Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007E0246

Padomes Kopējā nostāja 2007/246/KĀDP ( 2007. gada 23. aprīlis ), ar ko groza Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

OJ L 106, 24.4.2007, p. 67–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M , 8.1.2008, p. 397–405 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 009 P. 82 - 90

No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2010; Iesaist. atcelta ar 32010D0413

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2007/246/oj

24.4.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 106/67


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2007/246/KĀDP

(2007. gada 23. aprīlis),

ar ko groza Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Savienības Padome 2007. gada 27. februārī pieņēma Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu (1), ar ko īsteno Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju 1737 (2006) (“ANO DP Rezolūcija 1737 (2006)”).

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2007. gada 24. martā pieņēma Rezolūciju 1747 (2007) (“ANO DP Rezolūcija 1747(2007)”), ar ko paplašināja ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006) noteikto ierobežojošo pasākumu piemērošanas jomu.

(3)

Ar ANO DP Rezolūciju 1747(2007) ir aizliegta ieroču un ar tiem saistītu materiālu iegāde no Irānas.

(4)

Ar ANO DP Rezolūciju 1747 (2007) visas valstis ir aicinātas arī ievērot modrību un atturību attiecībā uz konvencionālo ieroču tiešu vai netiešu piegādi, pārdošanu vai nodošanu Irānai, kā noteikts Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencionālo ieroču reģistrā, kā arī attiecībā uz tehniskās palīdzības vai apmācību, finansiālas palīdzības, investīciju, starpniekpakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanu un finanšu resursu vai pakalpojumu nodrošināšanu saistībā ar šādu priekšmetu piegādi, pārdošanu, nodošanu, ražošanu vai izmantošanu, lai novērstu ieroču destabilizējošu uzkrāšanu. Saskaņā ar šiem ANO DP Rezolūcijas 1747(2007) mērķiem, kā arī saskaņā ar ES politiku – nepārdot Irānai ieročus – Padome uzskata, ka būtu jāaizliedz Irānai piegādāt, pārdot vai tai nodot jebkādus ieročus un ar tiem saistītus materiālus, kā arī nodrošināt ar tiem saistītu palīdzību, ieguldījumus un pakalpojumus.

(5)

Ar ANO DP Rezolūciju 1747(2007) finansiālās un ceļošanas sankcijas saskaņā ar ANO DP Rezolūciju 1737 (2006) attiecina arī uz personām un vienībām, kas piedalās Irānas ar kodolieroču izplatīšanu saistītās darbībās vai kodolieroču piegādes sistēmu attīstībā, ir tieši saistītas ar tām vai sniedz tām atbalstu.

(6)

Turklāt ANO DP Rezolūcija 1747 (2007) aicina valstis un starptautiskās finanšu iestādes neuzņemties jaunas saistības attiecībā uz dotācijām, finansiālo palīdzību un koncesiju aizdevumiem Irānas valdībai, izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts humāniem un attīstības mērķiem.

(7)

Padome ir arī apzinājusi personas un vienības, kas atbilst Kopējās nostājas 2007/140/KĀDP 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā izklāstītajiem kritērijiem. Šīs personas un vienības tādēļ būtu jāiekļauj minētās kopējās nostājas II pielikumā.

(8)

Būtu attiecīgi jāgroza Kopējā nostāja 2007/140/KĀDP.

(9)

Lai īstenotu noteiktus pasākumus, ir vajadzīga Kopienas rīcība,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

Ar šo Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP groza šādi:

1)

kopējās nostājas 1. panta 1. punktam pievieno šādu c) apakšpunktu:

“c)

visa veida ieroči un ar tiem saistītie materiāli, tostarp ieroči un munīcija, militārie transportlīdzekļi un aprīkojums, paramilitārais aprīkojums un visa minētā rezerves daļas. Šis aizliegums neattiecas uz kaujai neparedzētiem transportlīdzekļiem, kuri ir izgatavoti vai aprīkoti ar materiāliem, lai nodrošinātu ballistisko aizsardzību un kuri paredzēti vienīgi tam, lai tos aizsardzības nolūkā izmantotu ES un tās dalībvalstu personāls Irānā.”;

2)

iekļauj šādu pantu:

“3.a pants

Dalībvalstis neuzņemas jaunas saistības attiecībā uz dotācijām, finansiālu palīdzību un koncesiju aizdevumiem Irānas valdībai, tostarp piedaloties starptautiskās finanšu iestādēs, izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts humāniem un attīstības mērķiem.”;

3)

I un II pielikumu aizstāj ar šīs kopējās nostājas I un II pielikumu.

2. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2007. gada 23. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F.-W. STEINMEIER


(1)  OV L 61, 28.2.2007., 49. lpp.


I PIELIKUMS

“Kopējās nostājas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto personu un 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto personu un vienību saraksts

A.   VIENĪBAS

(1)

Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) (pazīstama arī kā Ammunition Industries Group). Cita informācija: AMIG kontrolē ir 7th of Tir komplekss, kas ir minēts Rezolūcijā 1737 (2006) saistībā ar tā lomu Irānas centrifūgu programmā. AMIG savukārt pieder un ir pakļauta Defence Industries Organisation (DIO), kas ir minēta Rezolūcijā 1737 (2006).

(2)

Irānas Atomenerģijas organizācija (AEOI). Cita informācija: iesaistīta Irānas kodolprogrammā.

(3)

Bank Sepah un Bank Sepah International. Cita informācija: Bank Sepah sniedz atbalstu Aerospace Industries Organisation (AIO) un tai pakļautajām organizācijām, tostarp Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) un Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), kuras abas ir minētas Rezolūcijā 1737 (2006).

(4)

Cruise Missile Industry Group (pazīstama arī kā Naval Defence Missile Industry Group). Cita informācija: spārnoto raķešu ražošana un izstrāde. Atbildīga par flotes raķetēm, tostarp par spārnotām raķetēm.

(5)

Defence Industries Organisation (DIO). Cita informācija: a) aptveroša MODAFL kontrolēta vienība, dažas no tai padotajām struktūrām ir iesaistītas centrifūgu programmā, ražojot detaļas, un raķešu programmā, b) iesaistīta Irānas kodolprogrammā.

(6)

Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (Isfahānas Kodoldegvielas pētījumu un ražošanas centrs, NFRPC) un Esfahan Nuclear Technology Centre (Isfahānas Kodoltehnoloģiju centrs, ENTC). Cita informācija: tās ir Irānas Atomenerģijas organizācijas (AEOI) Nuclear Fuel Production and Procurement Company daļas, kas ir iesaistītas ar urāna bagātināšanu saistītās darbībās. AEOI ir minēta Rezolūcijā 1737 (2006).

(7)

Fajr Industrial Group. Cita informācija: a) bijusī Instrumentation Factory Plant, b) AIO pakļauta struktūrvienība, c) iesaistīta Irānas ballistisko raķešu programmā.

(8)

Farayand Technique. Cita informācija: a) uzņēmums iesaistīts Irānas kodolprogrammā (centrifūgu programma), b) minēts SAEA ziņojumos.

(9)

Kala-Electric (pazīstams arī kā Kalaye Electric). Cita informācija: a) PFEP – Natanza piegādātājs, b) iesaistīts Irānas kodolprogrammā.

(10)

Keredžes Kodolpētījumu centrs (Karaj Nuclear Research Centre). Cita informācija: AEOI pētniecības daļas daļa.

(11)

Kavoshyar Company. Cita informācija: AEOI meitasuzņēmums, kas mēģināja iepirkt stikla šķiedru, vakuumkameras krāsnis un laboratorijas aprīkojumu Irānas kodolprogrammas vajadzībām.

(12)

Mesbah Energy Company. Cita informācija: a) A40 pētījumu reaktora Arākā piegādātājs, b) iesaistīts Irānas kodolprogrammā.

(13)

Novin Energy Company (pazīstama arī kā Pars Novin). Cita informācija: uzņēmums darbojas saistībā ar AEOI un AEOI vārdā ir pārskaitījis līdzekļus organizācijām, kas saistītas ar Irānas kodolprogrammu.

