EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0672

2010/672/ES: Komisijas Lēmums ( 2010. gada 5. novembris ), ar ko principā atzīst par pilnīgu dokumentāciju, kura iesniegta detalizētai pārbaudei saistībā ar iespējamo penflufēna un fluksapiroksāda iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7439) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 290, 6.11.2010, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/672/oj

6.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 290/51


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 5. novembris),

ar ko principā atzīst par pilnīgu dokumentāciju, kura iesniegta detalizētai pārbaudei saistībā ar iespējamo penflufēna un fluksapiroksāda iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7439)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/672/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 6. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 91/414/EEK ir paredzēts pilnveidot to Eiropas Savienības darbīgo vielu sarakstu, kuras atļauts iekļaut augu aizsardzības līdzekļu sastāvā.

(2)

Bayer CropScience AG2009. gada 9. decembrī iesniedza Apvienotās Karalistes iestādēm dokumentāciju par darbīgo vielu penflufēnu, pievienojot pieteikumu, kas vajadzīgs, lai panāktu minētās vielas iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(3)

BASF SE2009. gada 11. decembrī iesniedza Apvienotās Karalistes iestādēm dokumentāciju par darbīgo vielu fluksapiroksādu, pievienojot pieteikumu, kas vajadzīgs, lai panāktu minētās vielas iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā.

(4)

Apvienotās Karalistes iestādes Komisijai norādīja, ka sākotnējā pārbaudē izskatītā dokumentācija par minētajām darbīgajām vielām šķietami atbilst Direktīvas 91/414/EEK II pielikumā noteiktajām prasībām attiecībā uz datiem un informāciju. Iesniegtā dokumentācija šķietami atbilst arī Direktīvas 91/414/EEK III pielikumā noteiktajām prasībām attiecībā uz datiem un informāciju saistībā ar vienu augu aizsardzības līdzekli, kura sastāvā ir konkrētās darbīgās vielas. Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu pieteikumu iesniedzēji pēc tam dokumentāciju nosūtīja Komisijai un pārējām dalībvalstīm un par to informēja Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgo komiteju.

(5)

Ar šo lēmumu Eiropas Savienības līmenī oficiāli jāapstiprina, ka dokumentāciju principā atzīst par atbilstīgu Direktīvas 91/414/EEK II pielikumā noteiktajām prasībām attiecībā uz datiem un informāciju un III pielikumā noteiktajām prasībām attiecībā uz vismaz vienu augu aizsardzības līdzekli, kas satur minētās darbīgās vielas.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dokumentācija, kas attiecas uz šā lēmuma pielikumā norādītajām darbīgajām vielām un ir iesniegta Komisijai un dalībvalstīm, lai panāktu minēto vielu iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, principā atbilst Direktīvas 91/414/EEK II pielikumā noteiktajām prasībām attiecībā uz datiem un informāciju.

Dokumentācija atbilst arī Direktīvas 91/414/EEK III pielikumā noteiktajām prasībām attiecībā uz datiem un informāciju saistībā ar vienu augu aizsardzības līdzekli, kurš satur darbīgo vielu, ņemot vērā ieteiktos izmantošanas veidus.

2. pants

Ziņotāja dalībvalsts rūpīgi pārbauda 1. pantā minēto dokumentāciju un iespējami drīz un ne vēlāk kā līdz 2011. gada 31. decembrim informē Komisiju par pārbaudes rezultātiem, kā arī sniedz ieteikumus par 1. pantā minēto darbīgo vielu iekļaušanu vai neiekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un ar to saistītajiem nosacījumiem.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 5. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.


PIELIKUMS

DARBĪGĀ VIELA, UZ KURU ATTIECAS ŠIS LĒMUMS

Parastais nosaukums, CIPAC identifikācijas numurs

Pieteikuma iesniedzējs

Pieteikuma datums

Ziņotāja dalībvalsts

Penflufēns

CIPAC Nr.: 826

Bayer CropScience AG

2009. gada 9. decembris

Apvienotā Karaliste

Fluksapiroksāds

CIPAC Nr.: vēl nav piešķirts

BASF SE

2009. gada 11. decembris

Apvienotā Karaliste


Top