Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0424

2008/424/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 6. jūnijs ) par aizsardzības pasākumiem saistībā ar īpaši patogēnu H7 apakštipa putnu gripu Apvienotajā Karalistē (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 2666)

OJ L 149, 7.6.2008, p. 81–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/424/oj

7.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 149/81


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 6. jūnijs)

par aizsardzības pasākumiem saistībā ar īpaši patogēnu H7 apakštipa putnu gripu Apvienotajā Karalistē

(izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 2666)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(2008/424/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 11. decembra Direktīvu 89/662/EEK par veterinārajām pārbaudēm Kopienas iekšējā tirdzniecībā, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (2), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes Direktīvā 2005/94/EK, ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei un atceļ Direktīvu 92/40/EEK (3), noteikti atsevišķi profilaktiski pasākumi, kas saistīti ar putnu gripas uzraudzību un savlaicīgu noteikšanu, un obligātie kontroles pasākumi, kas piemērojami minētās slimības uzliesmojuma gadījumā mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu vidū. Šajā direktīvā noteikta aizsardzības un uzraudzības zonu izveide īpaši patogēnas putnu gripas uzliesmojuma gadījumā.

(2)

Apvienotā Karaliste 2008. gada 4. jūnijā informēja Komisiju par īpaši patogēnas H7 apakštipa putnu gripas apstiprinātu uzliesmojumu mājputnu saimniecībā tās teritorijā un par to, ka nekavējoties ir veikti Direktīvā 2005/94/EK paredzētie atbilstīgie pasākumi, tostarp aizsardzības un uzraudzības zonu izveide.

(3)

Komisija sadarbībā ar Apvienoto Karalisti pārbaudīja šos pasākumus un ir gandarīta, zonu robežas, kuras noteikusi minētās dalībvalsts kompetentā iestāde, ir pietiekamā attālumā no faktiskās slimības apstiprinātā uzliesmojuma vietas.

(4)

Lai izvairītos no nevajadzīgiem traucējumiem Kopienas iekšējā tirdzniecībā un no riska radīt nepamatotus šķēršļus trešo valstu tirdzniecībā, ir nekavējoties jāapraksta šīs Apvienotās Karalistes zonas Kopienas līmenī.

(5)

Šajā lēmuma paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šis lēmums attiecas uz aizsardzības un uzraudzības zonām, kuras noteikusi Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde pēc īpaši patogēnas H7 apakštipa putnu gripas apstiprināta uzliesmojuma mājputnu saimniecībā tās teritorijā Oxfordshire grāfistē, par kuru šī dalībvalsts informēja Komisiju 2008. gada 4. jūnijā.

Apvienotā Karaliste nodrošina to, ka aizsardzības un uzraudzības zonās, kas ir izveidotas saskaņā ar Direktīvas 2005/94/EK 16. panta 1. punktu, obligāti iekļauj šā lēmuma pielikuma A un B daļā noteiktos apgabalus.

2. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2008. gada 28. jūnijam.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.

Briselē, 2008. gada 6. jūniā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 13. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/41/EK (OV L 157, 30.4.2004., 33. lpp.). Labotā redakcija OV L 195, 2.6.2004., 12. lpp.

(2)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/33/EK (OV L 315, 19.11.2002., 14. lpp.).

(3)  OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.


PIELIKUMS

A   DAĻA

Lēmuma 1. pantā minētā aizsardzības zona

ISO Valsts kods

Dalībvalsts

Kods

(ja ir)

Nosaukums

UK

Apvienotā Karaliste

00201

Oxfordshire un Warwickshire grāfistes daļa uz robežas ar un 3,215 km rādiusā ap koordināti SP36412 42196 (1).


B   DAĻA

Lēmuma 1. pantā minētā uzraudzības zona

ISO Valsts kods

Dalībvalsts

Kods

(ja ir)

Nosaukums

UK

Apvienotā Karaliste

00201

Oxfordshire un Warwickshire grāfistes daļa uz robežas ar un 10,215 km rādiusā ap koordināti SP36412 42196 (2).


(1)  Koordinātes no sērijas Ordnance Survey Landrange (mērogs 1:50 000).

(2)  Koordinātes no sērijas Ordnance Survey Landrange (mērogs 1:50 000).


Top