Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0765

2009/765/EK: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 15. oktobris ) par Francijas iesniegto pieprasījumu piešķirt atbrīvojumu no transportlīdzekļu nodokļa noteikumiem atbilstīgi 6. panta 2. punkta b) apakšpunktam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 7761) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 274, 20.10.2009, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/765/oj

20.10.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 274/30


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 15. oktobris)

par Francijas iesniegto pieprasījumu piešķirt atbrīvojumu no transportlīdzekļu nodokļa noteikumiem atbilstīgi 6. panta 2. punkta b) apakšpunktam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 7761)

(Autentisks ir tikai teksts franču valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/765/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 17. jūnija Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (1) un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Kā noteikts 6. panta 2. punkta b) apakšpunktā Direktīvā 1999/62/EK, dalībvalstis var piemērot samazinātas nodokļu likmes vai atbrīvojumus transportlīdzekļiem, kuru kustībai pa to reģistrācijas dalībvalsts publiskās lietošanas autoceļiem ir gadījuma raksturs un kurus izmanto fiziskās vai juridiskās personas, kuru galvenā nodarbošanās nav kravu pārvadāšana, – ar nosacījumu, ka šo transportlīdzekļu veiktie pārvadājumi nerada konkurences kropļojumus. Samazinātas nodokļu likmes vai atbrīvojumus drīkst piemērot ar Komisijas atļauju.

(2)

Francija ir pieprasījusi Komisijai atjaunot līdz 2014. gada 31. decembrim Komisijas Lēmumā 2005/449/EK (2) paredzēto nolīgumu par atbrīvojumu no transportlīdzekļu nodokļa atbilstīgi Direktīvai 1999/62/EK attiecībā uz transportlīdzekļiem, kuru masa ir 12 tonnas vai vairāk un kurus izmanto vienīgi saistībā ar sabiedriskajiem un rūpnieciskajiem darbiem Francijā.

(3)

Direktīvas 1999/62/EK 6. panta 2. punkta b) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir izpildīti, jo šos transportlīdzekļus pastāvīgi neizmanto uz koplietošanas ceļiem, nedz arī preču pārvadāšanai, turklāt to atbrīvošana no transportlīdzekļu nodokļa nerada konkurences kropļojumu, jo šos transportlīdzekļus var izmantot vienīgi to preču pārvadāšanai, kuras ir tajos pastāvīgi uzstādītas un ko izmanto darbībām, kurām tās ir paredzētas.

(4)

Lai sniegtu Komisijai iespēju izskatīt pieteikumu atbrīvošanai no transportlīdzekļu nodokļa noteikumiem, atļauja jāpiešķir uz ierobežotu laikposmu.

(5)

Tāpēc Francijas pieprasītais atbrīvojums ir jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Komisija ar šo sniedz atļauju līdz 2014. gada 31. decembrim atbilstīgi Direktīvas 1999/62/EK 6. panta 2. punkta b) apakšpunktam piešķirt atbrīvojumu no transportlīdzekļu nodokļa turpmāk norādītajiem transportlīdzekļiem, kuru masa ir 12 tonnas vai vairāk un kurus izmanto vienīgi pastāvīgi uzstādīta aprīkojuma pārvadāšanai sabiedriskiem un rūpnieciskiem darbiem Francijā:

1)

pašgājēji pacēlējmehānismi un kraušanas iekārtas (celtņi, kas pastāvīgi uzstādīti uz šasijas);

2)

pārvietojami sūkņi vai sūkņu stacijas, kas pastāvīgi uzstādītas uz šasijas;

3)

pārvietojami motorkompresori, kas pastāvīgi uzstādīti uz šasijas;

4)

betona maisītāji un betona sūkņi, kas pastāvīgi uzstādīti uz šasijas (izņemot betonvedējus-maisītājus betona masas transportēšanai);

5)

pārvietojami ģeneratoragregāti, kas pastāvīgi uzstādīti uz šasijas;

6)

pārvietojamas urbšanas mašīnas, kas pastāvīgi uzstādītas uz šasijas.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Francijas Republikai.

Briselē, 2009. gada 15. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja vietnieks

Antonio TAJANI


(1)  OV L 187, 20.7.1999., 42. lpp.

(2)  OV L 158, 21.6.2005., 23. lpp.


Top