Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0242

2007/242/EK: Padomes Lēmums ( 2007. gada 23. aprīlis ), ar ko īsteno 7. panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 423/2007 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

OJ L 106, 24.4.2007, p. 51–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M , 8.1.2008, p. 389–392 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 26/10/2010; Iesaist. atcelta ar 32010R0961

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/242/oj

24.4.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 106/51


PADOMES LĒMUMS

(2007. gada 23. aprīlis),

ar ko īsteno 7. panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 423/2007 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

(2007/242/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 423/2007 (2007. gada 19. aprīlis) (1), un jo īpaši tās 15. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padome 2007. gada 19. aprīlī pieņēma Regulu (EK) Nr. 423/2007 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu. Minētās regulas 15. panta 2. punktā paredzēts, ka Padome izveido, pārskata un groza šīs regulas 7. panta 2. punktā minēto personu, vienību un struktūru sarakstu.

(2)

Padome ir noteikusi, ka atsevišķas personas, vienības un struktūras atbilst Regulas (EK) Nr. 423/2007 7. panta 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem un tāpēc būtu jāiekļauj minētās regulas V pielikumā tur izklāstīto individuālo un īpašo iemeslu dēļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma pielikumā minētās personas, vienības un struktūras uzskaita saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 423/2007 V pielikumā ietverto sarakstu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā publicēšanas dienā.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2007. gada 23. aprīlī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

F.-W. STEINMEIER


(1)  OV L 103, 20.4.2007., 1. lpp.


PIELIKUMS

“A.   Juridiskās personas, vienības un struktūras

 

Vārds, uzvārds/nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO (Gaisa un Kosmosa telpas nozares uzņēmumu organizācija)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran

AIO uzrauga Irānas veikto raķešu ražošanu, tostarp Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group un Fajr Industrial Group, kuras visas ir minētas ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006). ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006) minēts arī AIO vadītājs un divas citas augsta ranga amatpersonas.

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

DIO (Defence Industries Organization, Aizsardzības nozaresuzņēmumu organizācijas) filiāle.

3.

Aizsardzības tehnoloģiju un zinātniskās pētniecības centrs (DTSRC, Defence Technology and Science Research Centre) – pazīstams arī kā Izglītības pētniecības institūts (Educational Research Institute)/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

Nodarbojas ar pētniecību un attīstību. DIO filiāle. DTSRC veic lielu daļu iepirkumu DIO vajadzībām.

4.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486.; Tehran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Tehran

Jaber Ibn Hayan ir AEOI (Irānas Atomenerģijas organizācija) laboratorija, kas piedalās ar kodoldegvielas ciklu saistītās aktivitātēs. Tā atrodas Teherānas Kodolpētniecības centra (TNRC) paspārnē un pirms 2003. gada Irāna to netika deklarējusi atbilstīgi drošības nolīgumam, lai arī laboratorijā notika konversijas aktivitātes.

5.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

DIO filiāle.

6.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company, NFPC

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran

AEOI Kodoldegvielas ražošanas nodaļa (NFPD) nodarbojas ar pētniecību un attīstību saistībā ar kodoldegvielas ciklu, tostarp: urāna apzināšana, ieguve raktuvēs, malšana, konversija un kodolatkritumu pārvaldība. NFPC ir NFPD pēctecis, kas ir AEOI apakšuzņēmums, kurš veic pētniecību un attīstību saistībā ar kodoldegvielas ciklu, tostarp arī konversiju un bagātināšanu.

7.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Tehran

DIO filiāle.

8.

TAMAS Company

 

TAMAS ir iesaistīts ar bagātināšanu saistītās aktivitātēs, kuras SAEA valde un Drošības padome pieprasīja Irānai pārtraukt. TAMAS ir galvenā struktūra, kuras pakļautībā izveidotas četras filiāles, tostarp, viena no tām nodarbojas ar urāna ieguvi un koncentrāciju, bet cita atbild par urāna apstrādi, bagātināšanu un atkritumiem.

B.   Fiziskas personas

 

Vārds, uzvārds/nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

1.

Reza AGHAZADEH

Dzimšanas datums: 15.3.1949. Pases numurs: S4409483, derīga 26.4.2000.–27.4.2010. Izdota: Teherānā. Dzimšanas vieta: Hoja (Khoy)

Irānas Atomenerģijas organizācijas (AEOI) vadītājs. AEOI uzrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006).

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Iesaistīts centrifūgu montāžas un konstruēšanas vadīšanā. SAEA valde un Drošības padome pieprasīja Irānai pārtraukt visas ar bagātināšanu saistītās aktivitātes. Tas ietver arī visu darbu, kas saistīts ar centrifūgām. Alai2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par viņa lomu centrifūgu montāžas un konstruēšanas vadīšanā.

