Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0764

2009/764/EK: Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums ( 2009. gada 16. septembris ) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 28. punktu

OJ L 274, 20.10.2009, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/764/oj

20.10.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 274/28


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

(2009. gada 16. septembris)

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 28. punktu

(2009/764/EK)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (1) un jo īpaši tā 28. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi (2) un jo īpaši tās 12. panta 3. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds (EGF) tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu atlaistiem darbiniekiem, kurus skar pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālu izmaiņu sekas, un lai palīdzētu viņiem reintegrēties darba tirgū.

(2)

Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu šā fonda līdzekļus drīkst izmantot ne vairāk kā EUR 500 miljonu apmērā gadā.

(3)

Spānija 2008. gada 29. decembrī iesniedza pieteikumu izmantot EGF līdzekļus saistībā ar darbinieku skaita samazināšanu tekstila nozarē. Šis pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 1927/2006 10. pantā minētajām prasībām par finansiālā ieguldījuma noteikšanu. Tāpēc Komisija ierosina izmantot līdzekļus EUR 3 306 750 apmērā.

(4)

Portugāle 2009. gada 23. janvārī iesniedza pieteikumu izmantot EGF līdzekļuss aistībā ar darbinieku skaita samazināšanu tekstila nozarē. Šis pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 1927/2006 10. pantā minētajām prasībām par finansiālā ieguldījuma noteikšanu. Tāpēc Komisija ierosina izmantot līdzekļus EUR 832 800 apmērā.

(5)

Tādēļ jāizmanto EGF līdzekļi, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu saistībā ar Spānijas un Portugāles iesniegtajiem pieteikumiem,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Eiropas Savienības 2009. finanšu gada vispārējā budžeta ietvaros Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļus izmanto, lai nodrošinātu summu EUR 4 139 550 apmērā saistību un maksājumu apropriācijām.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Strasbūrā, 2009. gada 16. septembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

J. BUZEK

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

C. MALMSTRÖM


(1)  OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)  OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.


Top