EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0671

2010/671/ES: Komisijas Lēmums ( 2010. gada 5. novembris ), ar ko dalībvalstīm atļauj pagarināt pagaidu atļaujas, kuras piešķirtas jaunajai darbīgajai vielai spirotetramātam (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7437) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 290, 6.11.2010, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/671/oj

6.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 290/49


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 5. novembris),

ar ko dalībvalstīm atļauj pagarināt pagaidu atļaujas, kuras piešķirtas jaunajai darbīgajai vielai spirotetramātam

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 7437)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/671/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvu 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (1) un jo īpaši tās 8. panta 1. punkta ceturto daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. punktu Austrija 2006. gada oktobrī saņēma pieteikumu no Bayer CropScience AG par darbīgās vielas spirotetramāta iekļaušanu Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā. Ar Komisijas Lēmumu 2007/560/EK (2) tika apstiprināts, ka dokumentācija ir pilnīga un principā to var uzskatīt par atbilstošu minētās direktīvas II un III pielikumā noteiktajām prasībām par datiem un informāciju.

(2)

Apstiprinājums tam, ka dokumentācija ir pilnīga, bija nepieciešams, lai dokumentus varētu sīkāk pārbaudīt un lai dotu iespēju dalībvalstīm uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus, piešķirt pagaidu atļaujas attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur attiecīgo darbīgo vielu, atbilstoši Direktīvas 91/414/EEK 8. panta 1. punkta nosacījumiem un jo īpaši nosacījumam par sīku darbīgās vielas un augu aizsardzības līdzekļa novērtējumu, ņemot vērā minētajā direktīvā noteiktās prasības.

(3)

Šīs darbīgās vielas iedarbība uz cilvēka veselību un vidi novērtēta saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 6. panta 2. un 4. punkta noteikumiem attiecībā uz pieteikuma iesniedzēja piedāvātajiem izmantošanas veidiem. Ziņotāja dalībvalsts 2008. gada 29. aprīlī iesniedza Komisijai attiecīgo novērtējuma ziņojuma projektu.

(4)

Kad ziņotāja dalībvalsts bija iesniegusi novērtējuma ziņojuma projektu, tika konstatēts, ka no pieteikuma iesniedzēja jāpieprasa papildu informācija, un ziņotājai dalībvalstij šī informācija jāpārbauda un jāiesniedz tās novērtējums. Tāpēc dokumentācija joprojām tiek pārbaudīta, un šo novērtēšanu nevarēs pabeigt Direktīvā 91/414/EEK paredzētajā termiņā.

(5)

Tā kā novērtēšanas gaitā līdz šim nav bijis iemesla tūlītējām bažām un lai dokumentācijas pārbaude varētu turpināties, dalībvalstīm jāsniedz iespēja saskaņā ar Direktīvas 91/414/EEK 8. panta noteikumiem par 24 mēnešiem pagarināt to augu aizsardzības līdzekļu pagaidu atļauju termiņu, kuri satur attiecīgo darbīgo vielu. Paredzams, ka novērtēšanas un lēmuma pieņemšanas procesu attiecībā uz iespējamo spirotetramāta iekļaušanu minētās direktīvas I pielikumā pabeigs 24 mēnešu laikā.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dalībvalstis var pagarināt pagaidu atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur spirotetramātu, uz laikposmu, kas beidzas vēlākais 2012. gada 31. decembrī.

2. pants

Šis lēmums ir spēkā līdz 2012. gada 31. decembrim.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 5. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.

(2)  OV L 213, 15.8.2007., 29. lpp.


Top