Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0331

Komisijas Regula (ES) Nr. 331/2010 ( 2010. gada 22. aprīlis ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1580/2007 attiecībā uz apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu gurķiem un ķiršiem (izņemot skābos ķiršus)

OJ L 102, 23.4.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2011; Atcelts ar 32011R0543

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/331/oj

23.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 102/8


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 331/2010

(2010. gada 22. aprīlis),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1580/2007 attiecībā uz apjomiem, kuri iedarbina papildu nodokļu uzlikšanas mehānismu gurķiem un ķiršiem (izņemot skābos ķiršus)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 143. panta b) punktu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), ir paredzēta tās XVII pielikumā uzskaitīto produktu importa uzraudzība. Šī uzraudzība jāveic atbilstīgi kārtībai, kas paredzēta 308.d pantā Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (3).

(2)

Lai piemērotu 5. panta 4. punktu Līgumā par lauksaimniecību (4), kas noslēgts daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtas ietvaros, un pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem datiem par 2007., 2008. un 2009. gadu, ir jāpielāgo apjomi, kas iedarbina papildu nodokļu mehānismu attiecībā uz gurķiem un ķiršiem (izņemot skābos ķiršus).

(3)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1580/2007.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1580/2007 XVII pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2010. gada 1. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 22. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.

(3)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.

(4)  OV L 336, 23.12.1994., 22. lpp.


PIELIKUMS

“XVII PIELIKUMS

PAPILDU IEVEDMUITAS NODOKĻI: IV SADAĻA, II NODAĻA, 2. IEDAĻA

Neskarot kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumus, uzskata, ka preču apraksta formulējumam ir vienīgi orientējoša nozīme. Šajā pielikumā papildu nodokļu piemērojuma jomu nosaka pēc tādiem KN kodiem, kādi tie ir šīs regulas pieņemšanas brīdī.

Kārtas numurs

KN kods

Preču nosaukums

Piemērošanas laiks

Apjoms, kas iedarbina papildu nodokļu mehānismu (tonnās)

78.0015

0702 00 00

Tomāti

No 1. oktobra līdz 31. maijam

415 907

78.0020

No 1. jūnija līdz 30. septembrim

40 107

78.0065

0707 00 05

Gurķi

No 1. maija līdz 31. oktobrim

11 879

78.0075

No 1. novembra līdz 30. aprīlim

18 611

78.0085

0709 90 80

Artišoki

No 1. novembra līdz 30. jūnijam

8 866

78.0100

0709 90 70

Cukīni

No 1. janvāra līdz 31. decembrim

55 369

78.0110

0805 10 20

Apelsīni

No 1. decembra līdz 31. maijam

355 386

78.0120

0805 20 10

Klementīni

No 1. novembra līdz februāra beigām

529 006

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarīni (tostarp tanžerīni un sacumas); vilkingi un tamlīdzīgi citrusaugu hibrīdu augļi

No 1. novembra līdz februāra beigām

96 377

78.0155

0805 50 10

Citroni

No 1. jūnija līdz 31. decembrim

334 680

78.0160

No 1. janvāra līdz 31. maijam

62 311

78.0170

0806 10 10

Galda vīnogas

No 21. jūlija līdz 20. novembrim

89 140

78.0175

0808 10 80

Āboli

No 1. janvāra līdz 31. augustam

829 840

78.0180

No 1. septembra līdz 31. decembrim

884 648

78.0220

0808 20 50

Bumbieri

No 1. janvāra līdz 30. aprīlim

224 927

78.0235

No 1. jūlija līdz 31. decembrim

38 957

78.0250

0809 10 00

Aprikozes

No 1. jūnija līdz 31. jūlijam

5 785

78.0265

0809 20 95

Ķirši, izņemot skābos ķiršus

No 21. maija līdz 10. augustam

90 511

78.0270

0809 30

Persiki, tostarp gludie persiki un nektarīni

No 11. jūnija līdz 30. septembrim

131 459

78.0280

0809 40 05

Plūmes

No 11. jūnija līdz 30. septembrim

129 925”


Top