Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_198_R_0039_01

2009/574/EK: Padomes Lēmums ( 2008. gada 28. novembris ) par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Barbadosu, Belizu, Kongo Republiku, Kotdivuāras Republiku, Fidži Republiku, Gajānas Kooperatīvo Republiku, Jamaiku, Kenijas Republiku, Madagaskaras Republiku, Malāvijas Republiku, Maurīcijas Republiku, Mozambikas Republiku, Sentkitsas un Nevisas Federāciju, Surinamas Republiku, Svazilendas Karalisti, Tanzānijas Savienoto Republiku, Trinidādas un Tobāgo Republiku, Ugandas Republiku, Zambijas Republiku un Zimbabves Republiku par garantētajām niedru cukura cenām 2006./2007., 2007./2008., 2008./2009. gada un 2009. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. septembra piegādes termiņam un Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Indijas Republiku par garantētajām niedru cukura cenām tiem pašiem piegādes termiņiem
Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Barbadosu, Belizu, Kongo Republiku, Kotdivuāras Republiku, Fidži Republiku, Gajānas Kooperatīvo Republiku, Jamaiku, Kenijas Republiku, Madagaskaras Republiku, Malāvijas Republiku, Maurīcijas Republiku, Mozambikas Republiku, Sentkitsas un Nevisas Federāciju, Surinamas Republiku, Svazilendas Karalisti, Tanzānijas Savienoto Republiku, Trinidādas un Tobāgo Republiku, Ugandas Republiku, Zambijas Republiku un Zimbabves Republiku par garantētajām niedru cukura cenām 2006./2007., 2007./2008., 2008./2009. gada un 2009. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. septembra piegādes termiņam
Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Indijas Republiku par garantētajām niedru cukura cenām 2006./2007., 2007./2008., 2008./2009. gada un 2009. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. septembra piegādes termiņam

OJ L 198, 30.7.2009, p. 39–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.7.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 198/39


PADOMES LĒMUMS

(2008. gada 28. novembris)

par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Barbadosu, Belizu, Kongo Republiku, Kotdivuāras Republiku, Fidži Republiku, Gajānas Kooperatīvo Republiku, Jamaiku, Kenijas Republiku, Madagaskaras Republiku, Malāvijas Republiku, Maurīcijas Republiku, Mozambikas Republiku, Sentkitsas un Nevisas Federāciju, Surinamas Republiku, Svazilendas Karalisti, Tanzānijas Savienoto Republiku, Trinidādas un Tobāgo Republiku, Ugandas Republiku, Zambijas Republiku un Zimbabves Republiku par garantētajām niedru cukura cenām 2006./2007., 2007./2008., 2008./2009. gada un 2009. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. septembra piegādes termiņam un Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Indijas Republiku par garantētajām niedru cukura cenām tiem pašiem piegādes termiņiem

(2009/574/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 133. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu,

ņemot vērā Komisijas ieteikumu,

tā kā:

(1)

Notiek ĀKK–EK Partnerattiecību nolīguma (1) V pielikumam pievienotā 3. protokola par ĀKK cukuru un Nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Indijas Republiku par niedru cukuru (2) īstenošana saskaņā ar abu nolīgumu 1. panta 2. punktu atbilstoši cukura tirgus kopīgās organizācijas pārvaldībai.

(2)

Būtu jāapstiprina nolīgumi vēstuļu apmaiņas veidā starp Kopienu un protokolā minētajām valstīm, no vienas puses, un Indijas Republiku, no otras puses, par garantētajām niedru cukura cenām 2006./2007., 2007./2008., 2008./2009. gada un 2009. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. septembra piegādes termiņam,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Barbadosu, Belizu, Kongo Republiku, Kotdivuāras Republiku, Fidži Republiku, Gajānas Kooperatīvo Republiku, Jamaiku, Kenijas Republiku, Madagaskaras Republiku, Malāvijas Republiku, Maurīcijas Republiku, Mozambikas Republiku, Sentkitsas un Nevisas Federāciju, Surinamas Republiku, Svazilendas Karalisti, Tanzānijas Savienoto Republiku, Trinidādas un Tobāgo Republiku, Ugandas Republiku, Zambijas Republiku un Zimbabves Republiku par garantētajām niedru cukura cenām 2006./2007., 2007./2008., 2008./2009. gada un 2009. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. septembra piegādes termiņam un Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Indijas Republiku par garantētajām niedru cukura cenām 2006./2007., 2007./2008., 2008./2009. gada un 2009. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. septembra piegādes termiņam.

Šo nolīgumu teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas tiesīgas parakstīt nolīgumus, lai tie kļūtu saistoši Kopienai.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2008. gada 28. novembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. BARNIER


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(2)  OV L 190, 23.7.1975., 35. lpp.