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Iesaistīts amonija uranilkarbonāta ražošanā un Natanzas bagātināšanas kompleksa vadībā. Irānai tika pieprasīts pārtraukt visas ar urāna bagātināšanu saistītas aktivitātes. Ashiani2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par viņa lomu amonija uranilkarbonāta ražošanas procesā un par lomu Natanzas (Kāšānas) bagātināšanas kompleksa vadīšanā un projektēšanā.

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Iesaistīta 99,9 % koncentrācijas magnēzija ražošanā. Bakhtiar2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par viņas lomu, ražojot magnēziju 99,9 % koncentrācijā. Tik tīru magnēziju izmanto urāna metāla ražošanai, ko var pārveidot par materiālu kodolieročiem. Irāna ir atteikusies SAEA sniegt pieeju dokumentam par urāna metāla pusložu ražošanu, ko izmanto vienīgi kodolieročos.

5.

Morteza BEHZAD

 

Iesaistīts centrifūgu sastāvdaļu izgatavošanā. Irānai tika pieprasīts pārtraukt visas ar urāna bagātināšanu saistītas aktivitātes. Tas ietver arī visu darbu, kas saistīts ar centrifūgām. Behzad2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par viņa lomu, izgatavojot sarežģītas un slepenas centrifūgu sastāvdaļas.

6.

Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC adrese: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran/Iran.

Pārstāvis un ģenerāldirektors Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC), kas ir daļa no AEOI. AEOI uzrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006). NFPC ir iesaistīts ar bagātināšanu saistītās aktivitātēs, kuras SAEA valde un Drošības padome pieprasīja Irānai pārtraukt.

7.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

 

AEOI amatpersona, kas iesaistīta smagā ūdens pētniecības reaktora (IR40) projektā Arākā. ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006) Irānai ir pieprasīts pārtraukt visu darbu pie smagā ūdens pētniecības projektiem.

8.

Javad KARIMI SABET

 

Novin Energy Company prezidents. Karimi Sabet2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par viņa lomu, izstrādājot, ražojot, uzstādot un iedarbinot Natanzas kompleksa kodolaprīkojumu.

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

 

AEOI vadītāja vietnieks. AEOI uzrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006).

10.

Ali Reza KHANCHI

NRC adrese: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Tehran/Iran; Fakss: (+9821) 8021412.

AEOI Teherānas Kodolpētījumu centra (Tehran Nuclear Research Center) vadītājs. SAEA joprojām gaida Irānas paskaidrojumus par plutonija atdalīšanas eksperimentiem, kas veikti TNRC, tostarp par augsti bagātināta urāna daļiņu klātbūtni vides paraugos, kas iegūti Keredžes Atkritumu uzglabāšanas kompleksā, kur atrodas konteineri, kuros agrāk glabāts vājināts urāns, kurš izmantots šajos eksperimentos. AEOI uzrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006).

11.

Hamid Reza MOHAJERANI

 

Iesaistīts Isfahānas Urāna konversijas kompleksa (Uranium Conversion Facility (UCF)) veiktās ražošanas vadībā. Mohajerani2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par lomu Urāna konversijas kompleksa veiktās ražošanas vadībā un UF6 vienības plānošanā, celšanā un uzstādīšanā (UF6 ir bagātināšanas izejmateriāls).

12.

Houshang NOBARI

 

Iesaistīts Natanzas bagātināšanas kompleksa vadībā. SAEA valde un Drošības padome pieprasīja Irānai pārtraukt visas ar bagātināšanu saistītās aktivitātes. Tās ietver arī aktivitātes, kas notiek Natanzas (Kāšānas) bagātināšanas kompleksā. Nobari2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par lomu, veiksmīgi vadot un īstenojot Natanzas (Kāšānas) kompleksa plānu.

13.

Dr Javad RAHIQI

 

AEOI Isfahānas Kodoltehnoloģiju centra (Esfahan Nuclear Technology Centre) vadītājs. Centrs uzrauga urāna konversijas rūpnīcu Isfahānā. SAEA valde un Drošības padome pieprasīja Irānai pārtraukt visas ar bagātināšanu saistītās aktivitātes. Tas ietver arī visu darbu pie urāna konversijas. AEOI uzrauga Irānas kodolprogrammu un ir minēta ANO DP Rezolūcijā 1737 (2006).

14.

Abbas RASHIDI

 

Iesaistīts bagātināšanas darbā, kas notiek Natanzā. SAEA valde un Drošības padome pieprasīja Irānai pārtraukt visas ar bagātināšanu saistītās aktivitātes. Rashidi2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par viņa veikto vadību un ievērojamo lomu, veiksmīgi īstenojot centrifūgu 164 bagātināšanas kaskādi Natanzā.

15.

Abdollah SOLAT SANA

 

Isfahānas Urāna konversijas kompleksa (Uranium Conversion Facility (UCF)) rīkotājdirektors. Šis komplekss ražo izejmateriālu (UF6) Natanzas bagātināšanas iekārtām. Solat Sana2006. gada 27. augustā no prezidenta Ahmadinejad saņēma īpašu apbalvojumu par viņa lomu.”


Top