Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1213

Komisijas Regula (EK) Nr. 1213/2007 ( 2007. gada 17. oktobris ), ar ko 2007./2008. tirdzniecības gadam samazina paredzēto atbalsta apjomu noteiktu citrusaugļu ražotājiem saistībā ar dažās dalībvalstīs pārsniegto pārstrādes slieksni

OJ L 274, 18.10.2007, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1213/oj

18.10.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 274/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1213/2007

(2007. gada 17. oktobris),

ar ko 2007./2008. tirdzniecības gadam samazina paredzēto atbalsta apjomu noteiktu citrusaugļu ražotājiem saistībā ar dažās dalībvalstīs pārsniegto pārstrādes slieksni

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 28. oktobra Regulu (EK) Nr. 2202/96, ar ko ievieš Kopienas atbalsta shēmu noteiktu citrusaugļu ražotājiem (1), un jo īpaši tās 6. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 2202/96 5. panta 1. punktā ir noteikts Kopienas pārstrādes slieksnis noteiktiem citrusaugļiem, kura apjomu sadala starp dalībvalstīm saskaņā ar minētās regulas II pielikumu.

(2)

Regulas (EK) Nr. 2202/96 5. panta 2. punktā ir paredzēts, ka šā sliekšņa pārsniegšanas gadījumā minētās regulas I pielikumā norādītās summas samazina visās dalībvalstīs, kurās attiecīgais pārstrādes slieksnis ir pārsniegts. Šā sliekšņa pārsniegumu novērtē, pamatojoties uz vidējiem daudzumiem, kas pārstrādāti saskaņā ar atbalsta shēmu trijos tirdzniecības gados vai līdzvērtīgā laikposmā līdz tam tirdzniecības gadam, par kuru ir jānosaka atbalsts.

(3)

Saskaņā ar 39. panta 1. punkta c) apakšpunktu Komisijas Regulā (EK) Nr. 2111/2003 (2), ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Regulai (EK) Nr. 2202/96, dalībvalstis ir paziņojušas par apelsīnu daudzumiem, kas pārstrādāti atbilstīgi atbalsta shēmai. Ņemot vērā šo informāciju, ir konstatēts, ka Kopienas pārstrādes slieksnis ir pārsniegts par 376 023 tonnām. Konstatēts, ka minētā pārsnieguma robežās Itālija, Grieķija un Portugāle ir pārsniegušas tām noteiktos sliekšņus. Tāpēc 2007./2008. tirdzniecības gadam noteiktās atbalsta summas par apelsīniem, kas norādītas Regulas (EK) Nr. 2202/96 I pielikumā, ir jāsamazina par 55,91 % Itālijā, par 8,34 % Grieķijā un par 52,88 % Portugālē.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2003 39. panta 1. punkta c) apakšpunktu dalībvalstis ir paziņojušas par mazo citrusaugļu daudzumiem, kas pārstrādāti atbilstīgi atbalsta shēmai. Ņemot vērā šo informāciju, ir konstatēts, ka Kopienas pārstrādes slieksnis ir pārsniegts par 104 734 tonnām. Konstatēts, ka minētā pārsnieguma robežās Itālija, Spānija, Portugāle un Kipra ir pārsniegušas tām noteiktos sliekšņus. Tāpēc 2007./2008. tirdzniecības gadam noteiktās atbalsta summas attiecībā uz mandarīniem, klementīniem un satsumām, kas norādītas Regulas (EK) Nr. 2202/96 I pielikumā, ir jāsamazina par 62,30 % Itālijā, par 12 % Spānijā attiecībā uz mazajiem citrusaugļiem, kas paredzēti pārstrādei sulā, par 80,66 % Portugālē un par 53,27 % Kiprā.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augļu un dārzeņu pārstrādes produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz Itāliju, Grieķiju un Portugāli 2007./2008. tirdzniecības gadam atbalsta summas, kuras saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2202/96 ir jāpiešķir par pārstrādei piegādātiem apelsīniem, ir tās, kuras norādītas šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Attiecībā uz Itāliju, Spāniju, Portugāli un Kipru 2007./2008. tirdzniecības gadam atbalsta summas, kuras saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2202/96 ir jāpiešķir par pārstrādei piegādātiem mandarīniem, klementīniem un satsumām, ir tās, kuras norādītas šīs regulas II pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 17. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 297, 21.11.1996., 49. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 317, 2.12.2003., 5. lpp.


I PIELIKUMS

(EUR/100 kg)

 

Daudzgadu līgumi

Līgumi, kas attiecas uz vienu tirdzniecības gadu

Atsevišķi ražotāji

Itālija

4,97

4,32

3,89

Grieķija

10,33

8,98

8,08

Portugāle

5,31

4,62

4,16


II PIELIKUMS

(EUR/100 kg)

 

Daudzgadu līgumi

Līgumi, kas attiecas uz vienu tirdzniecības gadu

Atsevišķi ražotāji

Itālija

3,95

3,43

3,09

Spānija – attiecībā uz mazajiem citrusaugļiem, kas paredzēti pārstrādei sulā

9,21

8,01

7,21

Portugāle

2,03

1,76

1,58

Kipra

4,89

4,25

3,83


Top