NOLĪGUMS

vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Barbadosu, Belizu, Kongo Republiku, Kotdivuāras Republiku, Fidži Republiku, Gajānas Kooperatīvo Republiku, Jamaiku, Kenijas Republiku, Madagaskaras Republiku, Malāvijas Republiku, Maurīcijas Republiku, Mozambikas Republiku, Sentkitsas un Nevisas Federāciju, Surinamas Republiku, Svazilendas Karalisti, Tanzānijas Savienoto Republiku, Trinidādas un Tobāgo Republiku, Ugandas Republiku, Zambijas Republiku un Zimbabves Republiku par garantētajām niedru cukura cenām 2006./2007., 2007./2008., 2008./2009. gada un 2009. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. septembra piegādes termiņam

Briselē, 2009. gada 2. jūlijā

Godātais kungs!

ĀKK–EK Partnerattiecību nolīguma V pielikumam pievienotajā 3. protokolā par ĀKK cukuru minēto ĀKK valstu pārstāvji un Komisijas pārstāvji, rīkojoties Eiropas Kopienas vārdā, saskaņā ar minētā protokola nosacījumiem ir vienojušies par turpmāko.

Piegādes termiņam no 2006. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam Cukura protokola 5. panta 4. punktā minētās garantētās cenas intervences nolūkā atbilstoši protokola 6. panta nosacījumiem ir šādas:

a)

par jēlcukuru: EUR 496,8 par tonnu;

b)

par balto cukuru: EUR 631,9 par tonnu.

Piegādes termiņam no 2007. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. jūnijam Cukura protokola 5. panta 4. punktā minētās garantētās cenas intervences nolūkā atbilstoši protokola 6. panta nosacījumiem ir šādas:

a)

par jēlcukuru: EUR 496,8 par tonnu;

b)

par balto cukuru: EUR 631,9 par tonnu.

Piegādes termiņam no 2008. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. jūnijam Cukura protokola 5. panta 4. punktā minētās garantētās cenas intervences nolūkā atbilstoši protokola 6. panta nosacījumiem ir šādas:

— 1)

no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim:

a)

par jēlcukuru: EUR 496,8 par tonnu;

b)

par balto cukuru: EUR 631,9 par tonnu;

— 2)

no 2008. gada 1. oktobra līdz 2009. gada 30. jūnijam:

a)

par jēlcukuru: EUR 448,8 par tonnu;

b)

par balto cukuru: EUR 541,5 par tonnu.

Piegādes termiņam no 2009. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. septembrim Cukura protokola 5. panta 4. punktā minētās garantētās cenas intervences nolūkā atbilstoši protokola 6. panta nosacījumiem ir šādas:

a)

par jēlcukuru: EUR 448,8 par tonnu;

b)

par balto cukuru: EUR 541,5 par tonnu.

Šīs cenas attiecas uz standarta kvalitātes cukuru, kas ir definēts Kopienas tiesību aktos, neiepakotu, CIF franko no Kopienas ostām Eiropā. Šādu cenu ieviešana nekādā veidā neskar Līgumslēdzēju pušu attiecīgo nostāju saistībā ar principiem, kas attiecas uz garantēto cenu noteikšanu.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet šīs vēstules saņemšanu un to, ka šī vēstule un Jūsu atbilde kopā veido nolīgumu starp Jūsu valdību un Eiropas Kopienu.

Lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!

Eiropas Kopienas vārdā

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje

Kelt Brüsszelben,

Magħmula fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

 

Briselē, 2009. gada 2. jūlijā

Godātais kungs!

Man ir tas gods apstiprināt, ka ir saņemta Jūsu šodienas vēstule, kuras teksts ir šāds:

“ĀKK–EK Partnerattiecību nolīguma V pielikumam pievienotajā 3. protokolā par ĀKK cukuru minēto ĀKK valstu pārstāvji un Komisijas pārstāvji, rīkojoties Eiropas Kopienas vārdā, saskaņā ar minētā protokola nosacījumiem ir vienojušies par turpmāko.

Piegādes termiņam no 2006. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam Cukura protokola 5. panta 4. punktā minētās garantētās cenas intervences nolūkā atbilstoši protokola 6. panta nosacījumiem ir šādas:

a)

par jēlcukuru: EUR 496,8 par tonnu;

b)

par balto cukuru: EUR 631,9 par tonnu.

Piegādes termiņam no 2007. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. jūnijam Cukura protokola 5. panta 4. punktā minētās garantētās cenas intervences nolūkā atbilstoši protokola 6. panta nosacījumiem ir šādas:

a)

par jēlcukuru: EUR 496,8 par tonnu;

b)

par balto cukuru: EUR 631,9 par tonnu.

