Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0415

2011/415/ES: Komisijas Lēmums ( 2011. gada 14. jūlijs ), ar kuru attiecībā uz Direktīvas 2007/46/EK pielikumu grozījumiem labo Direktīvu 2010/19/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/226/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, lai dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīces pielāgotu tehnikas attīstībai Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 185, 15.7.2011, p. 76–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 105 - 105

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/415/oj

15.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 185/76


KOMISIJAS LĒMUMS

(2011. gada 14. jūlijs),

ar kuru attiecībā uz Direktīvas 2007/46/EK pielikumu grozījumiem labo Direktīvu 2010/19/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/226/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, lai dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīces pielāgotu tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2011/415/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvu 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (1), un jo īpaši tās 39. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Pieņemot Komisijas 2010. gada 9. marta Direktīvu 2010/19/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/226/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, lai dažu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju pretšļakatu ierīces pielāgotu tehnikas attīstībai (2), pieļauta kļūda. Ar Direktīvu 2010/19/ES ieviestas saskaņotas prasības attiecībā uz pretšļakatu ierīcēm visām transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām attiecas Padomes Direktīva 91/226/EEK (3). Tādējādi, lai pielāgotos tehnikas attīstībai, ar minēto direktīvu grozīja arī Direktīvas 2007/46/EK IV un XI pielikumu. Ar Komisijas 2008. gada 7. oktobra Regulu (EK) Nr. 1060/2008, ar kuru aizstāj I, III, IV, VI, VII, XI un XV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva) (4), minētos pielikumus aizstāja, tos grozīja ar vairākām regulām, tāpēc to turpmākie grozījumi arī jāizdara ar regulu. Tāpēc skaidrības labad ir lietderīgi labot Direktīvu 2010/19/ES.

(2)

Tāpēc jāsvītro Direktīvas 2010/19/ES 2. pants.

(3)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Tehniskā komiteja mehānisko transportlīdzekļu jautājumos,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 2010/19/ES 2. pantu svītro.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2011. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 72, 20.3.2010., 17. lpp.

(3)  OV L 103, 23.4.1991., 5. lpp.

(4)  OV L 292, 31.10.2008., 1. lpp.


Top