EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1001

Komisijas Regula (ES) Nr. 1001/2010 ( 2010. gada 5. novembris ), ar ko 138. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

OJ L 290, 6.11.2010, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1001/oj

6.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 290/33


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1001/2010

(2010. gada 5. novembris),

ar ko 138. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 467/2001, ar ko aizliedz eksportēt noteiktas preces un pakalpojumus uz Afganistānu, pastiprina lidojumu aizliegumu un attiecina uz Afganistānas Taliban līdzekļu un citu finanšu resursu iesaldēšanu (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 7.a panta 1. punktu, un 7.a panta 5. punktu (2),

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumā uzskaitītas personas, grupas un organizācijas, uz kurām saskaņā ar minēto regulu attiecas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Sankciju komiteja 2010. gada 20. oktobrī nolēma pievienot divas fiziskas personas to personu, grupu un organizāciju sarakstā, uz kurām jāattiecina līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana, un grozīt vienpadsmit ierakstus šajā sarakstā.

(3)

Tāpēc attiecīgi jāatjaunina Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikums.

(4)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, šai regulai jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad tā publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 5. novembrī

Komisijas vārdā, priekšsēdētāja vārdā

ārējo attiecību ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs

Karel KOVANDA


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.

(2)  Regulas 7.a pants tajā iekļauts ar Regulu (ES) Nr. 1286/2009 (OV L 346, 23.12.2009., 42. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 881/2002 I pielikumu groza šādi.

(1)

Pozīcijā “Fiziskas personas” pievieno šādus ierakstus:

(a)

Hakimullah Mehsud (alias a) Hakeemullah Mehsud, b) Zulfiqar). Dzimšanas datums: aptuveni 1979. gads. Dzimšanas vieta: Pakistāna. Valstspiederība: Pakistānas. Papildu informācija: a) saskaņā ar pieejamo informāciju dzimis Dienvidvaziristānā, Pakistānā; b) domājams, ka dzīvo Pakistānā; c) vada Pakistānas Tehrik-i-Taliban – organizāciju, kas atrodas cilšu teritorijās pie Afganistānas un Pakistānas robežas. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 21.10.2010.”

(b)

Wali Ur Rehman . Dzimšanas datums: aptuveni 1970. gads. Dzimšanas vieta: Pakistāna. Valstspiederība: Pakistānas. Papildu informācija: a) saskaņā ar pieejamo informāciju dzimis Dienvidvaziristānā, Pakistānā; b) domājams, ka dzīvo Pakistānā; c) Tehrik-i-Taliban Dienvidrietumvaziristānas aģentūras emīrs federāli pārvaldītajās cilšu teritorijās Pakistānā. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 21.10.2010.”

(2)

Ierakstu “Ahmed Khalfan Ghailani (alias a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Dzimšanas datums: a) 14.3.1974., b) 13.4.1974., c) 14.4.1974., d) 1.8.1970. Dzimšanas vieta: Zanzibāra, Tanzānija. Valstspiederība: Tanzānijas. Papildu informācija: aizturēts 2004. gada jūlijā un kopš 2007. gada jūlija atrodas apcietinājumā Amerikas Savienotajās Valstīs.“ pozīcijā ”Fiziskas personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Ahmed Khalfan Ghailani (alias a) Ahmad, Abu Bakr, b) Ahmed, Abubakar, c) Ahmed, Abubakar K., d) Ahmed, Abubakar Khalfan, e) Ahmed, Abubakary K., f) Ahmed, Ahmed Khalfan, g) Ali, Ahmed Khalfan, h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed, i) Ghailani, Ahmed, j) Ghilani, Ahmad Khalafan, k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah, l) Khalfan, Ahmed, m) Mohammed, Shariff Omar, n) Haytham al-Kini, o) Ahmed The Tanzanian, p) Foopie, q) Fupi, r) Ahmed, A, s) Al Tanzani, Ahmad, t) Bakr, Abu, u) Khabar, Abu). Adrese: Amerikas Savienotās Valstis. Dzimšanas datums: a) 14.3.1974, b) 13.4.1974, c) 14.4.1974, d) 1.8.1970. Dzimšanas vieta: Zanzibāra, Tanzānija. Valstspiedrība: Tanzānijas. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 17.10.2001.”