Piegādes termiņam no 2008. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. jūnijam Cukura protokola 5. panta 4. punktā minētās garantētās cenas intervences nolūkā atbilstoši protokola 6. panta nosacījumiem ir šādas:

— 1)

no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim:

a)

par jēlcukuru: EUR 496,8 par tonnu;

b)

par balto cukuru: EUR 631,9 par tonnu;

— 2)

no 2008. gada 1. oktobra līdz 2009. gada 30. jūnijam:

a)

par jēlcukuru: EUR 448,8 par tonnu;

b)

par balto cukuru: EUR 541,5 par tonnu.

Piegādes termiņam no 2009. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. septembrim Cukura protokola 5. panta 4. punktā minētās garantētās cenas intervences nolūkā atbilstoši protokola 6. panta nosacījumiem ir šādas:

a)

par jēlcukuru: EUR 448,8 par tonnu;

b)

par balto cukuru: EUR 541,5 par tonnu.

Šīs cenas attiecas uz standarta kvalitātes cukuru, kas ir definēts Kopienas tiesību aktos, neiepakotu, CIF franko no Kopienas ostām Eiropā. Šādu cenu ieviešana nekādā veidā neskar Līgumslēdzēju pušu attiecīgo nostāju saistībā ar principiem, kas attiecas uz garantēto cenu noteikšanu.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet šīs vēstules saņemšanu un to, ka šī vēstule un Jūsu atbilde kopā veido nolīgumu starp Jūsu valdību un Eiropas Kopienu.”

Man ir tas gods apstiprināt, ka mana valdība piekrīt Jūsu vēstulē izklāstītajam.

Lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!

3. protokolā minēto attiecīgo ĀKK valstu valdību vārdā

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje

Kelt Brüsszelben,

Magħmula fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

For the Government of Barbados

Image

For the Government of Belize

Image

Pour le gouvernement de la République du Congo

Image

Pour le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire

Image

For the Government of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Image

For the Government of the Cooperative Republic of Guyana

Image

For the Government of Jamaica

Image

For the Government of the Republic of Kenya

Image

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

Image

For the Government of the Republic of Malawi

Image

Pour le gouvernement de la République de Maurice

Image

For the Government of the Republic of Mozambique

Image

For the Government of Saint Kitts and Nevis

Image

For the Government of the Republic of Suriname

Image

For the Government of the Kingdom of Swaziland

Image

For the Government of the United Republic of Tanzania

Image

For the Government of the Republic of Trinidad and Tobago

Image

For the Government of the Republic of Uganda

Image

For the Government of the Republic of Zambia

Image

For the Government of the Republic of Zimbabwe

Image

 


NOLĪGUMS

vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu un Indijas Republiku par garantētajām niedru cukura cenām 2006./2007., 2007./2008., 2008./2009. gada un 2009. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. septembra piegādes termiņam

Godātais kungs!

Indijas pārstāvji un Komisijas pārstāvji, rīkojoties Eiropas Kopienas vārdā, saskaņā Eiropas Kopienas un Indijas Republikas Nolīguma par niedru cukuru 5. panta 4. punktā paredzētajām sarunām ir vienojušies par turpmāko.

Piegādes termiņam no 2006. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam Cukura nolīguma 5. panta 4. punktā minētās garantētās cenas intervences nolūkā atbilstoši nolīguma 6. panta nosacījumiem ir šādas:

a)

par jēlcukuru: EUR 496,8 par tonnu;

b)

par balto cukuru: EUR 631,9 par tonnu.

Piegādes termiņam no 2007. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. jūnijam Cukura nolīguma 5. panta 4. punktā minētās garantētās cenas intervences nolūkā atbilstoši nolīguma 6. panta nosacījumiem ir šādas:

a)

par jēlcukuru: EUR 496,8 par tonnu;

b)

par balto cukuru: EUR 631,9 par tonnu.

Piegādes termiņam no 2008. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. jūnijam Cukura nolīguma 5. panta 4. punktā minētās garantētās cenas intervences nolūkā atbilstoši nolīguma 6. panta nosacījumiem ir šādas:

— 1)

no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim:

a)

par jēlcukuru: EUR 496,8 par tonnu;

b)

par balto cukuru: EUR 631,9 par tonnu;

— 2)

no 2008. gada 1. oktobra līdz 2009. gada 30. jūnijam:

a)

par jēlcukuru: EUR 448,8 par tonnu;

b)

par balto cukuru: EUR 541,5 par tonnu.

