Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0446

Komisijas Regula (EK) Nr. 446/2007 ( 2007. gada 23. aprīlis ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2273/2002, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1254/1999 piemērošanai attiecībā uz konkrētu liellopu cenu apsekojumu reprezentatīvajos Kopienas tirgos

OJ L 106, 24.4.2007, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 1041–1042 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 192 - 192

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014; Atcelts ar 32013R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/446/oj

24.4.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 106/30


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 446/2007

(2007. gada 23. aprīlis),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2273/2002, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1254/1999 piemērošanai attiecībā uz konkrētu liellopu cenu apsekojumu reprezentatīvajos Kopienas tirgos

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 41. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 2273/2002 (2) paredzēti noteikumi dažādu liellopu kategoriju cenu reģistrēšanai dalībvalstu reprezentatīvajos tirgos. Minētās regulas pielikumos ir izklāstīti sīki izstrādāti noteikumi par informāciju, kas jāsniedz cenu apsekojumos katrā no šīm kategorijām.

(2)

Pēc Īrijas pieprasījuma daļēji ir jāpārskata Regulas (EK) Nr. 2273/2002 I un II pielikums, ņemot vērā liellopu tirdzniecības attīstību šajā dalībvalstī, tādējādi nodrošinot, ka cenu apsekojuma pamatā arī turpmāk ir reprezentatīvo tirgu rādītāji.

(3)

Tādēļ attiecīgi jāizdara grozījumi Regulā (EK) Nr. 2273/2002.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Liellopu un teļa gaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2273/2002 groza šādi.

1)

Ar šādu punktu aizstāj I pielikuma E daļas 1. punktu:

“1.   Reprezentatīvie tirgi

Vismaz 2 tirgi”

2)

Direktīvas II pielikumā D daļas 1. punkta tekstu aizstāj ar šādu:

“1.   Reprezentatīvie tirgi

Vismaz 2 tirgi”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 347, 20.12.2002., 15. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2172/2003 (OV L 326, 13.12.2003., 8. lpp.).


Top