(3)

Ierakstu “Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (alias (a) Al-Fauwaz, Khaled, (b) Al-Fauwaz, Khaled A., (c) Al-Fawwaz, Khalid, (d) Al Fawwaz, Khalik; (e) Al-Fawwaz, Khaled, (f) Al Fawwaz, Khaled, (g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Adrese: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Apvienotā Karaliste. Dzimšanas datums: (a) 25.8.1962., (b) 24.8.1962. Dzimšanas vieta: Kuveita. Pilsonība: Saūda Arābijas. Pases Nr.: 456682 (izdota 6.11.1990., derīga līdz 13.9.1995.). Papildu informācija: Dzīvo Londonā.” Pozīcijā “Fiziskas personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (alias a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Adrese: Londona, Apvienotā Karaliste. Dzimšanas datums: 24.8.1962. Dzimšanas vieta: Kuveita. Valstspiederība: Saūda Arābijas. Pases Nr.: 456682 (izdota 6.11.1990, derīga līdz 13.9.1995). Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 24.4.2002.”

(4)

Ierakstu “Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Adrese: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, United Kingdom; b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, United Kingdom. Dzimšanas datums: 15.4.1958. Dzimšanas vieta: Aleksandrija, Ēģipte. Valstspiederība: Lielbritānijas. Papildu informācija: pašlaik atrodas apcietinājumā Apvienotajā Karalistē.” pozīcijā “Fiziskas personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias a) Mustafa Kamel Mustafa, b) Adam Ramsey Eaman, c) Kamel Mustapha Mustapha, d) Mustapha Kamel Mustapha, e) Abu Hamza, f) Mostafa Kamel Mostafa, g) Abu Hamza Al-Masri, h) Al-Masri, Abu Hamza, i) Al-Misri, Abu Hamza). Adrese: a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, Londona W12 OLW, Apvienotā Karaliste; b) 8 Adie Road, Hammersmith, Londona W6 OPW, Apvienotā Karaliste. Dzimšanas datums: 15.4.1958. Dzimšanas vieta: Aleksandrija, Ēģipte. Valstspiederība: Lielbritānijas. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 24.4.2002.”

(5)

Ierakstu “Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adrese: Birmingham, United Kingdom. Dzimšanas datums: 6.3.1969. Dzimšanas vieta: Baja, Tunisija. Valstspiederība: Tunisijas. Pases Nr.: L497470 (Tunisijas pase, izdota 3.6.1997., derīga līdz 2.6.2002.). Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 25.6.2003.” pozīcijā “Fiziskas personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias a) Mnasri Fethi ben Rebai, b) Mnasri Fethi ben Rebaj, c) Mnasri Fethi ben al-Rabai, d) Mnasri Fethi ben Rabaj, e) Fethi Alic, f) Amor, g) Omar Abu, h) Omar Tounsi, i) Amar). Adrese: Birmingama, Apvienotā Karaliste. Dzimšanas datums: a) 6.3.1969, b) 6.3.1963, c) 3.6.1963. Dzimšanas vieta: a) Al-Sanadil Farm, Nafzah, Baja, Tunisija; b) Tunisija; c) Alžīrija. Valstspiedrība: Tunisijas. Pases Nr. L497470 (Tunisijas pase, izdota 3.6.1997, derīga līdz 2.6.2002). Papildu informācija: mātes vārds ir Fatima Balayish. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 25.6.2003.”

(6)

Ierakstu “Ahmed Hosni Rarrbo (alias a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah). Adrese: Alžīrija. Dzimšanas datums: 12.9.1974. Dzimšanas vieta: Bologhine, Alžīrija. Valstspiederība: Alžīrijas. Papildu informācija: a) 2003. gada janvārī Itālijā piespriests 2 gadu un 4 mēnešu cietumsods. 2004. gada 17. maijā Itālijā Apelācijas tiesa piesprieda 8 mēnešu cietumsodu, b) no 2006. gada 31. maija dzīvo Alžīrijā.” pozīcijā “Fiziskas personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Ahmed Hosni Rarrbo (alias a) Rarrbo Abdallah, b) Rarrbo Abdullah, c) Rarrbo Ahmed Hosni). Adrese: Alžīrija. Dzimšanas datums: 12.9.1974. Dzimšanas vieta: a) Bologhine, Alžīrija; b) Francija. Valstspiederība: Alžīrijas. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 25.6.2003.”