(14)

Parchin Chemical Industries. Cita informācija: DIO filiāle, kas ražo munīciju, sprāgstvielas, kā arī cieto degvielu raķetēm.

(15)

Pars Aviation Services Company. Cita informācija: šis uzņēmums apkopj dažādus gaisa kuģus, tostarp MI-171, ko izmanto Irānas Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) Gaisa spēki.

(16)

Pars Trash Company. Cita informācija: a) uzņēmums iesaistīts Irānas kodolprogrammā (centrifūgu programma), b) minēts SAEA ziņojumos.

(17)

Qods Aeronautics Industries. Cita informācija: uzņēmums ražo bezpilota gaisa kuģus, izpletņus, paraplānus, motorizētus paraplānus u.tml. IRGC apgalvo, ka šos izstrādājumus izmanto asimetriska kara doktrīnā.

(18)

Sanam Industrial Group. Cita informācija: AIO meitasuzņēmums, kas AIO vārdā ir iepircis aprīkojumus raķešu programmai.

(19)

7th of Tir. Cita informācija: a) DIO meitasuzņēmums, par ko ir atzīts, ka tas ir tieši iesaistīts Irānas kodolprogrammā, b) iesaistīts Irānas kodolprogrammā.

(20)

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Cita informācija: a) AIO pakļauta vienība, b) iesaistīta Irānas ballistisko raķešu programmā.

(21)

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Cita informācija: a) AIO pakļauta vienība, b) iesaistīta Irānas ballistisko raķešu programmā.

(22)

Sho’a’ Aviation. Cita informācija: uzņēmums ražo ultravieglus gaisa kuģus, par ko IRGC apgalvo, ka izmanto tos asimetriska kara doktrīnā.

(23)

Ya Mahdi Industries Group. Cita informācija: AIO pakļauts uzņēmums, kas ir iesaistīts raķešu aprīkojuma iepirkumos starptautiskā tirgū.

B.   FIZISKAS PERSONAS

(1)

Fereidoun Abbasi-Davani . Cita informācija: Aizsardzības un bruņoto spēku loģistikas ministrijas (MODAFL) augsta ranga zinātnieks, saistīts ar Lietišķās fizikas institūtu, cieši sadarbojas ar Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

(2)

Dawood Agha-Jani . Amats: PFEP vadītājs (Natanza). Cita informācija: Irānas kodolprogrammā iesaistīta persona.

(3)

Ali Akbar Ahmadian . Pakāpe: viceadmirālis. Amats: Irānas Islāma revolucionāro gvardu korpusa (IRGC) Apvienotā štāba priekšnieks.

(4)

Behman Asgarpour . Amats: Operatīvais vadītājs (Arāka). Cita informācija: Irānas kodolprogrammā iesaistīta persona.

(5)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar . Amats: AIO Finanšu un budžeta departamenta vadītājs. Cita informācija: Irānas ballistisko raķešu programmā iesaistīta persona.

(6)

Ahmad Vahid Dastjerdi . Amats: AIO vadītājs. Cita informācija: Irānas ballistisko raķešu programmā iesaistīta persona.

(7)

Ahmad Derakhshandeh . Amats: Bank Sepah priekšsēdētājs un rīkotājdirektors. Cita informācija: Bank Sepah sniedz atbalstu AIO un tai pakļautajām struktūrām, tostarp SHIG un SBIG, kuras abas ir minētas ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006).

(8)

Reza-Gholi Esmaeli . Amats: AIO Tirdzniecības un starptautisko lietu departamenta vadītājs. Cita informācija: Irānas ballistisko raķešu programmā iesaistīta persona.

(9)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi . Cita informācija: MODAFL augsta līmeņa zinātnieks un Fizikas pētījumu centra (PHRC) bijušais vadītājs. Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (SAEA) lūdza iespēju iztaujāt viņu par PHRC darbībām laikā, kad viņš bija tā vadītājs, bet Irāna noraidīja šo lūgumu.

