Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2023

Komisijas Regula (EK) Nr. 2023/2005 ( 2005. gada 12. decembris ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 3199/93 par spirta pilnīgas denaturēšanas procesu savstarpēju atzīšanu sakarā ar atbrīvojumu no akcīzes nodokļa

OJ L 326, 13.12.2005, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M , 21.11.2006, p. 331–332 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 236 - 237
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 236 - 237
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 138 - 139

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2023/oj

13.12.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 326/8


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2023/2005

(2005. gada 12. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 3199/93 par spirta pilnīgas denaturēšanas procesu savstarpēju atzīšanu sakarā ar atbrīvojumu no akcīzes nodokļa

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīvu 92/83/EEK par akcīzes nodokļu struktūras saskaņošanu spirtam un alkoholiskiem dzērieniem (1), un jo īpaši tās 27. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regula (EK) Nr. 3199/93 (2) nosaka, ka denaturanti, ko katrā dalībvalstī izmanto, lai pilnīgi denaturētu spirtu saskaņā ar Direktīvas 92/83/EEK 27. panta 1. punkta a) apakšpunktu, ir raksturojami minētās regulas pielikumā.

(2)

Saskaņā ar Direktīvas 92/83/EEK 27. panta 1. punkta a) apakšpunktu dalībvalstīm ir jāatbrīvo no akcīzes nodokļa spirts, kas ir pilnībā denaturēts saskaņā ar kādas dalībvalsts prasībām, ar nosacījumu, ka šīs prasības ir pienācīgi paziņotas un pieņemtas saskaņā ar minētā panta 3. un 4. punktu.

(3)

Latvija ir paziņojusi par dažām izmaiņām denaturēšanas procesā Nr. 2, kas atļauts ar Regulu (EK) Nr. 3199/93.

(4)

Komisija 2005. gada 25. martā nosūtīja šo paziņojumu pārējām dalībvalstīm.

(5)

Nav saņemti iebildumi pret paziņotajām prasībām.

(6)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 3199/93 attiecīgi jāgroza.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Akcīzes nodokļa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Punktu, kas Regulas (EK) Nr. 3199/93 pielikumā attiecas uz Latviju, aizstāj ar šādu punktu:

“Latvija

Minimālais daudzums uz 100 litriem spirta:

1)

šādu vielu maisījums:

izoprilspirtas: 9 litri,

acetons: 1 litrs,

metilēnzilais vai timolzilais, vai kristālisks violetais: 0,4 grami;

2)

šādu vielu maisījums:

metiletilketons: 2 litri,

metilisobutilketons: 3 litri;

3)

šādu vielu maisījums:

acetons vai izopropilspirtas: 3 litri,

denatonija benzoāts: 2 grami;

4)

etilacetāts: 10 litri.

Minimālais daudzums uz 100 litriem dehidratēta etilspirta (kas satur ne vairāk kā 0,5 % ūdens):

1)

benzīns vai nafta: minimālais daudzums 5 litri un maksimālais daudzums 7 litri.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 12. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 316, 31.10.1992., 21. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(2)  OV L 288, 23.11.1993., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1309/2005 (OV L 208, 11.8.2005., 12. lpp.).


Top