Piegādes termiņam no 2009. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. septembrim Cukura nolīguma 5. panta 4. punktā minētās garantētās cenas intervences nolūkā atbilstoši nolīguma 6. panta nosacījumiem ir šādas:

a)

par jēlcukuru: EUR 448,8 par tonnu;

b)

par balto cukuru: EUR 541,5 par tonnu.

Šīs cenas attiecas uz standarta kvalitātes cukuru, kas ir definēts Kopienas tiesību aktos, neiepakotu, CIF franko no Kopienas ostām Eiropā. Šādu cenu ieviešana nekādā veidā neskar Līgumslēdzēju pušu attiecīgo nostāju saistībā ar principiem, kas attiecas uz garantēto cenu noteikšanu.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet šīs vēstules saņemšanu un to, ka šī vēstule un Jūsu atbilde kopā veido nolīgumu starp Jūsu valdību un Eiropas Kopienu.

Lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje

Kelt Brüsszelben,

Magħmula fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

 

Godātais kungs!

Man ir tas gods apstiprināt, ka ir saņemta Jūsu šodienas vēstule, kuras teksts ir šāds:

“Indijas pārstāvji un Komisijas pārstāvji, rīkojoties Eiropas Kopienas vārdā, saskaņā Eiropas Kopienas un Indijas Republikas Nolīguma par niedru cukuru 5. panta 4. punktā paredzētajām sarunām ir vienojušies par turpmāko.

Piegādes termiņam no 2006. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 30. jūnijam Cukura nolīguma 5. panta 4. punktā minētās garantētās cenas intervences nolūkā atbilstoši nolīguma 6. panta nosacījumiem ir šādas:

a)

par jēlcukuru: EUR 496,8 par tonnu;

b)

par balto cukuru: EUR 631,9 par tonnu.

Piegādes termiņam no 2007. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. jūnijam Cukura nolīguma 5. panta 4. punktā minētās garantētās cenas intervences nolūkā atbilstoši nolīguma 6. panta nosacījumiem ir šādas:

a)

par jēlcukuru: EUR 496,8 par tonnu;

b)

par balto cukuru: EUR 631,9 par tonnu.

Piegādes termiņam no 2008. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. jūnijam Cukura nolīguma 5. panta 4. punktā minētās garantētās cenas intervences nolūkā atbilstoši nolīguma 6. panta nosacījumiem ir šādas:

— 1)

no 2008. gada 1. jūlija līdz 2008. gada 30. septembrim:

a)

par jēlcukuru: EUR 496,8 par tonnu;

b)

par balto cukuru: EUR 631,9 par tonnu;

— 2)

no 2008. gada 1. oktobra līdz 2009. gada 30. jūnijam:

a)

par jēlcukuru: EUR 448,8 par tonnu;

b)

par balto cukuru: EUR 541,5 par tonnu.

Piegādes termiņam no 2009. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. septembrim Cukura nolīguma 5. panta 4. punktā minētās garantētās cenas intervences nolūkā atbilstoši nolīguma 6. panta nosacījumiem ir šādas:

a)

par jēlcukuru: EUR 448,8 par tonnu;

b)

par balto cukuru: EUR 541,5 par tonnu.

Šīs cenas attiecas uz standarta kvalitātes cukuru, kas ir definēts Kopienas tiesību aktos, neiepakotu, CIF franko no Kopienas ostām Eiropā. Šādu cenu ieviešana nekādā veidā neskar Līgumslēdzēju pušu attiecīgo nostāju saistībā ar principiem, kas attiecas uz garantēto cenu noteikšanu.

Būšu pateicīgs, ja apstiprināsiet šīs vēstules saņemšanu un to, ka šī vēstule un Jūsu atbilde kopā veido nolīgumu starp Jūsu valdību un Eiropas Kopienu.”

Man ir tas gods apstiprināt, ka mana valdība piekrīt Jūsu vēstulē izklāstītajam.

Lūdzu, pieņemiet manus visdziļākās cieņas apliecinājumus!

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje

Kelt Brüsszelben,

Magħmula fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За правителството на Република Индия

Por el Gobierno de la República de la India

Za vládu Indické republiky

For regeringen for Republikken Indien

Für die Regierung der Republik Indien

India Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας

For the Government of the Republic of India

Pour le gouvernement de la République de l'Inde

Per il governo della Republica dell'India

Indijas Republikas valdības vārdā

Indijos Respublikos Vyriausybės vardu

Az Indiai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja

Voor de Regering van de Republiek India

W imieniu Rządu Republiki Indii

Pelo Governo da República Índia

Pentru Guvernul Republicii India

Za vládu Indickej republiky

Za Vlado Republike Indije

Intian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Indiens regering

Image

 


Top