(10)

Mohammad Hejazi . Pakāpe: brigādes ģenerālis. Amats: Bassij pretošanās spēku komandieris.

(11)

Mohsen Hojati . Amats: Fajr Industrial Group vadītājs. Cita informācija: Fajr Industrial Group ir minēta ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006) saistībā ar tās lomu ballistisko raķešu programmā.

(12)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi . Amats: SBIG vadītājs. Cita informācija: SBIG ir minēta ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006) saistībā ar tās lomu ballistisko raķešu programmā.

(13)

Ali Hajinia Leilabadi . Amats: Mesbah Energy Company ģenerāldirektors. Cita informācija: Irānas kodolprogrammā iesaistīta persona.

(14)

Naser Maleki . Amats: SHIG vadītājs. Cita informācija: SHIG ir minēta ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006) saistībā ar tās lomu Irānas ballistisko raķešu programmā. Naser Maleki ir arī MODAFL amatpersona, kas pārrauga darbu pie Shahab-3 ballistisko raķešu programmas. Shahab-3 ir Irānas tālā darbības rādiusa ballistiskā raķete, ko pašlaik izmanto.

(15)

Jafar Mohammadi . Amats: AEOI tehniskais konsultants (atbildīgs par centrifūgu vārstu ražošanas pārvaldību). Cita informācija: Irānas kodolprogrammā iesaistīta persona.

(16)

Ehsan Monajemi . Amats: Būvniecības projektu vadītājs, Natanza. Cita informācija: Irānas kodolprogrammā iesaistīta persona.

(17)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri . Pakāpe: ģenerālleitnants. Amats: Malek Ashtar Aizsardzības tehnoloģiju universitātes (Malek Ashtar University of Defence Technology) rektors. Cita informācija: Ashtar Aizsardzības tehnoloģiju universitātes Ķīmijas katedra ir saistīta ar MODALF un tajā ir veikti eksperimenti ar beriliju. Irānas kodolprogrammā iesaistīta persona.

(18)

Mohammad Qannadi . Amats: AEOI viceprezidents pētniecības un izstrādes jomā. Cita informācija: Irānas kodolprogrammā iesaistīta persona.

(19)

Amir Rahimi . Amats: Isfahānas Kodoldegvielas pētījumu un ražošanas centra (Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center) vadītājs. Cita informācija: Isfahānas Kodoldegvielas pētījumu un ražošanas centrs ir AEOI’s Nuclear Fuel Production and Procurement Company sastāvdaļa, kas ir iesaistīta ar urāna bagātināšanu saistītās darbībās.

(20)

Morteza Rezaie . Pakāpe: brigādes ģenerālis. Amats: IRGC komandiera vietnieks.

(21)

Morteza Safari . Pakāpe: viceadmirālis. Amats: IRGC Jūras spēku komandieris.

(22)

Yahya Rahim Safavi . Pakāpe: ģenerālmajors. Amats: IRGC komandieris (Pasdaran). Cita informācija: Irānas kodolprogrammā un ballistisko raķešu programmā iesaistīta persona.

(23)

Seyed Jaber Safdari . Cita informācija: Natanzas bagātināšanas kompleksa vadītājs.

(24)

Hosein Salimi . Pakāpe: ģenerālis. Amats: IRGC Gaisa spēku komandieris (Pasdaran). Cita informācija: Irānas ballistisko raķešu programmā iesaistīta persona.

(25)

Qasem Soleimani . Pakāpe: brigādes ģenerālis. Amats: Qods spēku komandieris.

(26)

Mohammad Reza Zahedi . Pakāpe: brigādes ģenerālis. Amats: IRGC Sauszemes spēku komandieris.

(27)

Ģenerālis Zolqadr . Amats: Iekšlietu ministra vietnieks drošības jautājumos, IRGC virsnieks.”


