EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0219

2010/219/: Komisijas Lēmums ( 2010. gada 16. aprīlis), ar ko atceļ Lēmumu 2006/236/EK par īpašiem nosacījumiem attiecībā uz zvejniecības produktiem, kas ievesti no Indonēzijas un paredzēti lietošanai cilvēku uzturā (izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2354) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 97, 17.4.2010, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/219/oj

17.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 97/16


KOMISIJAS LĒMUMS

(2010. gada 16. aprīlis),

ar ko atceļ Lēmumu 2006/236/EK par īpašiem nosacījumiem attiecībā uz zvejniecības produktiem, kas ievesti no Indonēzijas un paredzēti lietošanai cilvēku uzturā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2010) 2354)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2010/219/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (1), un jo īpaši tās 22. panta 6. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (2), un jo īpaši tās 53. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 21. marta Lēmums 2006/236/EK par īpašiem nosacījumiem attiecībā uz zvejniecības produktiem, kas ievesti no Indonēzijas un paredzēti lietošanai cilvēku uzturā (3), tika pieņemts pēc tam, kad Eiropas Komisijas pārbaudes apmeklējumā Indonēzijā atklāja nopietnus trūkumus minētajā trešā valstī saistībā ar zvejniecības produktu higiēnu, veicot pārkraušanu.

(2)

Lēmumu 2006/236/EK grozīja ar Komisijas Lēmumu 2008/660/EK (4), kurā atjaunoja prasību par Indonēzijas izcelsmes zvejniecības produktu testēšanu, lai noteiktu histamīna un smago metālu klātbūtni akvakultūras produktos.

(3)

Lēmumā 2006/236/EK paredzēts, ka dalībvalstīm jānodrošina, lai katram no Indonēzijas importētajam zvejniecības produktu sūtījumam (izņemot akvakultūras izcelsmes produktus) tiktu veikti vajadzīgie testi, kas garantētu, ka produktos nav pārsniegts noteiktais maksimāli pieļaujamais smago metālu līmenis.

(4)

Lēmumā 2006/236/EK arī paredzēts, ka tas jāpārskata, ņemot vērā kompetento Indonēzijas iestāžu sniegtās garantijas un pamatojoties uz dalībvalstu veikto testu rezultātiem.

(5)

To testu rezultāti, ko dalībvalstis veikušas no Indonēzijas importētajiem zvejniecības produktiem, ir labvēlīgi attiecībā uz smagajiem metāliem. Turklāt Indonēzija ir sniegusi Komisijai vajadzīgās garantijas. Tāpēc vairs nav jāveic smago metālu testi katram zvejniecības produktu sūtījumam.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāatceļ Lēmums 2006/236/EK.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo atceļ Lēmumu 2006/236/EK.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2010. gada 16. aprīlī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

John DALLI


(1)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.

(2)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(3)  OV L 83, 22.3.2006., 16. lpp.

(4)  OV L 215, 12.8.2008., 6. lpp.


Top