Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006E0029

Padomes Kopējā nostāja 2006/29/KĀDP ( 2006. gada 23. janvāris ), ar ko atceļ Kopējo nostāju 96/184/KĀDP par ieroču eksportu uz bijušo Dienvidslāviju

OJ L 19, 24.1.2006, p. 34–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 60–61 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2006/29/oj

24.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/34


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2006/29/KĀDP

(2006. gada 23. janvāris),

ar ko atceļ Kopējo nostāju 96/184/KĀDP par ieroču eksportu uz bijušo Dienvidslāviju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 1996. gada 26. februārī pieņēma Kopējo nostāju 96/184/KĀDP (1) par ieroču eksportu uz bijušo Dienvidslāviju, kas ir grozīta vairākas reizes. Tādējādi ieroču embargo, kas noteikts 1996. gadā, attiecas tikai uz Bosniju un Hercegovinu.

(2)

Attīstības gaita Bosnijā un Hercegovinā, tostarp fakts, ka Bosnija un Hercegovina ir patlaban pieņēmusi un īsteno attiecīgiem ES standartiem atbilstīgus tiesību aktus par ieroču eksportu, importu un tranzītu, attaisno Kopējā nostājā 96/184/KĀDP paredzēto ierobežojošo pasākumu atcelšanu attiecībā uz šo valsti.

(3)

Turklāt Padome 2005. gada 21. novembrī pilnvaroja Komisiju uzsākt sarunas ar Bosniju un Hercegovinu par Stabilizācijas un Asociācijas nolīgumu.

(4)

Kopējā nostāja 96/184/KĀDP tādēļ būtu jāatceļ ar nosacījumu, ka dalībvalstis stingri piemēros 1998. gada 8. jūnijā pieņemto Eiropas Savienības Rīcības kodeksu attiecībā uz ieroču eksportu, un sakarā ar eksportu uz bijušo Dienvidslāviju ņems vērā Eiropas Savienības politikas mērķus minētajā reģionā, kas principiāli vērsti uz miera nodrošināšanu un stāvokļa stabilizāciju attiecīgajā rajonā, ietverot nepieciešamību veikt ieroču kontroli un samazināt ieroču apjomu iespējami zemākajam līmenī, kā arī savstarpējas uzticēšanās pasākumu nepieciešamību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

Kopējā nostāja 96/184/KĀDP ir atcelta.

2. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

3. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 23. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  OV L 58, 7.3.1996., 1. lpp. Kopējā nostājā jaunākie grozījumi izdarīti ar Kopējo nostāju 2001/719/KĀDP (OV L 268, 9.10.2001., 49. lpp.).


Top