II PIELIKUMS

“A.   Fiziskas personas

 

Vārds, uzvārds/nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

Reza AGHAZADEH

Dzimšanas datums: 15.3.1949. Pases numurs: S4409483, derīga 26.4.2000.–27.4.2010. Izdota: Teherānā. Dzimšanas vieta: Hoja (Khoy)

Irānas Atomenerģijas organizācijas (AEOI) vadītājs. AEOI uzrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006).

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Iesaistīts centrifūgu montāžas un konstruēšanas vadīšanā. SAEA valde un Drošības padome pieprasīja Irānai pārtraukt visas ar bagātināšanu saistītās aktivitātes. Tas ietver arī visu darbu, kas saistīts ar centrifūgām. Alai2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par viņa lomu centrifūgu montāžas un konstruēšanas vadīšanā.

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Iesaistīts amonija uranilkarbonāta ražošanā un Natanzas bagātināšanas kompleksa vadībā. Irānai tika pieprasīts pārtraukt visas ar urāna bagātināšanu saistītas aktivitātes. Ashiani2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par viņa lomu amonija uranilkarbonāta ražošanas procesā un par lomu Natanzas (Kāšānas) bagātināšanas kompleksa vadīšanā un projektēšanā.

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Iesaistīta 99,9 % koncentrācijas magnēzija ražošanā. Bakhtiar2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par viņas lomu, ražojot magnēziju 99,9 % koncentrācijā. Tik tīru magnēziju izmanto urāna metāla ražošanai, ko var pārveidot par materiālu kodolieročiem. Irāna ir atteikusies SAEA sniegt pieeju dokumentam par urāna metāla pusložu ražošanu, ko izmanto vienīgi kodolieročos.

5.

Morteza BEHZAD

 

Iesaistīts centrifūgu sastāvdaļu izgatavošanā. Irānai tika pieprasīts pārtraukt visas ar urāna bagātināšanu saistītas aktivitātes. Tas ietver arī visu darbu, kas saistīts ar centrifūgām. Behzad2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par viņa lomu, izgatavojot sarežģītas un slepenas centrifūgu sastāvdaļas.

6.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC adrese: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

Pārstāvis un ģenerāldirektors Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC), kas ir daļa no AEOI. AEOI uzrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006). NFPC ir iesaistīts ar bagātināšanu saistītās aktivitātēs, kuras SAEA valde un Drošības padome pieprasīja Irānai pārtraukt.

7.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

 

AEOI amatpersona, kas iesaistīta smagā ūdens pētniecības reaktora (IR40) projektā Arākā. ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006) Irānai ir pieprasīts pārtraukt visu darbu pie smagā ūdens pētniecības projektiem.

8.

Javad KARIMI SABET

 

Novin Energy Company prezidents. Karimi Sabet2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par viņa lomu, izstrādājot, ražojot, uzstādot un iedarbinot Natanzas kompleksa kodolaprīkojumu.

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

 

AEOI vadītāja vietnieks. AEOI uzrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006).

10.

Ali Reza KHANCHI

NRC adrese: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/Iran; Fakss: (+9821) 8021412

AEOI Teherānas Kodolpētījumu centra (Tehran Nuclear Research Center) vadītājs. SAEA joprojām gaida Irānas paskaidrojumus par plutonija atdalīšanas eksperimentiem, kas veikti TNRC, tostarp par augsti bagātināta urāna daļiņu klātbūtni vides paraugos, kas iegūti Keredžes Atkritumu uzglabāšanas kompleksā, kur atrodas konteineri, kuros agrāk glabāts vājināts urāns, kurš izmantots šajos eksperimentos. AEOI uzrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006).

11.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Iesaistīts Isfahānas Urāna konversijas kompleksa (Uranium Conversion Facility (UCF)) veiktās ražošanas vadībā. Mohajerani2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par lomu Urāna konversijas kompleksa veiktās ražošanas vadībā un UF6 vienības plānošanā, celšanā un uzstādīšanā (UF6 ir bagātināšanas izejmateriāls).

12.

