Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22010D0575

2010/575/ES: ES un Jordānijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/2010 ( 2010. gada 16. septembris ), ar kuru groza 3. protokola 15. panta 7. punktu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, attiecībā uz jēdziena “noteiktas izcelsmes produkti” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

OJ L 253, 28.9.2010, p. 60–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/575/oj

28.9.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/60


ES UN JORDĀNIJAS ASOCIĀCIJAS PADOMES LĒMUMS Nr. 1/2010

(2010. gada 16. septembris),

ar kuru groza 3. protokola 15. panta 7. punktu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, attiecībā uz jēdziena “noteiktas izcelsmes produkti” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

(2010/575/ES)

ASOCIĀCIJAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, un jo īpaši tā 3. protokola 39. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīguma, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses (1) (turpmāk “nolīgums”), 3. protokola (2) 15. panta 7. punkts ar konkrētiem nosacījumiem līdz 2009. gada 31. decembrim atļauj muitas nodokļu vai līdzvērtīgu nodevu atmaksu vai atbrīvojumu no tiem.

(2)

Lai uzņēmējiem nodrošinātu skaidrību, ekonomikas ilgtermiņa attīstības prognozējamību un juridisko noteiktību, nolīguma puses ir vienojušās nolīguma 3. protokola 15. panta 7. punkta piemērošanas termiņu pagarināt par trim gadiem no 2010. gada 1. janvāra.

(3)

Turklāt būtu jāpielāgo Jordānijā piemērojamās muitas nodokļu likmes, pielīdzinot tās Eiropas Savienībā spēkā esošajām likmēm.

(4)

Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza nolīguma 3. protokols.

(5)

Ņemot vērā to, ka nolīguma 3. protokola 15. panta 7. punkta piemērošanas periods beidzas 2009. gada 31. decembrī, šis lēmums būtu jāpiemēro no 2010. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīguma, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, 3. protokola 15. panta 7. punktu attiecībā uz jēdziena “noteiktas izcelsmes produkti” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm aizstāj ar šādu punktu:

“7.   Neskarot 1. punktu, Jordānija var piemērot pasākumus saistībā ar muitas nodokļu vai līdzvērtīgu nodevu atmaksu vai ar atbrīvojumu no tiem tādām nenoteiktas izcelsmes izejvielām, kuras neietilpst Harmonizētās sistēmas 1.–24. nodaļā un kuras izmanto noteiktas izcelsmes produktu ražošanā, ievērojot šādus noteikumus:

a)

par produktiem, kas ietilpst Harmonizētās sistēmas 25.–49. un 64.–97. nodaļā, ietur 4 % no muitas nodokļa vai mazāku likmi, ja tāda ir spēkā Jordānijā;

b)

par produktiem, kas ietilpst Harmonizētās sistēmas 50.–63. nodaļā, ietur 8 % no muitas nodokļa vai mazāku likmi, ja tāda ir spēkā Jordānijā.

Šo noteikumu piemēro līdz 2012. gada 31. decembrim, un to var pārskatīt, pusēm savstarpēji vienojoties.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2010. gada 1. janvāra.

Briselē, 2010. gada 16. septembrī

ES un Jordānijas Asociācijas padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. ASHTON


(1)  OV L 283, 26.10.2005., 10. lpp.

(2)  OV L 209, 31.7.2006., 31. lpp.


Top