Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0332

Komisijas Regula (ES) Nr. 332/2010 ( 2010. gada 22. aprīlis ), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu attiecībā uz ierakstu par Izraēlu trešo valstu, teritoriju, zonu vai nodalījumu sarakstā (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 102, 23.4.2010, p. 10–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 133 - 141

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/332/oj

23.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/10


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 332/2010

(2010. gada 22. aprīlis),

ar ko groza Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumu attiecībā uz ierakstu par Izraēlu trešo valstu, teritoriju, zonu vai nodalījumu sarakstā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (1), un jo īpaši tās 8. panta ievadfrāzi, 8. panta 1. punkta pirmo daļu un 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 2009. gada 30. novembra Direktīvu 2009/158/EK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Kopienā un to ievešanu no trešām valstīm (2), un jo īpaši tās 24. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2002/99/EK paredz vispārējos dzīvnieku veselības noteikumus, kas reglamentē visus posmus tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanā, pārstrādē un izplatīšanā Savienības teritorijā un ievešanā no trešām valstīm, kuri paredzēti lietošanai pārtikā. Minētajā direktīvā paredzēts ieviest īpašus importa noteikumus katrā trešā valstī vai trešo valstu grupā, ņemot vērā dzīvnieku veselības stāvokli tajās.

(2)

Direktīvā 2009/158/EK paredzēti dzīvnieku veselības nosacījumi, ar ko reglamentē mājputnu un inkubējamo olu tirdzniecību Savienībā un to importu no trešām valstīm. Minētajā direktīvā noteikts, ka mājputni jāieved no trešām valstīm, kuras ir putnu gripas neskartas vai kuras, lai arī tās ir slimības skartas, veic pasākumus tās apkarošanai, kas ir vismaz līdzvērtīgi pasākumiem, kuri noteikti ar attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem.

(3)

Komisijas 2008. gada 8. augusta Regulā (EK) Nr. 798/2008 par to trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksta izveidošanu, no kuriem atļauts importēt un tranzītā caur Kopienu pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus, un par veterinārās sertifikācijas noteikumiem (3) paredzēts, ka preces, uz kurām attiecas minētā regula, var importēt Savienībā un tranzītā caur to pārvadāt tikai no trešām valstīm, teritorijām, zonām un nodalījumiem, kas iekļauti minētās regulas I pielikuma 1. daļas tabulā.

(4)

Saskaņā ar minēto regulu, ja augstas patogenitātes putnu gripas uzliesmojums konstatēts trešā valstī, teritorijā, zonā vai nodalījumā, kas iepriekš bijis šīs slimības neskarts, šī trešā valsts, teritorija, zona vai nodalījums atkal uzskatāmi par augstas patogenitātes putnu gripas neskartiem ar nosacījumu, ka ievēroti konkrēti nosacījumi; minētie nosacījumi ir slimības kontroles nolūkā īstenota sistēmiskas dzīvnieku iznīcināšanas politika, tostarp visās iepriekš inficētajās audzētavās veikta atbilstoša tīrīšana un dezinfekcija. Turklāt trīs mēnešu laikā pēc sistēmiskas dzīvnieku iznīcināšanas politikas pabeigšanas un tīrīšanas un dezinfekcijas ir jāveic putnu gripas uzraudzība saskaņā ar minētās regulas IV pielikuma II daļu.

(5)

Izraēla pašlaik ir iekļauta Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļā kā trešā valsts, kas ir augstas patogenitātes putnu gripas neskarta. Tāpēc mājputnu izcelsmes preču, uz kurām attiecas minētā regula, imports ir atļauts no minētās trešās valsts visas teritorijas.

(6)

Izraēla ir informējusi Komisiju par augsti patogēnās H5N1 apakštipa putnu gripas uzliesmojumu tās teritorijā.

(7)

Apstiprinātā APPG uzliesmojuma dēļ Izraēlas teritoriju vairs nevar uzskatīt par šīs slimības neskartu, un Izraēlas kompetentās veterinārās iestādes attiecīgi ir pārtraukušas izdot veterināros sertifikātus atsevišķu mājputnu izcelsmes preču sūtījumiem. Slimības kontroles nolūkā un lai ierobežotu tās izplatību, Izraēla ir arī īstenojusi sistēmiskas iznīcināšanas politiku.

(8)

Informācija par veiktajiem kontroles pasākumiem ir iesniegta Komisijai. Komisija ir novērtējusi šo informāciju un epidemioloģisko situāciju Izraēlā.

(9)

Izraēlas ātrā un izlēmīgā rīcība, lai ierobežotu slimību, un epidemioloģiskās situācijas novērtējuma pozitīvais rezultāts dod iespēju atsevišķu mājputnu izcelsmes preču importa ierobežojumus attiecināt tikai uz slimības skartajām zonām, kurām Izraēlas veterinārās iestādes noteikušas ierobežojumus augstas patogenitātes putnu gripas uzliesmojuma dēļ.