Houshang NOBARI

 

Iesaistīts Natanzas bagātināšanas kompleksa vadībā. SAEA valde un Drošības padome pieprasīja Irānai pārtraukt visas ar bagātināšanu saistītās aktivitātes. Tās ietver arī aktivitātes, kas notiek Natanzas (Kāšānas) bagātināšanas kompleksā. Nobari2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par lomu, veiksmīgi vadot un īstenojot Natanzas (Kāšānas) kompleksa plānu.

13.

Dr Javad RAHIQI

 

AEOI Isfahānas Kodoltehnoloģiju centra (Esfahan Nuclear Technology Centre) vadītājs. Centrs uzrauga urāna konversijas rūpnīcu Isfahānā. SAEA valde un Drošības padome pieprasīja Irānai pārtraukt visas ar bagātināšanu saistītās aktivitātes. Tas ietver arī visu darbu pie urāna konversijas. AEOI uzrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006).

14.

Abbas RASHIDI

 

Iesaistīts bagātināšanas darbā, kas notiek Natanzā. SAEA valde un Drošības padome pieprasīja Irānai pārtraukt visas ar bagātināšanu saistītās aktivitātes. Rashidi2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par viņa veikto vadību un ievērojamo lomu, veiksmīgi īstenojot centrifūgu 164 bagātināšanas kaskādi Natanzā.

15.

Abdollah SOLAT SANA

 

Isfahānas Urāna konversijas kompleksa (Uranium Conversion Facility (UCF)) rīkotājdirektors. Šis komplekss ražo izejmateriālu (UF6) Natanzas bagātināšanas iekārtām. Solat Sana2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par viņa lomu.


B.   Juridiskās personas, vienības un struktūras

 

Vārds, uzvārds/nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO (Gaisa un Kosmosa telpas nozares uzņēmumu organizācija)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran

AIO uzrauga Irānas veikto raķešu ražošanu, tostarp Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group un Fajr Industrial Group, kuras visas ir minētas ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006). ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006) minēts arī AIO vadītājs un divas citas augsta ranga amatpersonas.

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

DIO (Defence Industries Organization, Aizsardzības nozaresuzņēmumu organizācijas) filiāle.

3.

Aizsardzības tehnoloģiju un zinātniskās pētniecības centrs (DTSRC, Defence Technology and Science Research Centre) – pazīstams arī kā Izglītības pētniecības institūts (Educational Research Institute)/ Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Nodarbojas ar pētniecību un attīstību. DIO filiāle. DTSRC veic lielu daļu iepirkumu DIO vajadzībām.

4.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365.-8486.; Tehran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Tehran

Jaber Ibn Hayan ir AEOI (Irānas Atomenerģijas organizācija) laboratorija, kas piedalās ar kodoldegvielas ciklu saistītās aktivitātēs. Tā atrodas Teherānas Kodolpētniecības centra (TNRC) paspārnē un pirms 2003. gada Irāna to netika deklarējusi atbilstīgi drošības nolīgumam, lai arī laboratorijā notika konversijas aktivitātes.

5.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

DIO filiāle.

6.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company, NFPC

AEOI-NFPD, PO Box: 11365-8486, Tehran/Iran

AEOI Kodoldegvielas ražošanas nodaļa (NFPD) nodarbojas ar pētniecību un attīstību saistībā ar kodoldegvielas ciklu, tostarp: urāna apzināšana, ieguve raktuvēs, malšana, konversija un kodolatkritumu pārvaldība. NFPC ir NFPD pēctecis, kas ir AEOI apakšuzņēmums, kurš veic pētniecību un attīstību saistībā ar kodoldegvielas ciklu, tostarp arī konversiju un bagātināšanu.

7.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

DIO filiāle.

8.

TAMAS Company

 

TAMAS ir iesaistīts ar bagātināšanu saistītās aktivitātēs, kuras SAEA valde un Drošības padome pieprasīja Irānai pārtraukt. TAMAS ir galvenā struktūra, kuras pakļautībā izveidotas četras filiāles, tostarp, viena no tām nodarbojas ar urāna ieguvi un koncentrāciju, bet cita atbild par urāna apstrādi, bagātināšanu un atkritumiem.”


Top