EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0998

Komisijas Regula (ES) Nr. 998/2010 ( 2010. gada 5. novembris ) par atļauju izmantot Enterococcus faecium DSM 7134 kā pārtikas piedevu gaļas cāļiem (atļaujas turētājs Lactosan GmbH & Co KG ) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 290, 6.11.2010, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 193 - 194

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/998/oj

6.11.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 290/22


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 998/2010

(2010. gada 5. novembris)

par atļauju izmantot Enterococcus faecium DSM 7134 kā pārtikas piedevu gaļas cāļiem (atļaujas turētājs Lactosan GmbH & Co KG)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka dzīvnieku barības piedevu izmantošanai jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju preparātam, kas minēts šīs regulas pielikumā. Pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā noteiktās ziņas un dokumenti.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju izmantot Enterococcus faecium DSM 7134 kā barības piedevu cāļu nobarošanai, kuru jāklasificē piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Enterococcus faecium DSM 7134 lietošana atšķirtiem sivēniem un nobarojamām cūkām ir atļauta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 538/2007 (2), sivēnmātēm – ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1521/2007 (3), un pagaidu atļauja uz četriem gadiem bija piešķirta lietošanai gaļas mājputniem ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 521/2005 (4).

(5)

Lai pamatotu pieteikumu atļaujai lietot preparātu gaļas cāļiem, ir iesniegti jauni dati. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“iestāde”) 2010. gada 27. maija atzinumā (5) secināja, ka Enterococcus faecium DSM 7134 ieteiktajos lietošanas apstākļos nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi un ka minētā preparāta izmantošana mērķa sugu dzīvnieku barībā var būt efektīvs līdzeklis, lai uzlabotu to zootehniskos parametrus. Iestāde uzskata, ka nav nepieciešamas īpašas prasības pēcpārdošanas uzraudzības veikšanai. Tā arī pārbaudīja ziņojumu par barībā lietotās dzīvnieku barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā Kopienas references laboratorija.

(6)

Enterococcus faecium DSM 7134 novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādēļ šo preparātu jāļauj lietot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas iekļauts piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizatori”, ir atļauts lietot kā dzīvnieku barības piedevu saskaņā ar minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 5. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  OV L 128, 16.5.2007., 16. lpp.

(3)  OV L 335, 20.12.2007., 24. lpp.

(4)  OV L 84, 2.4.2005., 3. lpp.

(5)  The EFSA Journal 2010; 8(6):1636.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode

Dzīvnieku sugas vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

CFU/kg no kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Zootehnisko piedevu kategorija Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori

4b1841

Lactosan

GmbH & Co KG

Enterococcus faecium

DSM 7134

 

Piedevas sastāvs

Enterococcus faecium DSM 7134 preparāts, kas satur vismaz:

 

pulveri: 1 × 1010 KVV/g no piedevas

 

Granulētā veidā (mikroinkapsulētā formā): 1 × 1010 KVV/g no piedevas

 

Aktīvās vielas raksturojums

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Analīzes metode  (1)

 

Skaitīšanas metode: metode, kurā izmanto žults ensulīna azīda agaru, un saskaita tā izvietojumu uz plāksnītes.

 

Identifikācija: izmantojot lauka gela elektroforēzi (PFGE).

Gaļas cāļi

5 × 108

1.

Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas.

2.

Drīkst izmantot barībā, kas satur atļautos kokcidiostatus: diklazurilu, halofuginona hidrobromīdu, robenidīna hidrohlorīdu, dekokvinātu, lazalocīda A nātrija sāli, amonija maduramicīnu vai monenzīnnātriju.

2020. gada 26. novembris


(1)  Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama Kopienas references laboratorijas tīmekļa vietnē: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


Top