Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1150

Padomes Regula (ES) Nr. 1150/2011 ( 2011. gada 14. novembris ), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 442/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

OJ L 296, 15.11.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2012; Atcelts ar 32012R0036

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1150/oj

15.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/1


PADOMES REGULA (ES) Nr. 1150/2011

(2011. gada 14. novembris),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 442/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/273/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2011. gada 9. maijā pieņēma Regulu (ES) Nr. 442/2011 (2) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā.

(2)

Padome 2011. gada 2. septembrī grozīja (3) Regulu (ES) Nr. 442/2011, lai paplašinātu pret Sīriju vērstos pasākumus, tai skaitā, paplašinot kritērijus iekļaušanai sarakstos, par kuriem panākta vienošanās līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanai, un nosakot aizliegumu iepirkt, importēt un transportēt jēlnaftu no Sīrijas. Padome 2011. gada 23. septembrī grozīja (4) Regulu (ES) Nr. 442/2011, vēl vairāk paplašinot pasākumus pret Sīriju, lai iekļautu aizliegumu ieguldīt jēlnaftas nozarē, pievienotu papildu sarakstus un aizliegumu piegādāt Sīrijas banknotes un monētas Sīrijas Centrālajai bankai. Padome 2011. gada 13. oktobrī atkārtoti grozīja (5) Regulu (ES) Nr. 442/2011, uzskaitot papildu vienību un izdarot atkāpi, kas ļauj uz ierobežotu laiku izmantot iesaldētos līdzekļus, ko šī vienība vēlāk saņēmusi saistībā ar tirdzniecības finansēšanu ar sarakstā neiekļautām personām un vienībām.

(3)

Ņemot vērā Sīrijas valdības veiktās nepārtrauktās nežēlīgās represijas un cilvēktiesību pārkāpumus, 2011. gada 14. novembrī Padome pieņēma Lēmumu 2011/735/KĀDP, ar ko groza Lēmumu 2011/273/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (6), paredzot papildu pasākumu, proti, aizliegumu Eiropas Investīciju bankai veikt jebkādas izmaksas vai maksājumus saskaņā ar jau esošajiem aizdevuma līgumiem ar Sīriju vai saistībā ar tiem un visu spēkā esošo tehniskās palīdzības pakalpojumu līgumu attiecībā uz suverēniem projektiem, kas atrodas Sīrijā, apturēšanu.

(4)

Šis pasākums ir Līguma par Eiropas Savienības darbību darbības jomā, un tādēļ, īpaši lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs to piemēro vienādi, ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības šā pasākuma īstenošanai.

(5)

Turklāt Lēmums 2011/735/KĀDP paredz atjaunināt informāciju attiecībā uz vienu personu, kas iekļauta sarakstā Lēmuma 2011/273/KĀDP I pielikumā.

(6)

Regula (ES) Nr. 442/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai ir jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulā (ES) Nr. 442/2011 iekļauj šādupantu:

"3.d pants

Eiropas Investīciju bankai (EIB)

a)

ir aizliegts veikt jebkādas izmaksas vai maksājumus saskaņā ar jau esošajiem aizdevuma līgumiem, kas noslēgti starp Sīrijas valsti vai jebkuru tās valsts sektora iestādi un EIB, vai saistībā ar tiem;

b)

ir jāaptur visi spēkā esošie tehniskās palīdzības pakalpojumu līgumi saistībā ar projektiem, ko paredzēts izpildīt Sīrijā un ko finansē saskaņā ar a) apakšpunktā minētajiem aizdevuma līgumiem, un kas sniegtu tiešu vai netiešu labumu Sīrijas valstij vai kādai tās valsts sektora iestādei."

2. pants

Regulas (ES) Nr. 442/2011 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 14. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 121, 10.5.2011., 11. lpp.

(2)  OV L 121, 10.5.2011., 1. lpp.

(3)  Padomes Regula (ES) Nr. 878/2011, OV L 228, 3.9.2011., 1. lpp.

(4)  Padomes Regula (ES) Nr. 950/2011, OV L 247, 24.9.2011., 3. lpp.

(5)  Padomes Regula (ES) Nr. 1011/2011, OV L 269, 14.10.2011., 18. lpp.

(6)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 53 lpp.


PIELIKUMS

Ierakstu Nizar AL-ASSAAD Regulas (ES) Nr. 442/2011 II pielikumā aizstāj ar šādu ierakstu:

 

Name

Identifying information

Reasons

Date of listing

“38.

Nizar Al-Assad

(Image)

Bashar Al-Assad brālēns; iepriekš bijis uzņēmuma "Nizar Oilfield Supplies" vadītājs.

Valdības ierēdņiem ļoti tuvu stāvoša persona. Finansē Shabiha kaujiniekus Latakijas reģionā.

23.08.2011”.


Top