(7)

Ierakstu “Maxamed Cabdullaah Ciise (alias a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise. Adrese: a) London, United Kingdom (2008. gada novembrī); b) Via Quaranta, Milan, Italy (iepriekšējā adrese). Dzimšanas datums: 8.10.1974. Dzimšanas vieta: Kismaayo, Somālija. Valstspiederība: Somālijas. Valsts identifikācijas numurs: PX910063D (Apvienotās Karalistes identifikācijas numurs). Papildu informācija: atrodas Apvienotajā Karalistē. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 12.11.2003.” pozīcijā “Fiziskas personas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Maxamed Cabdullaah Ciise , (alias a) Maxamed Cabdullaahi Ciise, b) Maxammed Cabdullaahi, c) Cabdullah Mayamed Ciise. Adrese: Somālija. Dzimšanas datums: 8.10.1974. Dzimšanas vieta: Kismaayo, Somālija. Valstspiederība: Somālijaa. Valsts identifikācijas numurs: PX910063D (Apvienotās Karalistes identifikācijas numurs). Papildu informācija: kopš 2009. gada aprīļa pēc pārvešanas no Apvienotās Karalistes atrodas Somālijā. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 12.11.2003.”

(8)

Ierakstu “Barakat Telecommunications Company Limited (arī BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16, ′t Veld, Noord-Holland, Netherlands” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO). Adrese: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somālija. Papildu informācija: birojs Nīderlandē slēgts un nedarbojas kopš 2009. gada augusta. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 9.11.2001.”

(9)

Ierakstu “Ansar al–Islam (alias a) Devotees of Islam, b) Jund al–Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al–Sunna Army, j) Jaish Ansar al–Sunna, k) Ansar al–Sunna). Papildu informācija: atrašanās vieta ziemeļu Irākā. 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā minētais paziņošanas datums: 24.2.2003.” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Ansar al-Islam (alias a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna). Papildu informācija: atrodas un galvenokārt darbojas Irākas ziemeļos, taču klātbūtne jūtama arī Irākas rietumos un centrālajā daļā. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 24.2.2003.”

(10)

Ierakstu “Meadowbrook Investments Limited. Adrese: 44 Upper Belgrave Road, Kliftona, Bristole, BS8 2XN, Apvienotā Karaliste. Papildu informācija: reģistrācijas numurs 05059698” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Meadowbrook Investments Limited . Adrese: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristole, BS8 2XN, Apvienotā Karaliste. Papildu informācija: a) reģistrācijas numurs 05059698; b) saistīta ar Mohammed Benhammedi. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 7.2.2006.”

(11)

Ierakstu “Ozlam Properties Limited. Adrese: 88 Smithdown Road, Liverpūle L7 4JQ, Apvienotā Karaliste. Papildu informācija: reģistrācijas numurs 05258730” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Ozlam Properties Limited . Adrese: 88 Smithdown Road, Liverpūle L7 4JQ, Apvienotā Karaliste. Papildu informācija: a) reģistrācijas numurs 05258730; b) saistīta ar Mohammed Benhammedi. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 7.2.2006.”

(12)

Ierakstu “Sara Properties Limited (aliasSara Properties). Adrese: a) 104 Smithdown Road, Liverpūle, Merseyside L7 4JQ, Apvienotā Karaliste b) 2a Hartington Road, Liverpūle L8 OSG, Apvienotā Karaliste. Papildu informācija: a) tīmekļa vietne: http://www.saraproperties.co.uk, b) reģistrācijas numurs: 4636613” pozīcijā “Juridiskās personas, grupas un organizācijas” aizstāj ar šādu ierakstu:

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adrese: a) 104 Smithdown Road, Liverpūle, Merseyside L7 4JQ, Apvienotā Karaliste; b) 2a Hartington Road, Liverpūle L8 OSG, Apvienotā Karaliste. Papildu informācija: a) reģistrācijas numurs: 4636613; b) saistīta ar Mohammed Benhammedi. Regulas 2.a panta 4. punkta b) apakšpunktā noteiktā diena: 7.2.2006.”


Top