Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0209

Komisijas Regula (EK) Nr. 209/2006 ( 2006. gada 7. februāris ), ar ko groza Regulas (EK) Nr. 809/2003 un (EK) Nr. 810/2003 attiecībā uz pārejas pasākumu termiņa pagarināšanu biogāzes iekārtām un kompostēšanas iekārtām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 36, 8.2.2006, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/209/oj

8.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 36/32


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 209/2006

(2006. gada 7. februāris),

ar ko groza Regulas (EK) Nr. 809/2003 un (EK) Nr. 810/2003 attiecībā uz pārejas pasākumu termiņa pagarināšanu biogāzes iekārtām un kompostēšanas iekārtām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1774/2002

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 3. oktobra Regulu (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (1), un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 1774/2002 nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam. Ņemot vērā šo noteikumu stingrās prasības, tika ieviesti pārejas pasākumi.

(2)

Komisijas 2003. gada 12. maija Regula (EK) Nr. 809/2003 par pārejas pasākumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz pārstrādes standartiem, kas paredzēti 3. kategorijas materiāliem un kūtsmēsliem, kurus izmanto kompostēšanas iekārtās (2), paredz dažus pārejas pasākumus, lai dotu ražotājiem laiku līdz 2005. gada 31. decembrim pielāgoties un attīstīt alternatīvus pārstrādes standartus 3. kategorijas materiāliem un kūtsmēsliem, kurus izmanto kompostēšanas iekārtās.

(3)

Komisijas 2003. gada 12. maija Regula (EK) Nr. 810/2003 par pārejas pasākumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz pārstrādes standartiem, kas paredzēti 3. kategorijas materiāliem un kūtsmēsliem, kurus izmanto biogāzes iekārtās (3), paredz dažus pārejas pasākumus, lai dotu ražotājiem laiku līdz 2005. gada 31. decembrim pielāgoties un attīstīt alternatīvus pārstrādes standartus 3. kategorijas materiāliem un kūtsmēsliem, kurus izmanto biogāzes iekārtās.

(4)

Rādītāji, kas piemērojami, ievērojot Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2005. gada 7. septembra atzinumu, atšķiras no pārstrādes standartiem, ko dalībvalstis var atļaut līdz 2005. gada 31. decembrim, ievērojot Regulu (EK) Nr. 809/2003 un Regulu (EK) Nr. 810/2003. Tātad dalībvalstīm vajadzēs zināmu laiku, lai īstenotu jauno izvērtējuma procedūru, kas paredzēta Komisijas 2006. gada 7. februāra Regulā (EK) Nr. 208/2006, ar ko groza VI un VIII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1774/2002 attiecībā uz pārstrādes standartiem biogāzes un kompostēšanas iekārtās un prasībām kūtsmēsliem (4).

(5)

Tādēļ ar Regulām (EK) Nr. 809/2003 un (EK) Nr. 810/2003 noteikto pārejas pasākumu termiņš ir jāpagarina, lai dalībvalstis varētu atļaut uzņēmējiem turpināt piemērot dalībvalstu tiesību normas attiecībā uz pārstrādes standartiem 3. kategorijas materiāliem un kūtsmēsliem, kurus izmanto kompostēšanas iekārtās.

(6)

Tāpēc attiecīgi ir jāgroza Regulas (EK) Nr. 809/2003 un (EK) Nr. 810/2003.

(7)

Regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 809/2003 1. panta 1. punktā, 3. panta 2. punktā un 4. pantā datumu “2005. gada 31. decembris” aizstāj ar datumu “2006. gada 31. decembris”.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 810/2003 1. panta 1. punktā, 3. panta 2. punktā un 4. pantā datumu “2005. gada 31. decembris” aizstāj ar datumu “2006. gada 31. decembris”.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 7. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 273, 10.10.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 416/2005 (OV L 66, 12.3.2005., 10. lpp.).

(2)  OV L 117, 13.5.2003., 10. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 12/2005 (OV L 5, 7.1.2005., 3. lpp.).

(3)  OV L 117, 13.5.2003., 12. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 12/2005.

(4)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 25. lpp.


Top