Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0015(01)

2010/574/ES: Eiropas Centrālās bankas Lēmums ( 2010. gada 21. septembris ) par EFSF aizdevumu dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, pārvaldīšanu (ECB/2010/15)

OJ L 253, 28.9.2010, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 95 - 96

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/574/oj

28.9.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 253/58


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS

(2010. gada 21. septembris)

par EFSF aizdevumu dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, pārvaldīšanu

(ECB/2010/15)

(2010/574/ES)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS VALDE,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus (turpmāk – ECBS Statūti) un jo īpaši to 17. un 21. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar ECBS Statūtu 17. pantu, lai veiktu operācijas, Eiropas Centrālā banka (ECB) var atvērt kontus kredītiestādēm, valsts iestādēm un citiem tirgus dalībniekiem.

(2)

Saskaņā ar ECBS Statūtu 21.1. pantu un 21.2. pantu ECB var darboties kā Savienības iestāžu, struktūru, biroju vai aģentūru, dalībvalstu valdību, reģionālu vai vietēju iestāžu vai citu publisku iestāžu, vai citu publisko tiesību subjektu vai publisku uzņēmumu fiskālais aģents.

(3)

Jāņem vērā EFSF Pamatlīgums starp dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, un European Financial Stability Facility, Société Anonyme (EFSF), Luksemburgā reģistrētu akciju sabiedrību, kuras akcionāri ir dalībvalstis, kuru valūta ir euro. EFSF Pamatlīgums stājās spēkā un kļuva saistošs 2010. gada 4. augustā.

(4)

Saskaņā ar EFSF Pamatlīgumu un saskaņā ar EFSF dibināšanas noteikumiem EFSF aizdevuma līgumu veidā (turpmāk – Aizdevuma līgumi) sniedz finansējumu dalībvalstīm, kuru valūta ir euro, ja šīm dalībvalstīm ir finanšu grūtības un tās ar Eiropas Komisiju noslēgušas saprašanās memorandu par piemērojamās politikas nosacījumiem.

(5)

EFSF Pamatlīguma 3. panta 5. punkts nosaka, ka aizdevumu, ko EFSF piešķīris dalībvalstij, kuras valūta ir euro, izsniedz, izmantojot EFSF un attiecīgās aizdevējas dalībvalsts kontus, kas Aizdevuma līguma mērķiem atvērti ECB. Saskaņā ar EFSF Pamatlīguma 12. panta 2. punktu EFSF var noslēgt līgumu ar ECB, ka tā rīkosies kā EFSF maksājumu aģents, un EFSF var atvērt ECB savus bankas un vērtspapīru kontus.

(6)

Jāparedz noteikumi attiecībā uz EFSF naudas kontu, kurš Eiropas Centrālajā bankā jāatver Aizdevuma līgumu darbības nodrošināšanai,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Naudas konta atvēršana

ECB saskaņā ar EFSF Pamatlīgumu un saistībā ar Aizdevuma līgumiem atver kontu EFSF.

2. pants

Maksājumu saņemšana naudas kontā

ECB maksājumus EFSF naudas kontā vai maksājumus no šā konta pieņem tikai tad, ja maksājumi notiek saistībā ar Aizdevuma līgumiem.

3. pants

Rīkojumu pieņemšana un naudas konta pārvaldīšana

ECB saistībā ar EFSF naudas kontu akceptē tikai EFSF norādījumus vai tādu pārstāvju norādījumus, kurus EFSF savā vārdā rīkoties iecēlis saskaņā ar EFSF Pamatlīgumu, un ECB rīkojas tikai saskaņā ar šādiem norādījumiem. Ja iecelts pārstāvis un ja EFSF lūdzis ECB akceptēt šādu pārstāvi, pārstāvis veic šādas darbības: a) sniedz norādījumus, kas saistīti ar EFSF naudas kontu, un b) ekskluzīvi un pastāvīgi pārvalda šo kontu.

4. pants

Atlikums naudas kontā

Pēc tam, kad izdarīti maksājumi saistībā ar Aizdevuma līgumiem, EFSF naudas kontā nav kredīta atlikuma, kā arī nekādus līdzekļus nepārved uz šo naudas kontu pirms dienas, kurā jāveic maksājumi saistībā ar Aizdevuma līgumiem. EFSF naudas kontā nekad nav debeta atlikuma. Tādēļ no EFSF naudas konta neveic maksājumus, kas pārsniedz šā konta kredīta atlikumu.

5. pants

Atlīdzība

Neierobežojot šā lēmuma 4. panta noteikumus, ja EFSF naudas kontā uz nakti ir kredīta atlikums, ECB par šo atlikumu maksā procentus, kuru likme ir līdzvērtīga ECB noguldījumu iespējai saskaņā ar principu “faktiskais dienu skaits/360” piemērotajai likmei. Naudas kontā veiktos ECB procentu maksājumus neskar šā lēmuma 2. panta noteikumi.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2010. gada 21. septembrī

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


Top