Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0581

2009/581/EK: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 29. jūlijs ) par Kopienas finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Klopenburgā, Vācijā, 2008. gada decembrī un 2009. gada janvārī (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 5869)

OJ L 198, 30.7.2009, p. 83–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/581/oj

30.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 198/83


KOMISIJAS LĒMUMS

(2009. gada 29. jūlijs)

par Kopienas finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem putnu gripas apkarošanai Klopenburgā, Vācijā, 2008. gada decembrī un 2009. gada janvārī

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 5869)

(Autentisks ir tikai teksts vācu valodā)

(2009/581/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 3. panta 3. punktu un 3.a panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Putnu gripa ir vīrusa izraisīta mājputnu un citu nebrīvē turētu putnu infekcijas slimība, kura būtiski ietekmē mājputnu audzēšanas rentabilitāti, un līdz ar to tiek traucēta Kopienas iekšējā tirdzniecība un eksports uz trešām valstīm.

(2)

Putnu gripas uzliesmojuma gadījumā ir risks, ka slimības ierosinātājs varētu izplatīties uz citām mājputnu saimniecībām attiecīgajā dalībvalstī, kā arī uz citām dalībvalstīm un trešām valstīm, tirgojoties ar dzīviem mājputniem vai to produktiem.

(3)

Padomes 2005. gada 20. decembra Direktīvā 2005/94/EK, ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei (2), paredzēti pasākumi, kuri dalībvalstīm slimības uzliesmojuma gadījumā nekavējoties jāīsteno steidzamības kārtā, lai novērstu vīrusa tālāku izplatību.

(4)

Lēmumā 90/424/EEK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Kopienas finansiālo atbalstu īpašiem veterināriem pasākumiem, tostarp ārkārtas pasākumiem. Saskaņā ar minētā lēmuma 3.a pantu dalībvalstis saņem finansiālu atbalstu par izmaksām saistībā ar konkrētiem pasākumiem putnu gripas izskaušanai.

(5)

Lēmuma 90/424/EEK 3.a panta 3. punkta pirmajā un otrajā ievilkumā paredzēti noteikumi par to, cik lielu procentuālo daļu no dalībvalsts izmaksām atļauts segt no Kopienas finansiālā atbalsta.

(6)

Kopienas finansiālo atbalstu ārkārtas pasākumiem putnu gripas izskaušanai izmaksā saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti Komisijas 2005. gada 28. februāra Regulā (EK) Nr. 349/2005, ar ko paredz noteikumus Kopienas finansējuma piešķiršanai ārkārtas pasākumiem un cīņai pret noteiktām dzīvnieku slimībām atbilstīgi Padomes Lēmumam 90/424/EEK (3).

(7)

Klopenburgā, Vācijā, 2008. gada decembrī un 2009. gada janvārī ir konstatēti putnu gripas uzliesmojumi. Vācija veica pasākumus saskaņā ar Direktīvu 2005/94/EK šo uzliesmojumu apkarošanai.

(8)

Vācija ir pilnībā izpildījusi Lēmuma 90/424/EEK 3. panta 3. punktā un Regulas (EK) Nr. 349/2005 6. pantā paredzētos tehniskos un administratīvos pienākumus.

(9)

Vācija 2009. gada 5. februārī un 2009. gada 6. martā iesniedza aprēķinu par izdevumiem, kas radušies, veicot putnu gripas izskaušanas pasākumus.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Kopienas finansiālais atbalsts Vācijai

Vācijai var piešķirt Kopienas finansiālo atbalstu par izmaksām, kas šai dalībvalstij radušās, veicot Lēmuma 90/424/EEK 3.a panta 2. un 3. punktā minētos pasākumus, lai Klopenburgā 2008. gada decembrī un 2009. gada janvārī apkarotu putnu gripu.

2. pants

Maksāšanas kārtība

Pirmo maksājumu EUR 2 000 000 apmērā izmaksā kā daļu no 1. pantā paredzētā Kopienas finansiālā atbalsta.

3. pants

Adresāts

Šis lēmums ir adresēts Vācijas Federatīvajai Republikai.

Briselē, 2009. gada 29. jūlijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp.

(2)  OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.

(3)  OV L 55, 1.3.2005., 12. lpp.


Top