Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1187

Komisijas Regula (EK) Nr. 1187/2006 ( 2006. gada 3. augusts ), ar ko izdara atkāpi no Regulas (EK) Nr. 796/2004 attiecībā uz 21. panta piemērošanu noteiktās dalībvalstīs

OJ L 214, 4.8.2006, p. 14–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 363–367 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1187/oj

4.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 214/14


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1187/2006

(2006. gada 3. augusts),

ar ko izdara atkāpi no Regulas (EK) Nr. 796/2004 attiecībā uz 21. panta piemērošanu noteiktās dalībvalstīs

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (1), un jo īpaši tās 145. panta n) punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 796/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai ieviestu savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko ievieš kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (2), 21. pantā ir noteikti samazinājumi, kas piemērojami atbalsta pieteikuma novēlotas iesniegšanas gadījumā.

(2)

Vairākas dalībvalstis, administrējot vienotos pieteikumus 2006. gadam, ir saskārušās ar ārkārtas apstākļiem. Šī situācija savukārt ir lielākā vai mazākā mērā ietekmējusi attiecīgo dalībvalstu lauksaimnieku iespējas iesniegt vienoto pieteikumu termiņā, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 796/2004 11. panta 2. punktā. Tādējādi secināms, ka šī situācija nevajadzīgi apdraud noteiktu lauksaimnieku iespējas saņemt pilna apmēra atbalstu, uz kādu tiem būtu tiesības.

(3)

Īstenojot praksē jauno vienoto maksājumu shēmu, Apvienotā Karaliste, Francija, Itālija, Nīderlande, Portugāle un Spānija saskārās ar negaidītām problēmām, ko radīja iepriekš neparedzamas tehniskās un administratīvās grūtības. Turklāt olīveļļas nozares iekļaušana shēmā ir būtiski palielinājusi sistēmas sarežģītību. Lielais pieteikumu iesniedzēju skaits un komplicētie deklarējamo olīvkoku audzēšanas platību aprēķini vēl vairāk sarežģīja par 2006. gadu iesniegto pieteikumu apstrādi Francijā, Portugālē un Spānijā.

(4)

Plūdu radītā smagā situācija Ungārijā un neparedzētās tehniskās problēmas Polijā, pirmo reizi izdrukājot attiecīgo grafisko informāciju, bija par iemeslu tam, ka pilnībā sagatavotas pieteikuma veidlapas kompetentās iestādes lauksaimniekiem piegādāja ar būtisku novēlošanos, kā rezultātā samazinājās lauksaimnieku iespējas iesniegt pieteikumu noteiktajā termiņā.

(5)

Paturot prātā šo situāciju, ir lietderīgi 2006. gadam nepiemērot samazinājumu 1 % apmērā par katru nokavēto dienu un neattiecināt Regulas (EK) Nr. 796/2004 21. panta 1. punktā noteikto atkāpi uz pieteikumiem, kas iesniegti atbilstoši katras attiecīgās dalībvalsts konkrētajiem apstākļiem nosakāmā termiņā.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 796/2004 21. panta 1. punktā noteiktā, samazinājumu 1 % apmērā par katru nokavēto darbdienu un minētajā punktā noteikto atkāpi nepiemēro vienotajiem pieteikumiem, kas iesniegti kompetentajām iestādēm par 2006. gadu:

a)

līdz 2006. gada 31. maijam:

i)

Francijā:

pieteikumiem, ko iesnieguši šīs regulas I pielikumā norādīto Francijas departamentu lauksaimnieki,

to lauksaimnieku pieteikumiem, kas uzsākuši pieteikuma iesniegšanu elektroniskā veidā pirms 2006. gada 15. maija, bet nav varējuši līdz minētajam datumam elektroniskā veidā iesniegto pieteikumu pabeigt;

ii)

Ungārijā – pieteikumiem, kas attiecas uz šīs regulas II pielikumā norādītajiem apgabaliem;

iii)

Nīderlandē;

b)

līdz 2006. gada 15. jūnijam:

i)

Francijā – to olīvkoku audzētāju pieteikumiem, kuri ir tiesīgi pretendēt uz vienoto maksājumu shēmas atbalstu;

ii)

Spānijā – pieteikumiem, kas attiecas uz šīs regulas III pielikumā norādītajiem autonomajiem apgabaliem;

iii)

Itālijā;

iv)

Polijā;

v)

Apvienotajā Karalistē – pieteikumiem, kas attiecas uz Angliju;

vi)

Portugālē – to olīvkoku audzētāju pieteikumiem, kuri ir tiesīgi pretendēt uz vienoto maksājumu shēmas atbalstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 3. augustā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 953/2006 (OV L 175, 29.6.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 141, 30.4.2004., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 659/2006 (OV L 116, 29.4.2006., 20. lpp.).


I PIELIKUMS

Šīs regulas 1. panta a) punkta i) apakšpunkta pirmajā ievilkumā minētie Francijas departamenti

 

Augšprovansas Alpi,

 

Piejūras Alpi,

 

Bušdirona,

 

Augškorsika,

 

Dienvidkorsika,

 

Vāra,

 

Voklīza,

 

Gvadelupa,

 

Martinika,

 

Franču Gviāna,

 

Reinjona.


II PIELIKUMS

1. panta a) punkta ii) apakšpunktā minētie Ungārijas apgabali

 

Szeged,

 

Kiszombor,

 

Csongrád,

 

Domaszék,

 

Ópusztaszer,

 

Dóc,

 

Bordány,

 

Békésszentandrás,

 

Gyomaendrőd,

 

Hunya,

 

Szeghalom,

 

Szarvas,

 

Ágasegyháza,

 

Akasztó,

 

Bácsalmás,

 

Bácsbokod,

 

Bácsborsód,

 

Bácsszentgyörgy,

 

Bácsszőlős,

 

Balotaszálás,

 

Bátya,

 

Borota,

 

Bugac,

 

Csengőd,

 

Csólyospálya,

 

Dusnok,

 

Érsekcsanád,

 

Fajsz,

 

Fülöpháza,

 

Harkakötöny,

 

Harta,

 

Hercegszántó,

 

Izsák,

 

Kalocsa,

 

Kaskantyú,

 

Katymár,

 

Kecel,

 

Kecskemét,

 

Kecskemét-Szarkás,

 

Kiskőrös,

 

Kiskunfélegyháza,

 

Kiskunhalas,

 

Kisszálás,

 

Kömpöc,

 

Kunfehértó,

 

Kunszállás,

 

Lakitelek,

 

Madaras,

 

Mátételke,

 

Orgovány,

 

Páhi,

 

Soltszentimre,

 

Soltvadkert,

 

Szentkirály,

 

Tabdi,

 

Tiszaalpár,

 

Tiszakécske,

 

Uszód,

 

Városföld,

 

Zsana.


III PIELIKUMS

1. panta b) punkta ii) apakšpunktā minētie Spānijas autonomie apgabali

 

Andalūzija,

 

Aragona,

 

Estremadura,

 

Baleāru salas,

 

Basku zemes autonomais apgabals,

 

Kastīlija-Lamanča,

 

Kastīlija un Leona,

 

Katalonija,

 

Larjoha,

 

Madride,

 

Mursijas reģions,

 

Navarras autonomais apgabals,

 

Valensijas apgabals.


Top