(10)

Turklāt Izraēla veic putnu gripas uzraudzības pasākumus, kuri atbilst prasībām, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 798/2008 IV pielikuma II daļā.

(11)

Ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas labvēlīgo attīstību un ar to saistītos putnu gripas uzraudzības pasākumus uzliesmojuma apturēšanā, ir lietderīgi līdz 2010. gada 1. maijam noteikt periodu, kura laikā ir apturēta atļauja importam Savienības teritorijā.

(12)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikums.

(13)

Lai īstenotu zonēšanas prasības un tādējādi dotu iespēju pēc iespējas ātrāk atjaunot tirdzniecību, šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļu aizstāj ar tekstu šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 26. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(2)  OV L 343, 22.12.2009., 74. lpp.

(3)  OV L 226, 23.8.2008., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikuma 1. daļu aizstāj ar šādu daļu:

“1.   DAĻA

Trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksts

Trešās valsts vai teritorijas ISO kods un nosaukums

Trešās valsts, teritorijas, zonas vai nodalījuma kods

Trešās valsts, teritorijas, zonas vai nodalījuma apraksts

Veterinārais sertifikāts

Īpašie nosacījumi

Īpašie nosacījumi

Putnu gripas uzraudzības statuss

Putnu gripas vakcinācijas statuss

Salmonellu kontroles statuss

Paraugs(-i)

Papildu garantijas

Beigu datums (1)

Sākuma datums (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albānija

AL-0

Visa valsts

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR – Argentīna

AR-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU – Austrālija

AU-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR – Brazīlija

BR-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Šādas pavalstis:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo un Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

Šādas pavalstis:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina un São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

Šādi federāli apgabali un pavalstis:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina un São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW – Botsvāna

BW-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY – Baltkrievija

BY-0

Visa valsts

EP un E (abi “tikai tranzītam caur ES”)

IX

 

 

 

 

 

 

CA – Kanāda

CA-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

DOC, HEP

 

L, N

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CH – Šveice

CH-0

Visa valsts

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL – Čīle

CL-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN – Ķīna

CN-0

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Shandong province

POU, E

VI

P2

6.2.2004.

 

 

S4

GL – Grenlande

GL-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Honkonga

HK-0

Visa Honkongas īpašās pārvaldes apgabala teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Horvātija

HR-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S2, ST0

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

IL – Izraēla

IL-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

IL-1

Izraēlas teritorija, izņemot IL-2

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

 

IL-2

Izraēlas teritorija, kuras robežas ir šādas:

rietumos –

ceļš Nr. 4,

dienvidos –

ceļš Nr. 5812, kas savienojas ar ceļu Nr. 5815,

austrumos –

drošības siena līdz ceļam Nr. 6513,

ziemeļos –

ceļš Nr. 6513 līdz tā krustojumam ar ceļu Nr. 65.

No šā punkta taisnā līnijā līdz ieejai Givat Nili un no turienes taisnā līnijā līdz ceļu Nr. 652 un 4 krustojumam.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

26.1.2010.

1.5.2010.

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

26.1.2010.

1.5.2010.

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

26.1.2010.

1.5.2010.

 

 

S4

IN – Indija

IN-0

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Islande

IS-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR – Korejas Republika

KR-0

Visa valsts

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME – Melnkalne

ME-O

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagaskara

MG-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Malaizija

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Rietumu pussala

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004.

 

 

 

S4

MK –

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika (4)

MK-0 (4)

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Meksika

MX-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – Namībija

NA-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC – Jaunkaledonija

NC-0

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Jaunzēlande

NZ-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM – Senpjēra un Mikelona

PM-0

Visa teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Serbija (5)

RS-0 (5)

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Krievija

RU-0

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapūra

SG-0

Visa valsts

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Taizeme

TH-0

Visa valsts

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004.

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004.

 

 

 

S4

TN – Tunisija

TN-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR – Turcija

TR-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US – Amerikas Savienotās Valstis

US-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

UY – Urugvaja

UY-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA – Dienvidāfrika

ZA-0

Visa valsts

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW – Zimbabve

ZW-0

Visa valsts

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4


(1)  Preces, tostarp tādas, kas pārvadātas atklātā jūrā, kuras ražotas pirms šā datuma, atļauts ievest Savienībā 90 dienas pēc šā datuma.

(2)  Savienībā atļauts ievest tikai preces, kas ražotas pēc šā datuma.

(3)  Saskaņā ar nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (OV L 114, 30.4.2002., 132. lpp.).

(4)  Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika: pagaidu kods, kas neietekmē valsts nomenklatūru, par kuru tiks panākta vienošanās pēc tam, kad būs pabeigtas sarunas par šo jautājumu, kuras patlaban norisinās Apvienoto Nāciju Organizācijā.

(5)  Neietverot Kosovu Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija 1244. rezolūcijas izpratnē.”


Top