšanas datumu, kas norādīts:

i)

pases III daļas 2. iedaļā vai III daļas 5. iedaļā; vai

ii)

pievienotā dzīvnieka veselības sertifikāta atbilstošajā sadaļā;”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 30. augustā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 146, 13.6.2003., 1. lpp.


Top